موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Done For Me از Charlie Puth ft. Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5492 | ارسال توسط: ژوئن 9, 2018
موزیک ویدیو Done For Me از Charlie Puth ft. Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Charlie Puth – Done For Me (feat. Kehlani)

What you thinking?
چه فکری کردی؟

You think that you could be better
off with somebody new
فکر کردی میتونی زندگی بهتری با یه نفر جدید داشته باشی

No‚ oh‚ oh‚ baby‚ no
نه،عزیزم،نه

You say You are leaving
تو میگی داری ترکم میکنی

Well‚ if you wanna leave‚ there
ain′t nobody stopping you
خب،اگه میخوای بری کسی جلوتو نمیگیره

No‚ oh‚ oh‚ baby‚ no
نه،عزیزم،نه

I won′t beg for your love
من برای عشق تو التماس نمیکنم

Won′t say‚ Please
نمیگم”لطفا”

I won′t fall to the ground on my knees
زانو نمیزنم

You know I have given this everything
می دونی که من همه جوره مایه گذاشتم

Baby‚ honestly‚ baby‚ honestly
عزیزم صادقانه بگم

I lie for you‚ baby
من به خاطر تو دروغ گفتم،عزیزم

I die for you‚ baby
من به خاطر تو مردم،عزیزم

Cry for you‚ baby
من به خاطرت گریه کردم عزیزم

But tell me what You have done for me
ولی بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

For you‚ baby
به خاطر تو عزیزم

And only you‚ baby
و فقط تو عزیزم

The things I do‚ baby
کارایی که انجام دادم،عزیزم

But tell me what You have done for me
ولی بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

I never cheated
هرگز خیانت نکردم

Deleted everyone ′cause they
made you uncomfortable
با همه قطع رابطه کردم چون تو باهاشون راحت نبودی

No‚ oh‚ oh‚ baby‚ no
نه،عزیزم،نه

These accusations
این اتهاما

I can′t apologize for something
that I didn′t do
نمیتونم بابت کاری که نکردم عذر بخوام

No‚ oh‚ oh‚ baby‚ no
نه،عزیزم،نه

I won′t beg for your love
من برای عشق تو التماس نمیکنم

Won′t say‚ Please (oh no‚
I won′t say‚ Please )
نمیگم”لطفا”

I won′t fall to the ground
on my knees (on my knees)
زانو نمیزنم

You know I have given this everything
می دونی که من همه جوره مایه گذاشتم

Baby honestly‚ (baby honestly)‚
baby honestly
صادقانه بگم عزیزم

I lie for you‚ baby
من به خاطر تو دروغ گفتم،عزیزم

I die for you‚ baby
من به خاطر تو مردم،عزیزم

Cry for you‚ baby
من به خاطرت گریه کردم عزیزم

But tell me what You have done for me
ولی بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

For you‚ baby
به خاطر تو عزیزم

And only you‚ baby
و فقط تو عزیزم

The things I do‚ baby
کارایی که انجام دادم،عزیزم

But tell me what You have done for me
ولی بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

(Tell me what You have done for me)
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

Oh‚ tell me what You have done for me
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

(Oh‚ tell me what You
have done for me)
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

Oh‚ tell me what You have done for me
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

You know I have given this everything
می دونی که من همه جوره مایه گذاشتم

Baby‚ honestly
صادقانه بگم عزیزم

Tell me what You have done for me
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

I lie for you‚ baby
من به خاطر تو دروغ گفتم،عزیزم

I die for you‚ baby
من به خاطر تو مردم،عزیزم

Cry for you‚ baby
من به خاطرت گریه کردم عزیزم

But tell me what You have done for me
ولی بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

For you‚ baby
به خاطر تو عزیزم

And only you‚ baby
و فقط تو عزیزم

The things I do‚ baby
کارایی که انجام دادم،عزیزم

(But tell me) But tell me what
You have done for me
ولی بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

(Tell me what You have done for me)
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

Oh‚ tell me what You have done for me
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

(Oh‚ tell me what You
have done for me)
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

Oh‚ tell me what You have done for me
بگو تو تا حالا واسه من چی کار کردی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Vahid

    awesome

    • Saeed Avril

      ❤😉🙏

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️