موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Dirty Diana از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1906 | ارسال توسط: دسامبر 5, 2019
موزیک ویدیو Dirty Diana از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Dirty Diana

You′ll never make me stay
تو هرگز میتونی کاری کنی که پیشت بمونم

So take your weight off of me
پس انقدر بهم فشار نیار

I know your every move
میدونم میخوای چی کار کنی

So won′t you just let me be
پس نمیخوای منو به حالم خودم بذاری

I have been here times before
من قبلا اینا رو تجربه کردم

But I was too blind to see
ولی قبلا چشمام کور بودن

That you seduce every man
که تو هر مرد(موفقی)رو اغوا کردی

This time you won′t seduce me
ولی این بار نمیتونی منو از راه به در کنی

She is saying‚ That′s OK
اون میگه باشه

Hey‚ baby‚ do what you please
هی عزیزم هر جور راحتی

I have the stuff that you want
من چیزایی دارم که تو میخوای

I am the thing that you need.
من چیزیم که تو بهش نیاز داری

She looked me deep in the eyes
اون تو عمق چشمام نگاه کرد

She is touchin′ me so to start
اون شروع کرد به لمس کردنم

She says‚ There′s no turnin′ back.
اون گفت که هیچ راه برگشتی نیست

She trapped me in her heart
اون منو تو قلبش به دام انداخته

Dirty Diana‚ no
دایانای شهوتران، نه

Dirty Diana‚ let me be!
دایانای هیز، ولم کن

She likes the boys in the band
اون از پسرای تو گروه موسیقی خوشش میاد

She knows when they come to town
اون میدونه کی گروه موسیقی میاد تو شهرشون

Every musician′s fan after
the curtain comes down
همه ی طرفدارای واقعی موزیسین ها بعد از این نمایش تموم میشه میرن

She wait is at backstage doors
ولی اون پشت درای پشت صحنه صبر میکنه

For those who have prestige
برای اونایی که اسم و رسمی دارن

Who promise fortune and fame
برای کسایی که بهشون قول آینده و شهرت رو بدن

A life that′s so carefree
یه زندگی که در بیخیالی سیر شه

She is saying‚ That′s OK
اون میگه باشه

Hey‚ baby‚ do what you want
هی عزیزم هر جور تو بخوای

I will be your night lovin′ thing
من عشق بازی امشبِ تو میشم

I will be the freak you can taunt
من دیوونه ات میشم تا تو سر به سرم بذاری

And I don′t care what you say
مهم نیست تو چی میگی

I wanna go too far
من میخوام تا تهش پیش برم

I will be your everything
من همه چیزت میشم

If you make me a star.
اگه تو منو به یه ستاره تبدیل کنی

Dirty Diana‚ no
دایانای هرزه، نه

Diana! Diana! Dirty Diana!
دایانا، دایانا، دایانای هیز

It is Diana
اون دایاناست

She said‚ I have to go home
اون گفت: باید برم خونه

′Cause I am real tired you see
چون میبینی که خیلی خسته ام

But I hate sleepin′ alone
ولی از تنهایی خوابیدن متنفرم

Why don′t you come with me?
چرا باهام نمیای؟

I said‚ My baby′s at home
گفتم: عشقم خونه ست

She is probably worried tonight
احتمالا امشب نگرانم شده

I didn′t call on the phone
هنوز بهش زنگ نزدم

To say that I am alright.
که بگم حالم خوبه

Diana walked up to me
دایانا اومد سمتم

She said‚ I am all yours tonight.
گفت: من امشب مال تو هستم

At that I ran to the phone
من دویدم سمت تلفن

Saying‚ Baby‚ I am alright.
به عشقم گفتم حالم خوبه

I said‚ But unlock the door
به عشقم گفتم: اما فقل در رو باز کن

′Cause I forgot the key‚
چون من کلیدو جا گذاشتم

She said‚ He is not coming back
دایانا گفت: اون امشب خونه نمیاد

Because He is sleeping with me.
چون قراره با من بخوابه

Dirty Diana‚ no
دایانای شهوتران، نه

کامنت ها