موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Did it Again از Shakira با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1352 | ارسال توسط: آگوست 8, 2020
موزیک ویدیو Did it Again از Shakira با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Did it Again از Shakira با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Shakira – Did it Again

First floor
طبقه اول

Room sixteen
اتاق شونزده

Smells like danger (let′s go)
بوی خطر میده(بزن بریم)

Even better (let′s go)
چه بهتر(بزن بریم)

Set your goals
قصد رو مشخص کن

Bless our souls
خدا به دادمون برسه

I am in trouble (yes‚ I know)
تو دردسر افتادم(آره میدونم)

But it feels like heaven
ولی انگار که تو خود بهشتم

You were like one of those guys
تو مثل اون پسرایی هستی که

The kind with a wandering eye
که چشمای سردرگرمی داری

But I said‚ hey what the hell?
ولی من گفتم: که چی؟

For once in my life I will take
a ride on the wild side
واسه یه بارم شده تو زندگیم میخوام تو مسیر طوفانی و خطرناک برونم

You were so full of yourself
تو خیلی از خود راضی بودی

But damn‚ were you cute‚ as well
ولی لعنت بهت که هم زمان(با از خود راضی بودن)، دلربا هم بودی

You liked my legs‚ I liked your moves
تو پاهام رو دوست داشتی و منم حرکاتت رو

Anyone could tell that It
is hard to deny that
همه میتونستن ببینن که انکار(حس جاذبه بین ما)خیلی سخته

I did it again now
الان دوباره انجامش دادم

I have got it all wrong
گند زدم به همه چی

But it felt so right
ولی حس خیلی خوبی میداد

I can′t believe it
باورم نمیشه

No more mistakes that
دیگه از این اشتباها هایی که

Went on for too long
انقدر برام گرون تموم بشه نمیکنم

Wish there was a way
ای کاش میشد یه جوری

I could delete them
همه شونو پاک کنم

Second night
شب دوم

In a row
پشت سر هم

Back in trouble (let′s go)
برگشتم به همون دردسر(بزن بریم)

I don′t get it (let′s go)
نمیفهمم چرا این کارو میکنم(بزن بریم)

Gotta keep it down
باید خودمونو آروم نگه داریم

It′ll all be cool
ولی خیلی خوش میگذره

If we ignore them (yes‚ I know)
اگه اهمیتی(به سر و صدا) ندیم(آره میدونم)

Getting better
بهتر هم میشه

When it comes to men‚ It is known
وقتی پای یه مردا وسط باشه
همه میدونن

That I end up choosing wrong
که من همیشه کارم به انتخاب های اشتباه ختم میشه

′Cause I always trip and fall
چون من همیشه پام میلغزه و میوفتم

On the same old rock and
repeat and go back
روی همون سنگ همیشگی، همش و همش تکرار میکنم

How blind a girl can be
چقدر یه دختر میتونه کور باشه

To miss you hide your ring
که حلقه ازدواجی که قایم شده رو نبینه

But I bought everything
ولی من گول همه چی رو میخورم

I am so naive‚ and I had
like you to know that
خیلی ساده لوح و خامم و دلم میخواست اینو بفهمی

I did it again now
الان دوباره انجامش دادم

I have got it all wrong
گند زدم به همه چی

But it felt so right
ولی حس خیلی خوبی میداد

I can′t believe it
باورم نمیشه

No more mistakes that
دیگه از این اشتباها هایی که

Went on for too long
انقدر برام گرون تموم بشه نمیکنم

Wish there was a way
ای کاش میشد یه جوری

I could delete them
همه شونو پاک کنم

It might seem to you that
I am in a place
ممکنه به نظرت بیاد که من در جایی از

Where I am losing the direction
of my life
زندگیم هستم که مسیر زندگیم رو گم کردم

But I am sure that this is
nothing but a phase
ولی مطمئنم که این فقط یه فاز گذرا ست

Right back at ya‚ ′cause
I will survive
ولی مثه این که خودتم گم شدی
ولی بدون که من(از این وضع)نجات پیدا میکنم

It might seem to you that
I am in a place
ممکنه به نظرت بیاد که من در جایی از

Where I am losing the direction
of my life
زندگیم هستم که مسیر زندگیم رو گم کردم

But I am sure that this is
nothing but a phase
ولی مطمئنم که این فقط یه فاز گذرا ست

Right back at ya‚ ′cause
I will survive
ولی مثه این که خودتم گم شدی
ولی بدون که من(از این وضع)نجات پیدا میکنم

I did it again now
الان دوباره انجامش دادم

I have got it all wrong
گند زدم به همه چی

But it felt so right
ولی حس خیلی خوبی میداد

I can′t believe it
باورم نمیشه

All the mistakes that
تمام اشتباه هایی که

Went on for too long
انقدر برام گرون تموم شدن

Wish there was a way
ای کاش میشد یه جوری

I could delete them
همه شونو پاک کنم

I did it again now
الان دوباره انجامش دادم

I have got it all wrong
گند زدم به همه چی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها