موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Devil In I از Slipknot با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7623 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو Devil In I از Slipknot با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Slipknot – The Devil In I

 

Undo these chains, my friend
این زنجیرهارا از دورِ من باز کن ای دوست

I’ll show you the rage I’ve hidden
من نیز خشمی که پنهان کرده ام را به تو نشان خواهم داد

Perish the Sacrament
این آیین دینی را نابود کن

Swallow, but nothing’s forgiven
قورت بده ولی هیچ چیز بخشیده نشده

You and I can’t decide which
of us was taken for granted
من و تو هیچکدام نمیتوانیم تصمیم بگیریم کدامان بی چون و چرا پذیرفته شده ایم

Make amends, some of us are
destined to be outlived
اصلاح کن، برخی از ما سرنوشتمان اینطور رقم خورده که تا ابد زنده بمانیم

Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

Too many times, we’ve let it
come to this
بارها گذاشته ایم که اینطور شود

Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

You’ll realize I’m not your
Devil anymore
خواهی فهمید که من دیگر شیطان تو نیستم

Under the words of men
در صحبتهای انسانها

Something is tempting the father
چیزیست که خدارا وسوسه میکند

Where is your will, my friend?
میلت به چیست؟ ای دوست من

Insatiates never even bother
گشنگی هرگز آزاردهنده نیست

You and I, wrong or right
تو و من، درست یا غلط

Traded a lie for the leverage
برای نفوز کردن دروغی را معامله کردیم(شروع کردیم)

In between the lens in light
در میان لنز ها،در روشنایی(جلوی چشم )

You’re not what you seem
تو آنچیز که نشان میدهی نیستی

Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

Too many times, we’ve let it
come to this
بارها گذاشته ایم که اینطور شود

Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

You’ll realize I’m not your Devil
خواهی فهمید که من شیطان تو نیستم

I’m not your Devil anymore
خواهی فهمید که من دیگر شیطان تو نیستم

Your station is abandoned
ایستگاه تو متروکه گشت

Fooled you ’cause I know what
you’ve done
احمقی چون میدانم چکار کرده ای

Sensation – Depravation
شور و فساد

You should’ve burned when you
turned on everyone
میبایست وقتی به همه خیانت کردی میسوختی

So, Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

Too many times, we’ve let it
come to this
بارها گذاشته ایم که اینطور شود

Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

I know you’ll find your
answers in the end
میدانم که در نهایت جوابت را پیدا خواهی کرد

Step inside, see the Devil in I
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

You’ll realize I’m not your
Devil, anymore
خواهی فهمید که من دیگر شیطان تو نیستم

So step inside, step inside
بیا داخل، شیطان درونم را نظاره کن

See the Devil in I
شیطان درونم را نظاره کن

See the Devil in I
شیطان درونم را نظاره کن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • MOHSENNASIM

    سبک باحالیه 😋

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️