موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Daylight از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 668 | ارسال توسط: آگوست 4, 2023
موزیک ویدیو Daylight از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Daylight از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Harry Styles – Daylight

♪ I’m on the roof ♪
من روی سقفم

♪ You’re in your airplane seat ♪
تو روی صندلی هواپیماتی

♪ I was nose bleeding ♪
من خون‌دماغ شدم

♪ Looking for life out there ♪
این بیرون به دنبال زندگی میگشتم

♪ Reading your horoscope ♪
داشتم طالع‌بینی تو رو میخوندم

♪ You were just doing cocaine in
my kitchen ♪
درحالی که تو داشتی تو آشپزخونه‌م کوکائین مصرف می‌کردی

♪ You never listen ♪
هیچ‌وقت گوش نکردی

♪ I hope you’re missing me by
now ♪
امیدوارم تا حالا دلت واسم تنگ شده‌باشه

♪ If I was a bluebird ♪
اگه مرغابی نوک آبی(پرنده نماد عشق و امید)بودم

♪ I would fly to you ♪
به سمت تو پرواز می‌کردم

♪ You’d be the spoon ♪
اگر تو قاشق بودی

♪ Dip you in honey so I could be
sticking to you ♪
تو رو در عسل فرو می‌بردم تا بتونم به تو بچسبم

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You got me cursing the
daylight ♪
کاری کردی که سپیده‌دم رو نفرین کنم

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You got me cursing the
daylight ♪
کاری کردی که سپیده‌دم رو نفرین کنم

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You’ve got me calling at all
times ♪
کاری کردی دم به دقیقه بخوام بهت سر بزنم

♪ Ain’t gonna sleep ’til the
daylight ♪
تا سپیده‌دم خواب به چشمم نمیاد

♪ Out of New York ♪
بیرون نیویورک

♪ I’m on the come down speed ♪
در حال خماری هستم

♪ We’re on bicycles ♪
روی دوچرخه هستیم

♪ Saying there’s life out there♪
و میگیم که زندگی این بیرونه

♪ You’ve got the antidote ♪
تو پادزهر داشتی

♪ I’ll take one to go, go
please ♪
من یه دونه با خودم میبرم لطفا

♪ Get the picture ♪
عکس‌مون رو بردار

♪ Cut out my middle ♪
قلب منو از توش بِبُر

♪ You ain’t got time for me
right now ♪
حالا دیگه واسه من وقت نداری

♪ If I was a bluebird ♪
اگه مرغابی نوک آبی بودم

♪ I would fly to you ♪
به سمت تو پرواز می‌کردم

♪ You’d be the spoon ♪
اگر تو قاشق بودی

♪ Dip you in honey so I could be
sticking to you ♪
تو رو در عسل فرو می‌بردم تا بتونم به تو بچسبم

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You’ve got me calling at all
times ♪
کاری کردی دم به دقیقه بخوام بهت سر بزنم

♪ Ain’t gonna sleep ’til the
daylight ♪
تا سپیده‌دم خواب به چشمم نمیاد

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You got me cursing the
daylight ♪
کاری کردی که سپیده‌دم رو نفرین کنم

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You got me cursing the
daylight ♪
کاری کردی که سپیده‌دم رو نفرین کنم

♪ Daylight ♪
سپیده‌دم

♪ You’ve got me calling at all
times ♪
کاری کردی دم به دقیقه بخوام بهت سر بزنم

♪ Ain’t gonna sleep ’til the
daylight ♪
تا سپیده‌دم خواب به چشمم نمیاد

♪ If I was a blue bird ♪
اگه مرغابی نوک آبی بودم

♪ I would fly to you ♪
به سمت تو پرواز می‌کردم

♪ You’d be the spoon ♪
اگر تو قاشق بودی

♪ Dip you in honey so I could be
sticking to you ♪
تو رو در عسل فرو می‌بردم تا بتونم به تو بچسبم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️