موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو DANCE MONKEY از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1781 | ارسال توسط: مارس 23, 2020
موزیک ویدیو DANCE MONKEY از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو DANCE MONKEY از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی


توضیح درباره آهنگ : این آهنگ درباره ی اینه که صنعت موسیقی و مردم از هنرمندا انتظار دارن که
همیشه سودهای بزرگ داشته باشن و مردم رو با هر روشی که ممکنه سرگرم
نگهدارن.در واقع تو این آهنگ تمام کلمات رقصیدن با آواز خوندن جابه جا میشه
داره حرفایی که همیشه تو کوچه خیابون از مردم میشنوه رو بیان میکنه.


TONES AND I – DANCE MONKEY

They say‚ Oh my god‚ I see
the way you shine
مردم میگن: خدا جونم، چقدر استعداد داری

Take your hand‚ my dear‚ and
place them both in mine
دستات رو بردار و بذار توی دستام عزیزم

You know you stopped me dead
while I was passing by
میدونی که درحالی بیخیال داشتم رد
میشدم یهو باعث شدی سکته بزنم

And now I beg to see you dance
just one more time
و حالا من دارم التماست میکنم که یه بار
دیگه رقصیدن(آواز خوندن)تو رو ببینم

Ooh‚ I see you‚ see you‚
see you every time
همیشه میبینمت

And oh my‚ I‚ I like your style
از استایلت خوشم میاد

You‚ you make me‚ make me‚
make me wanna cry
باعث میشی بزنم زیر گریه

And now I beg to see you dance
just one more time
و حالا من دارم التماست میکنم که یه بار
دیگه رقصیدن(آواز خوندن)تو رو ببینم

So they say
مردم میگن

Dance for me‚ dance for
me‚ dance for me
برام برقص(برام آواز بخون)

I have never seen anybody do
the things you do before
تا حالا ندیده بودم کسی مثل توبرقصه(بخونه)

They say
مردم میگن

Move for me‚ move for me‚ move for me
برام برقص(برام آواز بخون)

And when You are done‚ I will
make you do it all again
و وقتی تموم شد، من کاری میکنم دوباره تکرارش کنی

I said‚ Oh my god‚ I
see you walking by
من میگفتم: خدا جونم، من دیدم که داری از کنارم میگذری

Take my hands‚ my dear‚ and
look me in my eyes
دستمو بگیر عزیزم و تو چشمام نگاه کن

Just like a monkey‚ I have been
dancin′ my whole life
تمام عمرم داشتم داشتم مثل یه میمون فقط ادا درمیوردم
(صنعت موسیقی، هنرمندا رو کنترل میکنه)

But you just beg to see me
dance just one more time
ولی تو فقط داری التماست میکنی که یه بار
دیگه رقصیدن(آواز خوندن)من رو ببینی

Ooh‚ I see you‚ see you‚
see you every time
همیشه میبینمت

And oh my‚ I‚ I like your style
از استایلت خوشم میاد

You‚ you make me‚ make me‚
make me wanna cry
باعث میشی بزنم زیر گریه

And now I beg to see you dance
just one more time
و حالا من دارم التماست میکنم که یه بار
دیگه رقصیدن(آواز خوندن)تو رو ببینم

So they say
مردم میگن

Dance for me‚ dance for
me‚ dance for me
برام برقص(برام آواز بخون)

I have never seen anybody do
the things you do before
تا حالا ندیده بودم کسی مثل توبرقصه(بخونه)

They say
مردم میگن

Move for me‚ move for me‚ move for me
برام برقص(برام آواز بخون)

And when You are done‚ I will
make you do it all again
و وقتی تموم شد، من کاری میکنم دوباره تکرارش کنی

They say
مردم میگن

Dance for me‚ dance for me‚ dance
for me‚ oh oh‚ oh oh
برام برقص(برام آواز بخون)

I have never seen anybody do
the things you do before
تا حالا ندیده بودم کسی مثل توبرقصه(بخونه)

They say
مردم میگن

Move for me‚ move for me‚ move for me
برام برقص(برام آواز بخون)

And when You are done‚ I will
make you do it all again
و وقتی تموم شد، من کاری میکنم دوباره تکرارش کنی

Dance for me‚ dance for
me‚ dance for me
برام برقص(برام آواز بخون)

I have never seen anybody do
the things you do before
تا حالا ندیده بودم کسی مثل توبرقصه(بخونه)

They say
مردم میگن

Move for me‚ move for me‚ move for me
برام برقص(برام آواز بخون)

And when You are done‚ I will
make you do it all again
و وقتی تموم شد، من کاری میکنم دوباره تکرارش کنی

They say
مردم میگن

Dance for me‚ dance for
me‚ dance for me
برام برقص(برام آواز بخون)

I have never seen anybody do
the things you do before
تا حالا ندیده بودم کسی مثل توبرقصه(بخونه)

They say
مردم میگن

Move for me‚ move for me‚ move for me
برام برقص(برام آواز بخون)

And when You are done‚ I will
make you do it all again
و وقتی تموم شد، من کاری میکنم دوباره تکرارش کنی


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها