موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Crying In The Club از Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7332 | ارسال توسط: اکتبر 31, 2017
موزیک ویدیو Crying In The Club از Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Camila Cabello – Crying In The Club

Why did you leave me here to burn?
چرا منو اینجا تنها گذاشتی تا بسوزم؟

I’m way too young to be this hurt
من خیلی جوونم برای این که تا این حد آسیب دیده باشم

I feel doomed in hotel rooms
توی اتاق های هتل ها احساس نفرین شدگی میکنم

Staring straight up at the wall
مستقیم به دیوار زل میزنم

Counting wounds and I am trying to numb them all
زخم هام رو میشمارم و سعی میکنم که بی حسشون کنم

Do you care, do you care?
اهمیت میدی؟

Why don’t you care?
چرا اهمیت نمیدی؟

I gave you all of me
من همه ی خودم رو بهت دادم

My blood, my sweat, my heart, and my tears
خونم,عرقم (استعاره از زحمات),قلبم و اشکام

Why don’t you care, why don’t you care?
چرا اهمیت نمیدی؟

I was there, I was there, when no one would
من اونجا بودم,من اونجا بودم,وقتی که هیچکس حاضر نبود اونجا باشه

Now you’re gone and I’m here
حالا تو رفتی و من اینجام

I have questions for you
یه سری سؤال دارم ازت

Number one: tell me who do you think you are?
شماره یک: بهم بگو که فکر میکنی که کی هستی؟

You got some nerve tryna tear my faith apart
تو یه سری عصب داری که در تلاشن ایمان منو تیکه پاره کنن

(I have questions for you)
یه سری سؤال ازت دارم

Number two: why would you try and play me for a f***l?
شماره ی دو: چرا سعی کردی و منو مث یه احمق بازی دادی؟

I should’ve never ever, evertrusted you
هیچوقت هیچوقت هیچوقت نباید بهت اعتماد میکردم

(I have questions for you)
یه سری سؤال دارم ازت

Number three: why weren’t you who you swore that you would be?
شماره ی سه: چرا اون کسی که قسم خوردی باشی نبودی؟

I have questions
یه سری سؤال دارم

I got questions haunting me
یه سری سؤال دارم که تسخیرم میکنن

I have questions for you [4x]
یه سری سؤال ازت دارم [4x]

You think that you’ll die without him
فکر میکنی که بدون اون میمیری

You know that’s a lie that you tell yourself
میدونی که این یه دروغه که به خودت میگی

You fear that you lay alone forever now
تو الان میترسی که برای همیشه تنها بمونی

Ain’t true, ain’t true, ain’t true, no
درست نیس درست نیس درست نیس نه

So put your arms around me tonight
پس امشب دستاتو دورم حلقه کن

Let the music lift you up like you’ve never been so high
بذار موزیک جوری حالتو جا بیاره که انگار هیچوقت انقد خوب نبودی

Open up your heart to me
قلبتو برای من باز کن (دوستم داشته باش)

Let the music lift you up like you’ve never been this free
بذار موزیک جوری حالتو جا بیاره که انگار هیچوقت انقد آزاد و رها نبودی

‘Til you feel the sunrise
تا زمانی که طلوع خورشید رو حس کنی

Let the music warm your body like the heat of a thousand fires
بذار موزیک بدنتو مثل حرارت هزاران آتیش گرم کنه

The heat of a thousand fires
حرارت هزاران آتیش

Ain’t no crying in the club (hey, hey)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Let the beat carry ‘way your tears as they fall baby
به ضرباهنگ اجازه بده که اشکات رو همینطور که میریزن ببره و دور کنه

Ain’t no crying in the club (hey, hey)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

With a little faith, your tears turn to e**sy
با یه ذره ایمان,اشکات به اک***زی تبدیل میشن (نوعی قرص روا***دان)

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

You may think that you’ll die without her
ممکنه فکر کنی که بدون اون میمیری

But you know that’s a lie that you told yourself
اما میدونی که این یه دروغه که به خودت میگی

You fear that you’ll never meet another so pure
میترسی که دیگه با هیچکس ملاقات نکنی که به اون اندازه خالص باشه

But it ain’t true, ain’t true, ain’t true, no
اما این درست نیس درست نیس درست نیس نه

So put your arms around me tonight
پس امشب دستاتو دورم حلقه کن

Let the music lift you up like you’ve never been so high
بذار موزیک جوری حالتو جا بیاره که انگار هیچوقت انقد خوب نبودی

Open up your heart to me
قلبتو برای من باز کن (دوستم داشته باش)

Let the music lift you up like you’ve never been this free
بذار موزیک جوری حالتو جا بیاره که انگار هیچوقت انقد آزاد و رها نبودی

‘Til you feel the sunrise
تا زمانی که طلوع خورشید رو احساس کنی

Let the music warm your body like the heat of a thousand fires
بذار موزیک بدنتو مثل حرارت هزاران آتیش گرم کنه

The heat of a thousand fires
حرارت هزاران آتیش

Ain’t no crying in the club (hey, hey)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Let the beat carry ‘way your tears as they fall baby
به ضرباهنگ اجازه بده که اشکات رو همینطور که میریزن ببره و دور کنه

Ain’t no crying in the club (hey, hey)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

With a little faith, your tears turn to ec**sy
با یه ذره ایمان,اشکات به اک***زی تبدیل میشن (نوعی قرص رو***ان)

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

You think that you’ll die without him
فکر میکنی که بدون اون میمیری

You know that’s a lie that you tell yourself
میدونی که این یه دروغه که به خودت میگی

You fear that you lay alone forever now
تو الان میترسی که برای همیشه تنها بمونی

Ain’t true, ain’t true, ain’t true, no
درست نیس درست نیس درست نیس نه

I said ain’t no (ain’t no)
Ain’t no crying
من گفتم گریه بی گریه

Ain’t no crying in the club, no crying
I said ain’t no (ain’t no)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه
من گفتم گریه بی گریه

Ain’t no crying
Ain’t no crying in the club, no crying
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club (hey, hey)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Let the beat carry ‘way your tears as they fall baby
به ضرباهنگ اجازه بده که اشکات رو همینطور که میریزن ببره و دور کنه

Ain’t no crying in the club (hey, hey)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

With a little faith, your tears turn to e***sy
با یه ذره ایمان,اشکات به اک***ازی تبدیل میشن (نوعی قرص روا***دان)

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club (ain’t no crying, no crying, no crying, no)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club (ain’t no crying, no crying, no crying, no)
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

Ain’t no crying in the club
گریه کردن توی کلوپ ممنوعه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Mahdieh

    Awesome

    • Saeed Avril

      🌹

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️