موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Cool از Kendji Girac با زیرنویس فارسی و انگلیسی و فرانسوی
دفعات اجرا شده: 3294 | ارسال توسط: ژوئن 16, 2018
موزیک ویدیو Cool از Kendji Girac با زیرنویس فارسی و انگلیسی و فرانسوی

موزیک ویدیو Cool از Kendji Girac با زیرنویس فارسی و انگلیسی و فرانسوی


(Kendji Girac – Cool (REMIX

J’ai passé des heures à chanter tard dans la nuit,
I spent hours singing late into the night
ساعتها تا دیر وقتهای شب وقتمو با آواز خوندن میگذرونم

Pour m’amuser un peu ou pour tuer l’ennui,
To amuse myself a little or to kill the boredom
(اینجوری) کمی خودمو سرگرم میکنم یا خستگی و کسالتم رو از بین میبرم

Pour le fun, pour draguer les copines,
For the fun, to hit on the ladies
واسه سرگرمی و تفریح هم که شده؛ مُخ خانومها رو میزنم

Pas pour passer dans les magazines.
Not to get in the magazines
نرو تو مجله ها(پرتوقع نباش که بهترین ها رو انتخاب کنی)

Je n’pensais pas pouvoir touché le cœur des gens
I didn’t think I could touch people’s hearts
فکر نمیکردم بتونم خودمو تو قلب مردمشون جا کنم

Mais le destin en a décidé autrement,
But fate decided otherwise
اما سرنوشتم خوابهای دیگه ای واسه م دیده بود

Je suis là devant vous sur la scène,
I’m here before you on stage
قبل اینکه تو روی صحنه باشی من اینجام

À vous donner mon amour et ma peine.
To give you my love and my pain
تو بهم عشقم و رنجم رو میدی

Y a eu les plateaux, y a eu les photos
There were sets, there were photos
دستگاهها اونجا بودن، عکسها اونجا بودن

Y a eu les télés, et les villes enchaînés,
There were TVs, cities one after another
تلویزیونها اونجا بودن، شهرها یکی بعد از دیگری

Quand ça s’arrêtera, je ne sais pas
When will it stop, I don’t know
نمیدونم، وقتی اون میخواد وایسه

J’ai même chanté la sérénade à Eva Longoria,
I even serenaded Eva Longoria
حتی موسیقی عاشقانهء اِوا لونگوریا رو میخونم

Tout a changé, je suis passé, de l’ombre à la lumière.
Everything has changed, I appeared from darkness to light
من از تاریکی به روشنایی اومدم، هر چیزی تغییر کرده بود(هیچ چیزی
سر جای خودش نبود)

Mais j’la joue cool, cool, cool
But I play it cool, cool, cool
ولی من وانمود میکنم خونسردم، خونسردم، خونسردم
(انگاری که اتفاقی نیوفتاده)

C’est vrai que j’en ai tant rêvé,
It’s true I dreamed so much
این حقیقت داره که من خیلی زیاد خیال بافی میکردم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و من میرم، میرم، میرم

Même sans savoir où je vais,
Even without knowing where I’m going
حتی بدون شناخت اینکه کجا میخوام برم

Je la joue cool, cool, cool
I play it cool, cool, cool
وانمود میکنم که خونسردم، خونسردم، خونسردم

J’ai pas l’intention de changer,
I don’t intend to change
نمیخوام تغییر کنم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و میرم، میرم، میرم
(راه خودمو میرم)

Avec ce qui m’aiment, qui m’aiment.
With what loves me, what loves me
با آنچه که عاشقمه؛ آنچه که دوستم داره

J’ai passé des nuits à jouer sur ma guitare,
I spent the nights playing my guitar
من شبهامو با نواختن گیتار میگذرونم

J’ai rêvé de concerts, jamais de la gloire
I dreamt of concerts, never of the glory
هیچوقت افتخار اینو نداشتم که خواب کنسرت هامو ببینم

Pour kiffer, passer des soirées folles,
To get a kick out of it, have crazy nights
شبها حس دیوونه کننده ای داره و این برام لذت بخشه

Pas pour devenir une star ou une idole
Not become a star or idol
یه ستاره یا یه بت نمیشم(خود واقعیمم)

La chance a décidé de s’pencher sur ma vie,
Chance decided to look into my life
شانس میخواد به زندگیم رو کنه

Depuis je passe mon temps à jouer de ma voix
Since I pass my time playing with my voice
تا وقتیکه وقتمو با کار کردن روی صدام(برای خوانندگی)میگذرونم

J’pensais pas être un jour à la une,
I didn’t think of one day being on the front page
فکر نمیکنم روزی برسه که بیام سر نقطه اولم
(پیشرفتی تو کارم نداشته باشم)

J’me sens prêt à décrocher la lune.
I feel ready to take down the moon
احساس میکنم آمادگی اینو دارم که خیالبافیمو بنویسم

Y a eu les tournées, les gens par milliers
There were tours, thousands of people
سفرهای تفریحی هزاران نفر از مردم اونجا بود

Les vues par millions, par la télévision
Millions of views by television
میلیونها بینندهء تلویزیونی

Si par le destin, tout fini demain
If by destiny, everything’s over tomorrow
اگه به سرنوشت باشه؛ هر چیزی فردا تموم میشه و دووم نداره

Je n’sais pas où j’irai mais je sais d’où je viens,
I don’t know where I’ll go but I know where I came from
نمیدونم میخوام کجا برم، اما میدونم که از کجا آمده م

Tout a changé, je suis passé, de l’ombre à la lumière…
Everything has changed, I appeared from darkness to light
من از تاریکی به روشنایی اومدم؛ هر چیزی تغییر کرده بود

Mais j’la joue cool, cool, cool
But I play it cool, cool, cool
ولی من وانمود میکنم خونسردم، خونسردم، خونسردم
(انگاری که اتفاقی نیوفتاده)

C’est vrai que j’en ai tant rêvé,
It’s true I dreamed so much
این حقیقت داره که من خیلی زیاد خیال بافی میکردم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و من میرم، میرم، میرم

Même sans savoir où je vais,
Even without knowing where I’m going
حتی بدون شناخت اینکه کجا میخوام برم

Je la joue cool, cool, cool
I play it cool, cool, cool
وانمود میکنم که خونسردم، خونسردم، خونسردم

J’ai pas l’intention de changer,
I don’t intend to change
نمیخوام تغییر کنم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و میرم، میرم، میرم
(راه خودمو میرم)

Avec ce qui m’aiment, qui m’aiment.
With what loves me, what loves me
با آنچه که عاشقمه؛ آنچه که دوستم داره

Mais j’la joue cool, cool, cool
But I play it cool, cool, cool
ولی من وانمود میکنم خونسردم، خونسردم، خونسردم
(انگاری که اتفاقی نیوفتاده)

C’est vrai que j’en ai tant rêvé,
It’s true I dreamed so much
این حقیقت داره که من خیلی زیاد خیال بافی میکردم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و من میرم، میرم، میرم

Même sans savoir où je vais,
Even without knowing where I’m going
حتی بدون شناخت اینکه کجا میخوام برم

Je la joue cool, cool, cool
I play it cool, cool, cool
وانمود میکنم که خونسردم، خونسردم، خونسردم

J’ai pas l’intention de changer,
I don’t intend to change
نمیخوام تغییر کنم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و میرم، میرم، میرم
(راه خودمو میرم)

Avec ce qui m’aiment, qui m’aiment.
With what loves me, what loves me
با آنچه که عاشقمه؛ آنچه که دوستم داره

Mais j’la joue cool, cool, cool
But I play it cool, cool, cool
ولی من وانمود میکنم خونسردم، خونسردم، خونسردم
(انگاری که اتفاقی نیوفتاده)

C’est vrai que j’en ai tant rêvé,
It’s true I dreamed so much
این حقیقت داره که من خیلی زیاد خیال بافی میکردم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و من میرم، میرم، میرم

Même sans savoir où je vais,
Even without knowing where I’m going
حتی بدون شناخت اینکه کجا میخوام برم

Je la joue cool, cool, cool
I play it cool, cool, cool
وانمود میکنم که خونسردم، خونسردم، خونسردم

J’ai pas l’intention de changer,
I don’t intend to change
نمیخوام تغییر کنم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و میرم، میرم، میرم
(راه خودمو میرم)

Avec ce qui m’aiment, qui m’aiment.
With what loves me, what loves me
با آنچه که عاشقمه؛ آنچه که دوستم داره

Mais j’la joue cool, cool, cool
But I play it cool, cool, cool
ولی من وانمود میکنم خونسردم، خونسردم، خونسردم
(انگاری که اتفاقی نیوفتاده)

C’est vrai que j’en ai tant rêvé,
It’s true I dreamed so much
این حقیقت داره که من خیلی زیاد خیال بافی میکردم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و من میرم، میرم، میرم

Même sans savoir où je vais,
Even without knowing where I’m going
حتی بدون شناخت اینکه کجا میخوام برم

Je la joue cool, cool, cool
I play it cool, cool, cool
وانمود میکنم که خونسردم، خونسردم، خونسردم

J’ai pas l’intention de changer,
I don’t intend to change
نمیخوام تغییر کنم

Et je roule, roule, roule
And I go, go, go
و میرم، میرم، میرم
(راه خودمو میرم)

Avec ce qui m’aiment, qui m’aiment.
With what loves me, what loves me
با آنچه که عاشقمه؛ آنچه که دوستم داره


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی