موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Complicated از Avril Lavigne با زیر نویس فارسی وانگلیسی
دفعات اجرا شده: 6671 | ارسال توسط: جولای 17, 2017
موزیک ویدیو Complicated از Avril Lavigne با زیر نویس فارسی وانگلیسی

Avril Lavigne – Complicated

(Uh huh, life’s like this)
زندگی اینجوریه

(Uh huh, uh huh, that’s the way it is)
همینه که هست

(‘Cause life’s like this)
چون زندگی اینجوریه

(Uh huh, uh huh that’s the way it is)
همینه که هست

Chill out, what you yellin’ for?
بی خیال، چرا داد میزنی؟

Lay back, it’s all been done before
دوباره دراز بکش قبلا انجامش دادیم

And if you could only let it be
اگه میذاشتی همینطور باشه

You will see
خواهی دید

I like you the way you are
که تورو همینطور که هستی دوست دارم

When we’re drivin’ in your car
وقتی با ماشینت دور میزنیم

And you’re talking to me one on one
و وقتی رو در رو باهم حرف میزنیم

But you’ve become…
وقتی پیش بقیه ای

Somebody else ’round everyone else
یکی دیگه میشی

You’re watching your back like you can’t relax
همش پشتتو نگاه می کنی که انگار نمیتونی آروم باشی

You’re tryin’ to be cool
سعی می کنی خونسرد باشی

You look like a fool to me
ولی پیش چشم من یه احمقی

Tell me
بهم بگو

Why do you have to go and make things so complicated?
چرا همیشه باید همه چیز رو پیچیده کنی؟

I see the way you’re acting like you’re somebody else
میبینم که طوری برخورد می کنی که انگار یکی دیگه هستی

Gets me frustrated
که منو نا امید می کنه

Life’s like this you,
زندگی همینه

you fall and you crawl and you break
تو می افتی و می شکنی و رو زمین می خزی

And you take what you get and you turn it into honesty
و تو هرچی بخوای به دست میاری و بعدش صادق میشی

You promised me I’m never gonna find you fake it
و به من قول میدی که دیگه نمیبینم که این کارتو تکرار کنی

No, no, no
نه نه نه

You come over unannounced
سرزده میای پیشم

Dressed up like you’re somethin’ else
جوری لباس می پوشی که انگار یکی دیگه ای

Where you are ain’t where it’s at
جایگاه خودت رو نمیدونی

You see you’re making me laugh out
منو به خنده میندازی

When you strike your pose
وقتی قیافه می گیری

Take off all your preppy clothes
همه لباساتو در مياري

You know you’re not fooling anyone
خودتم میدونی که دیگه با این کارات نمیتونی کسیو خر کنی

When you’ve become…
وقتی پیش بقیه ای

Somebody else ’round everyone else
یکی دیگه میشی

You’re watchin’ your back like you can’t relax
همش پشتتو نگاه می کنی که انگار نمیتونی آروم باشی

You’re tryin’ to be cool
سعی می کنی خونسرد باشی

You look like a fool to me
ولی پیش چشم من یه احمقی

Tell me
بهم بگو

Why do you have to go and make things so complicated?
چرا باید همه چیز رو پیچیده کنی؟

I see the way you’re acting like you’re somebody else
میبینم که طوری برخورد می کنی که انگار یکی دیگه هستی

Gets me frustrated
که منو نا امید می کنه

Life’s like this You,
زندگی همینه

you fall and you crawl and you break
تو می افتی و می شکنی و و رو زمین می خزی

And you take what you get and you turn it into honesty
و تو هرچی بخوای به دست میاری و بعدش صادق میشی

You promised me I’m never gonna find you fake it
قول دادی که دیگه این ادا اطوار هارو در نمیاری

No, no, no
نه نه نه

Chill out, what you yellin’ for?
بی خیال، چرا داد میزنی؟

Lay back, it’s all been done before
دوباره دراز بکش قبلا انجامش دادیم

And if you could only let it be
اگه میذاشتی همینطور باشه

You will see
خواهی دید

Somebody else ’round everyone else
وقتی با بقیه ای یکی دیگه میشی

You’re watching your back like you can’t relax
همش پشتتو نگاه می کنی که انگار نمیتونی آروم باشی

You’re tryin’ to be cool
سعی می کنی خونسرد باشی

You look like a fool to me
ولی پیش چشم من یه احمقی

Tell me
بهم بگو

Why do you have to go and make things so complicated?
چرا باید همه چیز رو پیچیده کنی؟

I see the way you’re acting like you’re somebody else
میبینم که طوری برخورد می کنی که انگار یکی دیگه هستی

Gets me frustrated
که منو نا امید می کنه

Life’s like this You,
زندگی همینه

you fall and you crawl and you break
تو می افتی و می شکنی و رو زمین می خزی

And you take what you get and you turn it into honesty
و تو هرچی بخوای به دست میاری و اونموقع صادق میشی

You promised me I’m never gonna find you fake it
قول دادی دیگه این ادا اطوار هارو در نیاری

No no
نه نه

Why do you have to go and make things so complicated?(yeah, yeah)
چرا همیشه باید همه کارارو پیچیده کنی؟

I see the way you’re acting like you’re somebody else
میبینم که طوری برخورد می کنی که انگار یکی دیگه هستی

Gets me frustrated
که منو نا امید می کنه

Life’s like this You,
زندگی همینه

you fall and you crawl and you break
تو می افتی و می شکنی و و رو زمین می خزی

And you take what you get and you turn it into honesty
و تو هرچی بخوای به دست میاری و اونوقع صادق میشی

You promised me I’m never gonna find you fake it
قول دادی دیگه این ادا اطوار هارو در نیاری

No no no
نه نه نه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها