موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Clap Your Hands از Le Youth ft. Ava Max با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1281 | ارسال توسط: نوامبر 2, 2020
موزیک ویدیو Clap Your Hands از Le Youth ft. Ava Max با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Clap Your Hands از Le Youth ft. Ava Max با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️این آهنگ ساوند ترک بازی فورزا هوریزان 4 ساخته توسط مایکروسافت است


Le Youth ft. Ava Max – Clap Your Hands

Just clap your hands now
فقط دست بزن

Never did I ever
هیچوقت من

Mean to make a mess
نمیخواستم شر به پا کنم

How I’m gonna get home
حالا هم دارم میرم خونه

Is anybody’s guess
هیچکس نمیتونست حتی حدس بزنه
(که نمیخوام دیگه خرابکاری کنم)

Money where your mouth was
همش جایی میرفتی که پول بود
(ذهنت همش پیش قمار بود)

Gonna wake up in debt
و قراره که از خواب با کلی بدهی بیدار بشی

And my car ain’t fixed yet
ولی هنوزم که ماشینمو تعمیر نکردی

Oh, no, no, no
اوه نه، نه، نه

Crazy stupid love
عشق دیوانه وار مسخره

Let the the beat do what it does
اجازه بده بیت آهنگ کاری که میخواد رو بکنه

Let the music lift you up
بزار که آهنگ از زمین بلندت کنه

Tonight we got it all
امشب همشو داریم

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Never did I ever
هیچوقت من

Mean to send that text
نمیخواستم که اون پیامو بدم

Maybe in the morning
شاید وقتی که صیح شد

We can make amends
بتونیم برا هم جبران کنیم

Keep on running my mouth
من میتونم همش غر بزنم

You can keep getting obsessed
و تو همش داغون بشی

Baby, don’t be upset about
عزیزم ناراحت نشو درباره ی

Crazy stupid love
عشق دیوانه وار مسخرمون

Let the the beat do what it does
اجازه بده بیت آهنگ کاری که میخواد رو بکنه

Let the music lift you up
بزار که آهنگ از زمین بلندت کنه

Tonight we got it all
امشب همشو داریم

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط بزن، بزن
(دست بزن)

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, yeah, ah-ah-ah
آه-آه-آه، آره، آه-آه-آه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن

Ah-ah-ah, aah
آه-آه-آه، آآآه

Just clap your hands now
فقط الان دست بزن


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها