موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Change Your Life از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3208 | ارسال توسط: اکتبر 17, 2019
موزیک ویدیو Change Your Life از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Little Mix – Change Your Life

She captures her reflection then she
throws the mirror to the floor
اون انعکاسشو تسخیر میکنه و بعد آینه رو میندازه رو زمین

Her image is distorted screaming‚
Is it worth it anymore?
تصویرش خراب شده و فریاد میزنه:آیا دیگه ارزششو داره؟

Are you scared of the things that
they might put you through?
تو از چیزایی میترسی که ممکنه سرت بیاد؟

Does it make you wanna
hide the inner you?
باعث میشه دلت بخواد در درونت قایم بشی؟

You are not the only one so let
them criticize‚ oh oh oh
تو تنها نیستی، پس بذار انتقاد کنن

You are untouchable when
you realize‚ oh oh oh
دیگه نمیتونن بهت آسیب بزنن وقتی که تو(اینو) بفهمی

Change‚ change your life‚ take it all
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

We are gonna stick together‚ know
we′ll get through it all
ما کنار هم میمونیم، میدونم که میتونیم از پس همه ش بربیایم

Change‚ change your life‚ take
it all (yeah‚ take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

You are gonna use it to become
what You have always known
ازش استفاده میکنی تا تبدیل به چیزی بشی که همیشه میشناختی

(Become what You have always known)
تبدیل به چیزی بشی که همیشه میشناختی

His body starts to flicker like
nobody wants to know his name
بدنش یه جوری ضعف نشون میده که انگار نمیخواد کسی اسمشو بدونه

Just another soul with feelings but
nobody′s there to feel the pain
یه روح دیگه پر از احساسات ولی هیچ کس نیست که دردشو حس کنه

They can rip you‚ bring you
down‚ down to their size
اونا میتونن تو رو پاره کنن تا هم سایز خودشون بشی

But they will never get to
the heart you hold inside
ولی هرگز نمیتونن به قلبی که در درونته دسترسی پیدا کنن

You are not the only one
so let them criticize
تو تنها نیستی، پس بذار انتقاد کنن

You are untouchable when you realize
دیگه نمیتونن بهت آسیب بزنن وقتی که تو(اینو) بفهمی

Change‚ change your life‚ take
it all (take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

We are gonna stick together‚ know
we′ll get through it all (I know
we′ll get through it all)
ما کنار هم میمونیم، میدونم که میتونیم از پس همه ش بربیایم

Change‚ change your life‚ take
it all (yeah‚ take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

You are gonna use it to become what
You have always known (become
what You have always known)
ازش استفاده میکنی تا تبدیل به چیزی بشی که همیشه میشناختی

Change‚ change your life‚ take it all
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

(Change your life and take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

Change‚ change your life‚ take it all
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

(Change your life and take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

You got a right to show the world
این حق توئه که به دنیا نشون بدی

Something never seen
چیزی رو که قبلا ندیدن

We wanna hear you scream it out
میخوایم بشنویم که فریادش میزنی

You are not alone
تو تنها نیستی

Change‚ change your life‚ take
it all (take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

We are gonna stick together‚
know we′ll get through it
all (We are invincible)
ما کنار هم میمونیم، میدونم که میتونیم از پس همه ش بربیایم
(ما شکست ناپذیریم)

Change‚ change your life‚ take it all
(change your life and take it all)
زندگیتو تغییر بده، همه شو پس بگیر

You are gonna use it to become what
You have always known (become
what You have always known)
ازش استفاده میکنی تا تبدیل به چیزی بشی که همیشه میشناختی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️