موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Canavar از Derya Ulug با زیرنویس فارسی و ترکی
دفعات اجرا شده: 1921 | ارسال توسط: جولای 14, 2021
موزیک ویدیو Canavar از Derya Ulug با زیرنویس فارسی و ترکی

موزیک ویدیو Canavar از Derya Uluğ با زیرنویس فارسی و ترکی


Derya Uluğ – Canavar

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اونوقت همون جا حرفشو بزنه

Ne Iyi Büyüttüm Besledim
چه خوب بزرگش کردم و پرورشش دادم

Güzel Bir Nankör Yetiştirdim
یه آدم نمک نشناس بار آوردم

Elime Sağlık Ben Ne Halt Ettim
دستم بشکنه ایشالله، عجب غلطی کردم

Kendime Bir Canavar Edini Verdim
برای خودم یه جونور درست کردم

Ne Iyi Büyüttüm Besledim
چه خوب بزرگش کردم و پرورشش دادم

Güzel Bir Nankör Yetiştirdim
یه آدم نمک نشناس بار آوردم

Elime Sağlık Ben Ne Halt Ettim
دستم بشکنه ایشالله، عجب غلطی کردم

Kendime Bir Canavar Edini Verdim
برای خودم یه جونور درست کردم

Bana Mı Aferin, Yoksa Ona Mı?
حالا باید به من گفت آفرین یا به اون؟

Koynumdaki Hayin Yılana Mı?
به مار خائنی که تو آستینم پرورش دادم؟

Utanmaz Olan Alem Değil Elimde
این دنیای بی شرم نیست که توی دستامه….ِ

O Canavar Benim Şah Eserim
بلکه اون جونوریه که شاه اثر منه

Hazır Mısın Duymaya?
حاضری که بشنوی؟؟

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اونوقت همون جا حرفشو بزنه

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اون همون جا حرفشو بزنه

Ne Iyi Büyüttüm Besledim
چه خوب بزرگش کردم و پرورشش دادم

Güzel Bir Nankör Yetiştirdim
یه آدم نمک نشناس بار آوردم

Elime Sağlık Ben Ne Halt Ettim
دستم بشکنه ایشالله، عجب غلطی کردم

Kendime Bir Canavar Edini Verdim
برای خودم یه جونور درست کردم

Ne Iyi Büyüttüm Besledim
چه خوب بزرگش کردم و پرورشش دادم

Güzel Bir Nankör Yetiştirdim
یه آدم نمک نشناس بار آوردم

Elime Sağlık Ben Ne Halt Ettim
دستم بشکنه ایشالله، عجب غلطی کردم

Kendime Bir Canavar Edini Verdim
برای خودم یه جونور درست کردم

Bana Mı Aferin, Yoksa Ona Mı?
حالا باید به من گفت آفرین یا به اون؟

Koynumdaki Hayin Yılana Mı?
به مار خائنی که تو آستینم پرورش دادم؟

Utanmaz Olan Alem Değil Elimde
این دنیای بی شرم نیست که توی دستامه….ِ

O Canavar Benim Şah Eserim
بلکه اون جونوریه که شاه اثر منه

Hazır Mısın Duymaya?
حاضری که بشنوی؟؟

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اونوقت همون جا حرفشو بزنه

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اونوقت همون جا حرفشو بزنه

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اونوقت همون جا حرفشو بزنه

Şimdi beni beğenmez olmuş
حالا که دیگه منو نپسندیده

Bana yüz çevirip gururlu dursun
بذار که رو از من برگردونه و با غرور بایسته

Bırak bakmasın isterse sussun
بذار اصلا (به من) نگاه نکنه و اگه میخواد سکوت کنه

Ensem ona dönük oraya konuşsun
وقتی رومو بهش کردم، اونوقت همون جا حرفشو بزنه


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها