موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Call Me When You’re Sober از Evanescence با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4372 | ارسال توسط: ژانویه 29, 2019
موزیک ویدیو Call Me When You’re Sober از Evanescence با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Evanescence – Call Me When You’re Sober

Don’t cry to me
در مقابل من گريه نكن

If you loved me
اگر مرا دوست مي داشتي

You would be here with me
اکنون کنار من مي بودي

You want me
مرا مي خواهي

Come find me
بيا و مرا پيدا کن

Make up your mind
تصميمت را بگير

Should have let you fall
آيا بايد بگذارم که سقوط کني؟

Lose it all
و همه چيز را از دست بدهي ؟

So maybe you can remember yourself
تا شايد بتواني خودت را به ياد بياوري

Can’t keep believing
نمي توانم در اين باور بمانم

We’re only deceiving ourselves
ما فقط داريم خودمان را فريب مي دهيم

And I’m sick of the lie
و من از دروغ خسته شده ام

And you’re too late
و تو خيلي دير آمدي

Don’t cry to me
در مقابل من گريه نكن

If you loved me
…اگر مرا دوست مي داشتي

You would be here with me
اکنون کنار من مي بودي…

You want me
مرا مي خواهي

Come find me
بيا و مرا پيدا کن

Make up your mind
تصميمت را بگير!ِ

Couldn’t take the blame
نتوانستي خطاهايت را بپذيري
(به اشتباهاتت اعتراف کنيِ)

Sick with shame
بسيار شرمسار هستي

Must be exhausting to lose your own game
بازنده شدن در بازي خودت بايد خسته کننده باشد

Selfishly hated
بطور خودخواهانه اي متنفري

No wonder you’re jaded
تعجبي ندارد که از زندگي خسته شده اي

You can’t play the victim this time
اين بار ديگر نمي تواني نقش قرباني را بازي كني

And you’re too late
و تو بسيار دير آمدي

So don’t cry to me
پس در مقابل من گريه نکن

If you loved me
اگر من را دوست مي داشتي

You would be here with me
بايد اکنون کنار من مي بودي

You want me
مرا مي خواهي

Come find me
بيا مرا بياب

Make up your mind
تصميمت را بگير

You never call me when you’re sober
هيچ گاه زماني که هوشياري مرا نمي خواني (نمي خواهي)ِ

You only want it cause it’s over – It’s over
تو فقط اين را مي خواهي چون تمام شده است – تمام شده است

How could I have burned paradise
چگونه مي توانستم بهشت را بسوزانم؟

How could I – You were never mine
چگونه مي توانستم ، تو هيچ گاه از آن من نبودي

So don’t cry to me
پس در مقابل من گريه نکن

If you loved me
اگر من را دوست مي داشتي

You would be here with me
بايد اکنون کنار من مي بودي

Don’t lie to me
به من دروغ نگو

Just get your things
فقط وسايلت را جمع کن

I’ve made up your mind
من براي تو تصميم مي گيرم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها