موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Burn از Ellie Goulding با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8559 | ارسال توسط: اکتبر 9, 2016
موزیک ویدیو Burn از Ellie Goulding با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Ellie Goulding – Burn

We, we don’t have to worry ’bout nothing
ما ، لازم نيست ما نگران چيزي باشيم

‘Cause we got the fire
چون ما آتش اشتياق داريم

and we’re burning one hell of a something
و داريم ميسوزونيم

They, they gonna see us from outer space, outer space
اونا ، اونا مارو از فضا ميبينن ، فضا

Light it up, like we’re the stars of the human race
روشنش ميكنيم
انگار كه ما ستاره هاي ملتيم

human race
ملت

When the light started out they don’t know what they heard
وقتي روشنايي كم ميشه
اونا نميدونن چي شنيدن

Strike the match, play it loud, giving love to the world
كبيرت رو روشن کن ، با صداي بلند
به دنيا عشق بده

We’ll be raising our hands, shining up to the sky
ما دستهامون رو بالا ميبريم
ميدرخشيم تو آسمونها

‘Cause we got the fire, fire, fire
چون ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

Yeah we got the fire, fire, fire
آره ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

And we gonna let it burn, burn, burn, burn
و ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We gonna let it burn, burn, burn, burn
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

Gonna let it burn, burn, burn, burn
ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We gonna let it burn, burn, burn, burn
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We don’t wanna leave, no. We just wanna be right now (right), r-r-right now
ما نميخوايم بريم ، نه
ما فقط ميخوايم اينجا باشيم ، اينجا

And what we see is
و چيزي كه ميبينيم

everybody’s on the floor acting crazy, getting loco ’til the lights out
اينه كه همه توي پيست رقص دارن ديوونه بازي در ميارن
يواشكي نزديك روشنايي من ميشن

Music’s on, I’m waking up, we fight the fire,
موزيك روشنه ، دارم بيدار ميشم
ما انرژي رو متوقف ميكنيم

then we burn it up
و آتیشش میزنیم

And it’s over now, we got the love, there’s no secret now
و حالا تموم شده ، ما عشق داريم
هيچ رازي وجود نداره

no secret now,
هيچ رازي الان نيست ، راز الان

When the light started out
وقتي تاريک ميشه

they don’t know what they heard
اونا نميدونن چي شنيدن

Strike the match, play it loud, giving love to the world
كبيرت رو روشن کن ، با صداي بلند
به دنيا عشق بده

We’ll be raising our hands, shining up to the sky
ما دستهامون رو بالا ميبريم
ميدرخشيم تو آسمونها

‘Cause we got the fire, fire, fire
چون ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

Yeah we got the fire, fire, fire
آره ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

And we gonna let it burn, burn, burn, burn
و ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We gonna let it burn, burn, burn, burn
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

Gonna let it burn, burn, burn, burn
ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We gonna let it burn, burn, burn, burn
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

When the light started out they don’t know what they heard
وقتي تاريک ميشه
اونا نميدونن چي شنيدن

Strike the match, play it loud, giving love to the world
كبيرت رو روشن کن ، با صداي بلند
به دنيا عشق بده

We gonna let it burn burn burn burn (burn burn)
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

(burn burn)
بسوزه بسوزه

Burn burn burn burn
(بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه )

We can light it up, up, up
ما ميتونيم روشنش كنيم روشن روشن

So they can’t put it out, out, out
تا نتونن خاموشش كنن خاموش خاموش

We can light it up, up, up
ما ميتونيم روشنش كنيم روشن روشن

So they can’t put it out, out, out
تا نتونن خاموشش كنن خاموش خاموش

We can light it up, up, up
ما ميتونيم روشنش كنيم روشن روشن

So they can’t put it out, out, out
تا نتونن خاموشش كنن خاموش خاموش

We can light it up, up, up
ما ميتونيم روشنش كنيم روشن روشن

So they can’t put it out, out, out
تا نتونن خاموشش كنن خاموش خاموش

When the light started out they don’t know what they heard
وقتي روشنايي كم ميشه(تاريک ميشه)ا
اونا نميدونن چي شنيدن

Strike the match, play it loud, giving love to the world
كبيرت رو روشن کن، با صداي بلند
به دنيا عشق بده

We’ll be raising our hands, shining up to the sky
ما دستهامون رو بالا ميبريم
ميدرخشيم تو آسمونها

‘Cause we got the fire, fire, fire
چون ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

Yeah we got the fire, fire, fire
آره ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

And we gonna let it burn, burn, burn, burn
و ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We gonna let it burn, burn, burn, burn
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

Gonna let it burn, burn, burn, burn
ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

We gonna let it burn, burn, burn, burn
ما ميذاريم بسوزه بسوزه بسوزه بسوزه

When the light started out they don’t know what they heard
وقتي روشنايي كم ميشه
اونا نميدونن چي شنيدن

Strike the match, play it loud, giving love to the world
كبيرت رو روشن کن، با صداي بلند
به دنيا عشق بده

We’ll be raising our hands, shining up to the sky
ما دستهامون رو بالا ميبريم
ميدرخشيم تو آسمونها

‘Cause we got the fire, fire, fire
چون ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

Yeah we got the fire, fire, fire
آره ما اون آتش عشق رو داريم ، آتش ، آتش

And we gonna let it burn
و ما ميذاريم بسوزه . . .

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️