موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Britney Spears بنام Radar با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7037 | ارسال توسط: ژانویه 24, 2017
موزیک ویدیو Britney Spears بنام Radar با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Britney Spears – Radar

Confidence is a must
Cockiness is a plus
اعتماد و اطمينان يه اصله
گستاخي هم يه نوع امتيازه

Edginess is a rush
Edges, I like them rough
بي صبري هم يه نوع عجله است
من لبه و تيزي هاي نا هموار و دوست دارم

A man with the Midas touch
Intoxicate me, I’m a lush
مردي که دست به هر کاري بزنه حتما توش موفق ميشه
منو مستم کن عزيزم

Stop, you’re making me blush
بس کن ديگه، داري منو از خجالت سرخ ميکني

People are looking at us
مردم دارن نگامون ميکنن

I don’t think you know (know)
فکر نکنم بدوني

I’m checking you so hard, so hard
که دارم ماهرانه و بادقت زيرنظر ميگيرمت

Wonder if you knows you’re on my radar
از خودم ميپرسم که ايا ميدوني من زير نظر دارمت؟

(on my radar)
زير نظر
And yep, I notice you, I know it’s you I’m choosing
و اره به اين مسيله توجه کردم و ميدونم تورو ميخوام انتخاب کنم

Don’t wanna lose you on my radar
دوست ندارم از ديد من خارج بشي(از دستت بدم)

(on my radar)
تو در ديدرسه مني

And when you walk (when you walk)
And when you talk (when you talk)
وقتي قدم ميزني
وقتي حرف ميزني

I get the tingle, I wanna mingle,
احساس ناخوشايندي دارم
ميخوام با يکي دوست شم

that’s what I want
اين چيزيه که ميخوام

Hey, listen, baby, turn up the fader
گوش کن عزيزم
موزيک و بلند کن و بريم تو جمعيت محو شيم

Tryna make you understand you’re on my radar
دارم سعي ميکنم بهت بفهمونم که زير نظر مني

(on my radar)
زير نظر من

(on my radar)
زير نظر مني

Interesting sense of style
Ten million dollar smile
باحال جذاب لباس ميپوشه
خنده هاي جذابي داره که ديونه ام ميکنه

Think I can’t handle that
Animal in the sack
فکر نکنم بتونم اين حيووني رو رامش کنم

His eyes see right to my soul
چشماش مستقيما به روح و روانم خيره شده

I surrender self-control
هيچ کنترلي رو خودم ندارم

Catch me looking again
Falling right into my plan
دوباره بهم نگاه کن و منو مجذوب خودت کن
يه راست وارد زندگي و تدبير من شو

I don’t think you know (know)
فکر نکنم بدوني

I’m checking you so hard, so hard
که دارم ماهرانه و بادقت زيرنظر ميگيرت

Wonder if you knows you’re on my radar
از خودم ميپرسم که ايا ميدوني من زير نظر دارمت؟

(on my radar)
زير نظر دارمت

And yep, I notice you, I know it’s you I’m choosing
و اره به اين مسيله توجه کردم و ميدونم تورو ميخوام انتخاب کنم

Don’t wanna lose you on my radar
دوست ندارم از ديد من خارج بشي

(on my radar)
تو ديدرسه مني

(on my radar)
ديده من

And when you walk (when you walk)
And when you talk (when you talk)
وقتي قدم ميزني
وقتي حرف ميزني

I get the tingle, I wanna mingle
احساس ناخوشايندي دارم
ميخوام با يکي دوست شم

that’s what I want
اين چيزيه که ميخوام

Hey, listen, baby, turn up the fader
گوش کن عزيزم
بيا موزيک بلند کنيم و در جمعيت محو شيم

Tryna make you understand you’re on my radar
دارم سعي ميکنم بهت بفهمونم که زير نظر مني

(on my radar)
زير نظر مني

(on my radar)
زير نظر مني

I got my eye on you
چشمامو رو تو متمرکز کردم

and I can’t let you get away
و نمي تونم بذارم که بري

Hey baby, whether it’s now or later
هي عزيزم، چه الان چه بعدا

You can’t shake me (no)
نميتوني از دستم خلاص شي،نه

Cause I got you on my radar
چون تو رو زير نظر دارم

And whether you like it or not
چه خوشت بياد چه نياد

it ain’t going to stop
از اين کار دست بر نميدارم

Cause I got you on my radar (I gotcha)
چون تو رو تو رادار خودم دارم(زير نظر دارمت)

Cause I got you on my radar (I gotcha)
چون تو رو تو رادار خودم دارم(زير نظر دارمت)

I’m checking you so hard, so hard
ماهرانه و بادقت زيرنظرت دارم

Wonder if you knows you’re on my radar
از خودم ميپرسم که ايا ميدوني من زير نظر دارمت؟

on my radar
زير نظر دارمت

And yep, I notice you, I know it’s you I’m choosing
و اره به اين مسيله توجه کردم و ميدونم تورو ميخوام انتخاب کنم

Don’t wanna lose you on my radar
دوست ندارم از ديد من خارج بشي

(on my radar)
زير نظر مني

And when you walk (when you walk)
And when you talk (when you talk)
وقتي قدم ميزني
وقتي حرف ميزني

I get the tingle, I wanna mingle,
احساس ناخوشايندي دارم
ميخوام با بقيه باشم

that’s what I want
اين چيزيه که ميخوام

Hey, listen, baby, turn up the fader
گوش کن عزيزم
موزيک و بلند کن و بيا تو جمعيت محو شيم

Tryna make you understand you’re on my radar
دارم سعي ميکنم بهت بفهمونم که زير نظر مني

(on my radar)
زير نظر من

(on my radar)
زير نظر من

کامنت ها