موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bridges از Broods با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4426 | ارسال توسط: نوامبر 1, 2016
موزیک ویدیو Bridges از Broods با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Broods – Bridges

I gave you one mitune
بهت یه دقیقه وقت دادم

When you needed an hour
وقتی تو به یک ساعت احتیاج داشتی

Just to push it aside
تا فقط بزنیش کنار

Instead of leaving it behind you
به جای اینکه پشت سرت رهاش کنی

If any word that I said
اگه هر حرفی که میزدم

Could have made you forget
میتونست تو رو مجبور به فراموش کردن کنه

I’d have given you them all
همه اشون رو بهت میگفتم

But it was all in your head
اما همه ی این ها فقط توی سرت بود
(حرفی به من نزدی)

And we’re burning all the bridges now
و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Watching them go up in flames
سوختنشون رو در شعله ها نگاه میکنیم

No way to build them up again
هیچ راهی برای از دوباره ساختنشون نیست

Now we’re burning all the bridges now
و ما حالا تمام پل هلا رو به اتش میکشیم

‘Cause it was sink or swim and I went down, down, down
چون سینک یا استخر بود و من غرق شدم.غرق.غرق

And we’re burning all the bridges
و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now
تمام پل ها رو به اتیش میکشیم

And we’re burning all the bridges
و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now
و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

If I didn’t kill it
اگه رابطه امون رو نمیکشتم و از بین نمیبردم

Would you still say you needed me?
همچنان میگفتی به من احتیاج داری؟

Guess I walked right into it
فک کنم رفتم سر اصل مطلب

Guess I made it too easy
فک کنم زیادی ساده اش کرم

If any word that you said could have made me forget
اگه هر حرفی که میزدی منو مجبور به فراموش کردن میکرد

Would I get up off the floor
ایا از روی زمین بلند میشدم؟؟؟
Cause this is all in my head
چون تمام این ها توی سرم بود

تکرار

And we’re burning all the bridges now
Watching them go up in flames
No way to build them up again

And we’re burning all the bridges
Burning all the bridges now
And we’re burning all the bridges
Burning all the bridges now

Can we forget about it?
میتونیم فراموشش کنیم؟؟؟؟
Can we forget?
میتونیم فراموش کنیم؟؟؟؟
Can we forget about it?
Can we forget?

Burning all the bridges
Burning all the bridges now
And we’re burning all the bridges
Burning all the bridges now

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️