موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Break Up In The End از Cole Swindell با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1969 | ارسال توسط: جولای 21, 2019
موزیک ویدیو Break Up In The End از Cole Swindell با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Cole Swindell – Break Up In The End

I still walk in that
bar a little drunk
هنوزم یه کم مست وارد اون بار میشم

I still ask you what You are
drinking‚ what′s your name
هنوزم ازت میپرسم: چه نوشیدنی ای میخوری، اسمت چیه؟

I still kiss you by the shuffleboard‚
last call at 2am
هنوزم تو رو ساعت دو صبح برای آخرین بار کنار زمین بازی شافل بُرد میبوسم

Even though we break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

I will introduce you to my mom and dad
من تو رو به مامان و بابام معرفی میکنم

Say I think I love her when
you leave that room
وقتی از اتاق میری بیرون بهشون میگم: فکر کنم عاشقشم

I still might take their advice
when I say You are moving in
هنوزم احتمالا نصحیتشونو قبول میکنم وقتی که میگم: داری میای باهام زندگی کنی

Even though we break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

Even if I knew You had be
the one that got away
حتی اگه میدونستم تو کسی هستی که میذاره و میره

I had still go back and get you
من هنوزم برمیگشم و به دستت میاوردم

Even if I knew You had be my
best and worst mistake
حتی اگه میدونستم که تو بهترین و بدترین اشتباهم هستی

Oh‚ I had still make it with you
من هنوزم اون اشتباه رو باهات میکردم

Over and over‚ again and again
بارها و بارها، دوباره و دوباره

Even though we break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

I had still play my favorite
song in your car
هنوزم آهنگ مورد علاقه ام رو تو ماشینت پخش میکردم

Let you love me to it‚ ′til
it felt like ours
میذاشتم تو با اون آهنگ عاشقم بشی تا اون آهنگ مال “ما” بشه

Now all I hear is you in it‚ but
I had still let you ruin it
حالا تمام چیزی که از اون آهنگ میشنوم تویی
ولی هنوزم میذاشتم که آهنگو برام خرابش کنی

Even though we break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

Even if I knew You had be
the one that got away
حتی اگه میدونستم تو کسی هستی که میذاره و میره

I had still go back and get you
من هنوزم برمیگشم و به دستت میاوردم

Even if I knew You had be my
best and worst mistake
حتی اگه میدونستم که تو بهترین و بدترین اشتباهم هستی

Girl‚ I had still make it with you
عزیزم من هنوزم اون اشتباه رو باهات میکردم

Over and over‚ again and again
بارها و بارها، دوباره و دوباره

Even though we break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

You have just had one too many tonight
امشب حسابی نوشیدی و مستی

You are just calling ′cause You
are lonely‚ that′s okay
و فقط زنگ میزنی چون احساس تنهایی میکنی
اشکالی نداره

But you know if you come over‚
I cannot let you in
اما میدونی که اگه بیای پیشم
من نمیتونم راهت بدم تو

Even though we′ll break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

I had do it over and over‚
again and again
من بارها و بارها ، دوباره و دوباره انجامش میدادم

Even though we break up in the end
با اینکه در نهایت باهم به هم میزنیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️