موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Break Up از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1273 | ارسال توسط: مارس 12, 2022
موزیک ویدیو Break Up از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Break Up از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ 👈 تماشا و دانلود نسخه #ورتیکال (رسمی) موزیک ویدیو در کانال تلگرام سابریکا


Little Mix –  Break Up

This is not a second chance,
no, no, baby
این آهنگ درباره ی یه شانس دوباره نیست نه نه عزیزم

This is not a new romance,
not tonight (Ah-ah-ah)
این آهنگ درباره ی یه عشقولانه ی جدید نیست نه امشب

This is for all the nights
I cried for you, baby
آین آهنگ برای تمام شبایی که به خاطر تو گربه کردم عزیزم

Hoping you could be the one
that could love me right
به امید این که تو همون کسی باشی که منو واقعا دوست داره

I’ll be good all by myself
من خودم به تنهایی رو به راه میشم

Yeah, I’ll find a way
to dance without you
آره یه راهی پیدا میکنم که بدون تو برقصم

In the middle of the crowd
در بین جمعیت

I’ll forget all of the pain inside, oh
تمام دردای درونم رو فراموش میکنم

So tonight, I’ll sing another,
another break-up song
واسه همینم امشب یه آهنگ جدایی دیگه میخونم

So turn it up, let it play
on and on and on and on
پس صداش رو زیاد کن بذارش روی ریپیت

For all of the times they
screwed us over
برای تمام موقع هایی که ازمون سو استفاده کردن

Let it play on and on and on
بذارش روی ریپیت

Just another break-up song
یه آهنگ جدایی دیگه

Ain’t no more tears (Oh)
دیگه اشکی در کار نیست

Ain’t gonna cry (Oh)
قرار نیست گریه کنم

Boy, I’ll do anything to
get you off my mind
عزیزم من هر کاری میکنم که تو رو از سرم بندازم

I’m gonna dance (Oh)
قراره برقصم

Under the lights (Oh)
زیر چراغا

Boy, I’ll do anything to
get you off my mind
عزیزم من هر کاری میکنم که تو رو از سرم بندازم

I ain’t even gonna call ya, no, baby
حتی نمیخوام بهت زنگ بزنم نه عزیزم

The best thing I ever did was
to let you go (Oh-oh-oh)
بهترین کاری که تا حالا کردم گذشتن از تو بوده

Did you think you were the only
one who could save me?
فکر کردی تو تنها کسی بودی که میتونست منو نجات بده؟

I ain’t gonna take you back like
I did before (No, woah)
قرار نیست مثل گذشته تو رو به زندگیم برگردونم

‘Cause I’ll be good all by myself
چون من خودم به تنهایی رو به راه میشم

Yeah, I’ll find a way to dance without
you (Dance without you)
آره یه راهی پیدا میکنم که بدون تو برقصم

In the middle of the crowd
در بین جمعیت

And forget all of the pain inside, oh
تمام دردای درونم رو فراموش میکنم

So tonight, I’ll sing another, another
break-up song (Break up song)
واسه همینم امشب یه آهنگ جدایی دیگه میخونم

So turn it up, let it play on and
on and on and on (On and on)
پس صداش رو زیاد کن بذارش روی ریپیت

For all of the times they
screwed us over
برای تمام موقع هایی که ازمون سو استفاده کردن

Let it play on and on and on
بذارش روی ریپیت

Just another break-up song
یه آهنگ جدایی دیگه

Ain’t no more tears (Oh)
دیگه اشکی در کار نیست

Ain’t gonna cry (Oh, oh-ho)
قرار نیست گریه کنم

Boy, I’ll do anything to
get you off my mind
عزیزم من هر کاری میکنم که تو رو از سرم بندازم

I’m gonna dance (I’m gonna dance)
قراره برقصم

Under the lights (Under the lights)
زیر چراغا

Boy, I’ll do anything to
get you off my mind
عزیزم من هر کاری میکنم که تو رو از سرم بندازم

I don’t wanna turn back time
نمیخوام زمان رو به عقب برگردونم

‘Cause what’s another lonely night?
چون یه شب تنهایی دیگه میخوام چی کار؟

I know under these lights,
I’m good without you
میدونم که زیر نور این چراغا بدون تو حالم خیلی خوبه

(I’m good, I’m good, I’m good)
حالم خوبه حالم خوبه حالم خوبه

For all those tears that I cried
به خاطر تمام اشکایی که گریه کردم

I’ll sing it louder tonight
امشب بلندتر آواز میخونم

Let it play on and on and, runnin’
on and on (Oh, oh)
بذارش روی ریپیت

So tonight, I’ll sing another (Oh)
پس امشب میخونم

Another break-up song (Another
break up song, babe)
یه آهنگ جدایی دیگه

So turn it up, let it play on and
on and on and on (Oh yeah, yeah)
پس صداش رو زیاد کن بذارش روی ریپیت

For all of the times they screwed
us over (All the times they screwed us over)
برای تمام موقع هایی که ازمون سو استفاده کردن

Let it play on and on and
on (And on and on)
بذارش روی ریپیت

Just another break-up song
یه آهنگ جدایی دیگه

I don’t wanna turn back time (Oh)
نمیخوام زمان رو به عقب برگردونم

‘Cause what’s another lonely
night? (Lonely night, baby)
چون یه شب تنهایی دیگه میخوام چی کار؟

I know under these lights,
I’m good without you
میدونم که زیر نور این چراغا بدون تو حالم خیلی خوبه

(I’m good, I’m good, I’m good)
حالم خوبه حالم خوبه حالم خوبه

For all those tears that I cried (Oh)
به خاطر تمام اشکایی که گریه کردم

I’ll sing it louder tonight
امشب بلندتر آواز میخونم

Let it play on and on and on
بذارش روی ریپیت

Just another break-up song
یه آهنگ جدایی دیگه


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

⚠️ 👈 لطفا برای حمایت از هنرمند موزیک ویدیو رو در یوتوب هم تماشا کنید ⚠️

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️