موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Bon Jovi بنام It’s My Life با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5933 | ارسال توسط: دسامبر 25, 2016
موزیک ویدیو Bon Jovi بنام It’s My Life با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bon Jovi – It’s My Life

This ain’t a song for the broken-hearted
اين يه آهنگ براي قلب شکسته نيست

No silent prayer for the faith-departed
و همچنین یک دعا برای ایمان از دست رفته نسیت

I ain’t gonna be just a face
in the crowd
قرار نيست فقط يه صورت توي جمعيت باشم.

You’re gonna hear my voice
قراره صدامو بشنوي

When I shout it out loud
وقتي که بلند فرياد ميزنم

It’s my life
زندگي منه

It’s now or never
يا الان،يا هيچوقت

I ain’t gonna live forever
قرار نيست تا ابد زندگي کنم.

I just want to live while I’m alive
فقط ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم.

(It’s my life)
زندگي منه

My heart is like an open highway
قلبم مثل به بزرگراه باز ه.

Like Frankie said
مثل فرانکي که گفت

I did it my way
به روش خودم انجامش دادم

I just want to live while I’m alive
فقط ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم

It’s my life
زندگي منه

This is for the ones who stood
their ground
براي اوناييه که سر جاشون ايستادن

For Tommy and Gina who never backed down
براي تامي و جينا،اونايي که هيچوقت تسليم نشدن.

Tomorrow’s getting harder,
make no mistake
فردا سخت تر ميشه،هيچ اشتباهي نکن.

Luck ain’t even lucky
شانس و اقبالی وجود ندارد

Got to make your own breaks
بايد کار خودت رو انجام بدی

It’s my life
زندگي منه

And it’s now or never
و يا الان،يا هيچوقت

I ain’t gonna live forever
قرار نيست که تا ابد زندگي کنم.

I just want to live while I’m alive
فقط ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم.

(It’s my life)
زندگي منه

My heart is like an open highway
قلبم مثل بزرگراه باز ه

Like Frankie said
مثل فرانکي که گفت

I did it my way
به روش خودم انجامش دادم

I just want to live while I’m alive
فقط ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم

‘Cause it’s my life
چون زندگي منه

Better stand tall when they’re
calling you out
بهتره وقتي دارن صدات ميزنن بلند بايستي.

Don’t bend, don’t break, baby,
don’t back down
خم نشو،نشکن.عزيزم،تسليم نشو

It’s my life
زندگي منه

And it’s now or never
و يا الان،يا هيچوقت

‘Cause I ain’t gonna live forever
چون من که قرار نيست تا ابد زندگي کنم

I just want to live while I’m alive
من فقط ميخوام تا وقتي که زنده ام،زندگي کنم

(It’s my life)
زندگي منه

My heart is like an open highway
قلبم مثل بزرگراه باز ه

Like Frankie said
مثل فرانکي که گفت

I did it my way
به روش خودم انجامش دادم

I just want to live while I’m alive
مث من ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم

(It’s my life)
زندگي منه

And it’s now or never
يا الان يا هيچوقت

‘Cause I ain’t gonna live forever
چون من که قرار نيست تا ابد زندگي کنم

I just want to live while I’m alive
من فقط ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم

(It’s my life)
زندگي منه

My heart is like an open highway
قلبم مثل بزرگراه باز ه

Like Frankie said
مثل فرانکي که گفت

I did it my way
به روش خودم انجامش دادم

I just want to live while I’m alive
فقط ميخوام تا وقتي زنده ام،زندگي کنم

‘Cause it’s my life
چون زندگي منه

 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا بشید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید