موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو BLUE VIBES از MARGARET با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 6322 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو BLUE VIBES از MARGARET با زیرنویس

MARGARET – BLUE VIBES

I got my eyes, eyes on you
من به تو نگاه میکنم

(I can’t feel you movin’)
نمیتونم حس کنم که داري حركت میكتي

And do you feel like I do?
ایا تو هم حس منو داری؟

(I can’t feel you movin’)
نمیتونم حس کنم که داري حركت میكتي

You gotta go left, you gotta go right
تو میخوای بری چپ تو میخوای بری براست

You gotta go up, you gotta go down
میخوای بري بالا میخوای بری پایین

Wanna give it a try?
میخوای امتحان کنی؟

You wanna give it a try?
تو میخوای یبار امتحان کنی؟

You could see me a slam,
تو میتونی منو مثل یه ضربه سنگین ببینی

Jump, pimp it up
بپر اینو جذابتر کن

Bring the happy back,
خوشحالی رو برگردون

back sipping my cup
جرعه های فنجان منو برگردون

Wanna give it a try?
میخوای امتحان کنی؟

Blue vibes,
آبی های (کوچولو)

I feel so alive
خیلی احساس زنده بودن میکنم

Fist bump it’s just like dynamite
ضربه مشت مثل دینامیت میمونه

Come join me in, let’s dance tonight
بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Blue vibes,
آبی های (کوچولو)

Dance from nine to nine
برقصیم از 9 تاا9

Gotta light up my strip with strobe lights
نوارهای مرا روشن کن با جرقه

Come join me in, let’s dance tonight
بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Tonight, tonight
امشب امشب
We’re gonna get blue vibes
ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

Get on the floor, I give it more
بیا روی زمین رقص من بیشتر میرقصم

(I can’t feel you movin’)
احساس نمیکنم داري حركت ميكني

And you won’t get bored on this magic tour
و تو خسته نمیشی از این گردش رویایی

(I can’t feel you movin’)
احساس نمیکنم داري حركت ميكني

You gotta go left, you gotta go right
تو میخوای بری چپ تو میخوای بری براست

You gotta go up, you gotta go down
میخوای بري بالا میخوای بری پایین

Wanna give it a try?
میخوای امتحان کنی؟

You could see me a slam,
تو میتونی منو مثل یه ضربه سنگین ببینی

Jump, pimp it up
بپر اینو جذابتر کن
Bring the happy back,
خوشحالی رو برگردون

back sipping my cup
جرعه های فنجان منو برگردون

Wanna give it a try?
میخوای امتحان کنی؟

Blue vibes,
آبی های (کوچولو)

I feel so alive
خیلی احساس زنده بودن میکنم

Fist bump it’s just like dynamite
ضربه مشت مثل دینامیت میمونه

Come join me in, let’s dance tonight
بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Blue vibes,
آبی های (کوچولو)

Dance from nine to nine
برقصیم از 9 تاا9

Gotta light up my strip with strobe lights
نوارهای مرا روشن کن با جرقه

Come join me in, let’s dance tonight
بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Tonight, tonight
امشب امشب
We’re gonna get blue vibes
ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

We’re gonna get blue vibes
ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

Tonight, tonight
امشب امشب
We’re gonna get blue vibes
ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

Blue vibes,
آبی های (کوچولو)
I feel so alive
خیلی احساس زنده بودن میکنم

Fist bump it’s just like dynamite
ضربه مشت مثل دینامیت میمونه

Come join me in, let’s dance tonight
بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Blue vibes,
آبی های (کوچولو)
Dance from nine to nine
برقصیم از 9 تاا9

Gotta light up my strip with strobe lights
نوارهای مرا روشن کن با جرقه

Come join me in, let’s dance tonight
بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها