موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bite Me از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2199 | ارسال توسط: نوامبر 14, 2021
موزیک ویدیو Bite Me از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Bite Me از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی


 ⚠️ 👈 تماشا و دانلود لیریک ویدیو

 ⚠️ 👈 تماشا و دانلود اجرای زنده در برنامه جیمز کوردن


Avril Lavigne – Bite Me

Hey you
هی تو

You should’ve known better better than to fuck with someone like me
باید خوب میدونستی که نباید سر به سر کسی مثل من بذاری

Hey you
هی تو

Forever and ever, you’re gonna wish I was your wifey
تا ابد و همیشه، آرزو به دل میمونی که من خانُمت باشم

Don’t look so innocent, this was no accident
انقدر خودت رو بیگناه نشون نده، هیچم تصادفی نبود

You planned this in the end and now it’s over
تو تا آخرش رو برنامه ریزی کرده بودی و حالا دیگه تمومه

Say what you want to say you lied and I got played
هر چی میخوای بگو، تو دروغ گفتی و من بازی خوردم

You threw it all away and now it’s over
تو همه چیو دور انداختی و حالا دیگه تمومه

Just face it, We didn’t make it
قبول کن ما شکست خوردیم

You bit off more than you can chew, Can you taste it?
لقمه بزرگتر از دهنت برداشتی، الان میتونی بفهمی؟

Hey you
هی تو

You should’ve known better better than to fuck with someone like me
باید خوب میدونستی که نباید سر به سر کسی مثل من بذاری

Hey you
هی تو

Forever and ever, you’re gonna wish I was your wifey
تا ابد و همیشه، آرزو به دل میمونی که من خانُمت باشم

Should’ve held on, Should’ve treated me right
نباید ازم دل میکندی، باید باهام درست تا میکردی

I gave you one chance, You don’t get it twice
یه بار بهت فرصت دادم دیگه بار دومی وجود نداره

Hey you
هی تو

And we’ll be together never, So baby you can bite me
ما هرگز به هم برنمیگردیم پس عزیزم میتونی بری به درک

Don’t hold your breath, Cause you’re still choking on your words
انقدر نفست رو حبس نکن(منتظر نباش)چون تو هنوزم نمیتونی درست حرفاتو بزنی

Those things you said might be the last ones that I heard
چیزایی که گفتی احتمالا آخرین چیزایین که شنیدم

So come pick up your clothes from the front yard
پس بیا لباسات رو از حیاط جلویی خونم جمع کن

Sprinklers on burn the rest in the backyard
بقیه وسایلتم دار تو حیاط پشتی خونه م آبپاشی میشه

Should’ve had the guts just to say goodbye
باید جرات میداشتی که لااقل خداحافظی کنی

Now you’re going to have regrets for the rest of your life
حالا باید بقیه عمرت حسرت بخوری

Just face it, We didn’t make it
قبول کن ما شکست خوردیم

You bit off more than you can chew, Can you taste it?
لقمه بزرگتر از دهنت برداشتی، الان میتونی بفهمی؟

Hey you
هی تو

You should’ve known better better than to fuck with someone like me
باید خوب میدونستی که نباید سر به سر کسی مثل من بذاری

Hey you
هی تو

Forever and ever, you’re gonna wish I was your wifey
تا ابد و همیشه، آرزو به دل میمونی که من خانُمت باشم

Should’ve held on, Should’ve treated me right
نباید ازم دل میکندی، باید باهام درست تا میکردی

I gave you one chance, You don’t get it twice
یه بار بهت فرصت دادم دیگه بار دومی وجود نداره

Hey you
هی تو

And we’ll be together never, So baby you can bite me
ما هرگز به هم برنمیگردیم پس عزیزم میتونی بری به درک

I bet you taste me on the tip of your tongue
Tip of your tongue, tip of your tongue
مطمئنم که نوک زبونت میتونی طعم منو بچشی

I fell fast when I know I should’ve run
Know I should’ve run, know I should’ve run
من خیلی زود به دام میوفتم وقتی میدونم که باید پا به فرار بذارم

I bet you taste me on the tip of your tongue
Tip of your tongue, tip of your tongue
مطمئنم که نوک زبونت میتونی طعم منو بچشی

I fell fast when I know I should’ve run
Know I should’ve run, know I should’ve run
من خیلی زود به دام میوفتم وقتی میدونم که باید پا به فرار بذارم

Hey you
هی تو

You should’ve known better better than to fuck with someone like me
باید خوب میدونستی که نباید سر به سر کسی مثل من بذاری

Hey you
هی تو

Forever and ever, you’re gonna wish I was your wifey
تا ابد و همیشه، آرزو به دل میمونی که من خانُمت باشم

Should’ve held on, Should’ve treated me right
نباید ازم دل میکندی، باید باهام درست تا میکردی

I gave you one chance, You don’t get it twice
یه بار بهت فرصت دادم دیگه بار دومی وجود نداره

Hey you
هی تو

And we’ll be together never, So baby you can bite me
ما هرگز به هم برنمیگردیم پس عزیزم میتونی بری به درک


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

⚠️ 👈 لطفا برای حمایت از هنرمند موزیک ویدیو رو در یوتوب هم تماشا کنید ⚠️

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️