موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Billy Field بنام Bad Habits با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2655 | ارسال توسط: ژانویه 13, 2017
موزیک ویدیو Billy Field بنام Bad Habits با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Billy Field – Bad Habits

Can’t help myself , bad habits
نميتونم کاريش کنم،عادت هاي بدم رو

Well I’m running wild, lost control
وحشيانه رفتار ميکنم،کنترلمو از دست دادم..

And it’s a shame to think
و خجالت آوره که فکر کنم

That a boy like me
که يه پسر مثل من

Has got so many , bad habits
اين همه عادت بد داره

Well I’m off the rails
من از ريل خارج شدم..(خارج از کنترلم)

My resistance fails
مقاومتم از دست ميره
temptations got
وسوسه

A hold on me
يه راه نفوذ در من بوجود اورده(همش وسوسه میشم)

And I can’t refuse
و من نميتونم ردش کنم

Because I always lose
چون هميشه دربرابرش شکست ميخورم

Can’t help myself
نميتونم کاريش کنم

Bad habits
عادت هاي بدم رو

Well it just ain’t right
خب اين درست نيست

That it’s something I can’t fight
که اين چيزي باشه که من نتونم باهاش مبارزه کنم

I can’t stop going out and having fun
من نميتونم بيرون رفتن و خوش گذروندنم رو متوقف کنم

Well I tried to be good,
من تلاش ميکردم که خوب باشم

But I knew I never could
ولي خب ميدونستم که هيچوقت ادم (خوبی) نميشدم

Cause I’ve got more bad habits
than anyone
چون من بيش تر هرکسي عادت هاي بد دارم

When I get the urge
وقتي ميل خوش گذروني درم بوجود بياد

I just got to splurge
فقط تفريح و ولخرجي ميکنم

I’m a slave to all my desires
من برده ي همه ي اميالمم

Well I’m in a mess
حسابي آشفتم

Because I can’t repress all of these
چونکه نميتونم فرو بنشونم همه ي اون

Bad habits
عادت هاي بد رو

Can’t help myself
نميتونم کاريش کنم

Bad Habits
عادت هاي بدم رو

Well I’m running wild
وحشيانه رفتار ميکنم

Lost control
بدون کنترل

And it’s a shame to see
و اين خجالت آوره که ببينم

That a boy like me
که پسري مثل من

Has so many bad habits
اين همه عادت بد داره

Well it just ain’t right
خب اين درست نيست

It’s something I can’t fight
اين چيزيه که نميتونم باهاش مبارزه کنم

I can’t stop going out and having fun
نميتونم بيرون رفتن و خوش گذروني رو متوقف کنم

Well I tried to be good
تلاش کردم که خوب باشم..

But I knew I never could
ولي ميدونستم که بهرحال نميتونم

Cause I’ve got more bad habits
چون من عادت هاي بدم بيشترن از

Than anyone
همه است

When I get the urge
وقتي ميلش درم بوجود بياد

I just got to splurge
فقط ميرم خوش ميگذرونم و ولخرجي ميکنم

I’m a slave to all my desires
من برده ي همه ي اميالمم

Well I’m in a mess
خيلي آشفتم

Because I can’t repress all of these
چون نميتونم فرو بنشونم همه ي اين

Bad habits
عادت هاي بدم رو

All of these Bad habits
همه ي اين عادت هاي بدم رو

کامنت ها