موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو BICHOTA از KAROL G با زیرنویس فارسی و اسپانیایی
دفعات اجرا شده: 738 | ارسال توسط: مارس 3, 2021
موزیک ویدیو BICHOTA از KAROL G با زیرنویس فارسی و اسپانیایی

موزیک ویدیو BICHOTA از KAROL G با زیرنویس فارسی و اسپانیایی


KAROL G – BICHOTA

Salgo acicala‚ de pies a tope
برای بیرون رفتن از سر تا پا به خودم میرسم

Porque puede ser que con
el culo mío te topes
چون شاید تو دنبالم راه بیوفتی

Me siento bichota sin salir del bloque
بدون این که هیچ زحمتی بکشم حس میکنم رئیسم

To′s me quieren partir
y no tienen con qué
همه شون میخوان با من باشن ولی نمیتونن بهاش رو بدن

Roncan‚ pero no pueden con mi
pum pum con mi pum pum
پز میدن ولی نمیتونن بدن منو داشته باشن

Y si hay alguien que me rompa
ای کاش کسی باشه که از پس بدن من بر بیاد

Porque no pueden con mi pum pum
چون اونا از پس بدن من برنمیان

Con mi pum pum‚ con mi pum pum
بدن من

Por encima se me nota que me
sobra el piquete‚ piquete
کاملا میتونی ببینی که من خیلی خوب خودمو تکون میدم

Nos dimos un par de botellas
y ahora estamo′ algarete
ما چندتا بطری مشروب خوردیم و حالا حسابی مستیم

Yo también tengo una jeepeta
تازه یه ماشین اسپرت هم دارم

La tengo fulleteá con
todas mis shortys
باکش پره و با دوستام داریم خوش میگذرونیم

Dejamos el miedo en la gaveta
از هیچی نمیترسیم

Cuidao con lo que sube pal story
حواست باشه که چی تو استوریم میذارم

Y adivina quién viene por ahí
میدونی کی قراره بیاد؟

Viene juana‚ viene mari
جوانا و ماری میان

Toas las babies quiere party
همه دوستام میان مهمونی

Un comentary fuera de lugary
میخوای یه چیزو بدونی؟

Y te vamos a romper
قراره نابودت کنیم

Salgo acicala
برای بیرون رفتن از

De pies a tope
سر تا پا به خودم میرسم

Porque puede ser que con
el culo mío te topes
چون شاید تو دنبالم راه بیوفتی

Me siento bichota sin salir del bloque
بدون این که هیچ زحمتی بکشم حس میکنم رئیسم

To′s me quieren partir
y no tienen con qué
همه شون میخوان با من باشن ولی نمیتونن بهاش رو بدن

Roncan‚ pero no pueden con mi
pum pum con mi pum pum
پز میدن ولی نمیتونن بدن منو داشته باشن

Y si hay alguien‚ que me rompa
ای کاش کسی باشه که از پس بدن من بر بیاد

Porque no pueden con mi pum pum
چون اونا از پس بدن من برنمیان

Con mi pum pum‚ con mi pum pum
بدن من

Roncan‚ pero no pueden con mi
pum pum con mi pum pum
کاملا میتونی ببینی که من خیلی خوب خودمو تکون میدم

Y si hay alguien‚ que me rompa
ای کاش کسی باشه که از پس بدن من بر بیاد

Porque no pueden con mi pum pum
چون اونا از پس بدن من برنمیان

Con mi pum pum‚ con mi pum pum
بدن من

Perreando duro
با*سنم رو تکون میدم

Les gusta mi culo
اونا خوششون میاد

Hace tiempo te estoy esperando
خیلی وقته منتظرتم

No sé tú pero yo aquí pensando
تو رو نمیدونم ولی من دارم اینجا فکر میکنم

No hace na′ pa′ lo que está roncando
بلوف میزنی ولی هیچی نیستی

Tu pa′ darme like en el
insta eres veloz
خیلی سریع تو اینستا بهم بوس میدی

Pero se rumora por ahí que eres precoz
ولی شایعه شده که تو خیلی منزوی هستی

Por más que me tiren no cojo lucha
میتونی سعی کنی منو از راه به در کنی و من مقاومت نمیکنم

La que me fronteó de
aquí no se escucha
به کسی گوش نکن کسیو اینجا بهتر از من پیدا نمیکنی

Salgo acicala
برای بیرون رفتن از

De pies a tope
سر تا پا به خودم میرسم

Porque puede ser que con
el culo mío te topes
چون شاید تو دنبالم راه بیوفتی

Me siento bichota sin salir del bloque
بدون این که هیچ زحمتی بکشم حس میکنم رئیسم

To′s me quieren partir
y no tienen con qué
همه شون میخوان با من باشن ولی نمیتونن بهاش رو بدن

Roncan‚ pero no pueden con mi
pum pum con mi pum pum
پز میدن ولی نمیتونن بدن منو داشته باشن

Y si hay alguien‚ que me rompa
ای کاش کسی باشه که از پس بدن من بر بیاد

Porque no pueden con mi pum pum
چون اونا از پس بدن من برنمیان

Con mi pum pum‚ con mi pum pum
بدن من

Roncan
بلوف میزنن

Perrean
با*سنمو تکون میدم

Papi papi
پسر جون


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها