موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات – سوتی زنونه 😅

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Best Song Ever از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3767 | ارسال توسط: دسامبر 10, 2018
موزیک ویدیو Best Song Ever از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی

One Direction – Best Song Ever

Maybe It is the way she walked
شاید راه رفتن اون این شکلی باشه

Straight into my heart and stole it
( و اینطور) مستقیم میره تو قلبم و میدزدتش (منظور قلبشه)

Through the doors and past the guards
بین درها و گذشتن از نگهبانها
(قلب خودشو به یک مکان تشبیه کرده که پر از در و نگهبانه و شکل راه رفتن معشوقش رمز ورود گذشتن از درها و نگهبانهاست)

Just like she already owned it
درست مثل قبلا که صاحبش بودی (منظور صاحب قلبش بوده)

I said‚ Can you give it back to me?
گفتم، میتونی بهم پسش بدی؟
(حالا نه تنها وارد قلبش شده بلکه صاحب آن نیز شده است و عاجزانه از معشوقش میخواهد که آنرا به او برگرداند)

She said‚ Never in your wildest dreams
گفت، هرگز مگه اینکه تو خواب ببنی

And we danced all night
to the best song ever
و ما کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم) رقصیدیم

We knew every line‚ now
I can′t remember
هر خط آهنگو بلد بودیم، اما الان یادم نمیاد

How it goes but I know that
I won′t forget her
چطور اون (شب) گذشت اما میدونم که اونو فراموش نمیکنم

′Cause we danced all night
to the best song ever
چونکه کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم)رقصیدیم

I think it went oh‚ oh‚ oh
فکر کنم اون رفت اوه، اوه، اوه

I think it went yeah‚ yeah‚ yeah
فکرکنم اون رفت آره،آره، آره

I think it goes oh
فکر کنم داره میره اوه

Said her name was Georgia Rose
گفت اسمم “جورجیا رُز” هستش

And her daddy was a dentist
و پدرم دندون پزشکه

Said I had a dirty mouth
(I got a dirty mouth)
گفت دهن کثیفی دارم (دهن کثیفی دارم)

But she kissed me like she meant it
اما منو بوسید درست همونجوری که قصد داشت (میخواست)

I said‚ Can I take you home with me?
گفتم، میتونم ببرمت خونم؟

She said‚ Never in your wildest dreams
گفت، هرگز تو خواب ببینی

And we danced all night
to the best song ever
و کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم) رقصیدم

We knew every line‚ now
I can′t remember
هر خط (آهنگ) رو بلد بودیم، اما الان یادم نمیاد که

How it goes but I know that
I won′t forget her
چطور اون (شب) گذشت اما میدونم که اونو فراموش نمیکنم

′Cause we danced all night
to the best song ever
چونکه ما کل شبو با بهترین آهنگی که (شنیده بودیم) رقصیدیم

I think it went oh‚ oh‚ oh
فکر کنم اون رفت اوه، اوه، اوه

I think it went yeah‚ yeah‚ yeah
فکر کنم اوه رفت آره، آره، آره

I think it goes oh
فکر کنم داره میره

You know‚ I know‚ you know
I will remember you
میدونی، میدونم، میدونی، من تورو به یادم میمونه

And I know‚ you know‚ I know
you′ll remember me
و میدونم، میدونی، میدونم که تو منو یادت میمونه

And you know‚ I know‚ you
know I will remember you
و میدونی، میدونم، میدونی من تو رو یادم میمونه

And I know‚ you know‚ I hope you′ll remember
how we danced how we danced
و میدونم، میدونی، امیدوارم یادت بمونه که چطور رقصیدیم چطور رقصیدیم

How we danced all night
to the best song ever
چطور کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم) رقصیدیم

We knew every line‚ now
I can′t remember
هر خط (آهنگ) رو بلد بودیم، اما الان یادم نمیاد

How it goes but I know that
I won′t forget her
که چطور اون (شب) گذشت، اما میدونم که اونو فراموش نمیکنم

′Cause we danced all night to the best
song ever (We danced‚ we danced‚
it goes something like‚ yeah)
چونکه کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم) رقصیدیم (رقصیدیم، رقصیدیم، داره میره جایی مثل ..، آره)

And we danced all night
to the best song ever
و کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم) رقصیدیم

We knew every line‚ now
I can′t remember
هر خط (آهنگ) رو بلد بودیم، اما الان یادم نمیاد

How it goes but I know that
I won′t forget her
که چطور اون (شب) گذشت اما میدونم که هرگز اونو فراموش نمیکنم

′Cause we danced all night
to the best song ever
چونکه کل شبو با بهترین آهنگی (که شنیده بودیم) رقصیدیم

I think it went oh‚ oh‚ oh
فکر کنم رفت اوه، اوه، اوه

I think it went yeah‚ yeah‚ yeah
فکر کنم رفت آره، آره، آره

I think it goes oh
فکر کنم داره میره اوه

Best song ever
بهترین آهنگ

It was the best song ever
اون بهترین دنیا بود

It was the best song ever
اون بهترین آهنگ بود

It was the best song ever
اون بهترین آهنگ بود برای همیشه …

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید