موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bella از Maitre Gims با زیرنویس فارسی و فرانسوی
دفعات اجرا شده: 4386 | ارسال توسط: دسامبر 1, 2018
موزیک ویدیو Bella از Maitre Gims با زیرنویس فارسی و فرانسوی

موزیک ویدیو Bella از Maitre Gims با زیرنویس فارسی و فرانسویآهنگ ” بِلا ” توسط خواننده جوان فرانسوی Kendji Girac در برنامه انتخاب صدای فرانسه در سال 2014

بازخوانی شد اما داوران انتخابش نکردن ولی در حال حاضر یکی از بهترین خوانندگان جوان فرانسه شده میتونید

اجرای این آهنگ توسط کندجی جیراک را در کانال تلگرام سابریکا ببینید.Maitre Gims – Bella

Bella‚ Bella
بِلا (بِلا: اسمی دخترانه به معنی زیبا )

Bella‚ Bella
بِلا

Ooh Bella‚ ooh Bella
اوه ، بِلا

Ooh Bella‚ ooh Bella
اوه ، بِلا

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش بِلا (زیبا) بود
(بِلا: اسمی دخترانه به معنی زیبا)

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره
(بخاطر جذابیتهایی که داشت همه شیفته ش بودن)

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن “مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش بِلا (زیبا) بود
(بِلا: اسمی دخترانه به معنی زیبا)

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره
(بخاطر جذابیتهایی که داشت همه شیفته ش بودن)

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن “مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

C′était un phénomène‚ ellen′était pas humaine
اون یه پدیده بود، اون انسان نبود
(به خارق العاده بودن دختره اشاره میکنه)

Le genre de femme qui change le plus
grand délinquant en gentleman
اون جور دختری بود که حتی میتونست بزرگترین جنایتکار رو هم به یه
مرد نجیب زاده (جنتلمن) تغییر بده
(به وجود پرنفوذ دختره در بین مردها اشاره میکنه)

Une beauté sans pareille Tout le monde veut s′en emparer
یه زیبایی بی نظیر داشت که هر کسی میخواست اونو
مال خودش کنه

Sans savoir qu′elle les mène en bateau
بدون اینکه اونها(مردها)بدونن که اون داره سرکارشون میذاره

Hypnotisés‚ on pouvait tout donner
انگار همه رو هیپنوتیزم کرده بود؛ جوریکه ما میخواستیم هر چیزی رو بهش بدیم
(هممون تسلیم خواسته هاش بودیم)

Elle n′avait qu′à demander‚puis aussitôt on démarrait
کافی بود اون درخواستی داشته باشه، فوراً دست به کار میشدیم
که براش انجامش بدیم

On cherchait à l′impressionner‚ à devenir son préféré
میخواستیم تحت تاثیر قرارش بدیم که فرد مورد علاقه ش باشیم

Sans savoir qu′elle les mène en bateau
بدون اینکه اونها بدونن که اون داره سرکارشون میذاره

Mais quand je la vois danser le soir
ولی وقتی عصرها اون رو در حال رقصیدن می بینم

J′aimerais devenir la chaise
sur laquelle elle s′assoit
میخوام مثه یه صندلی باشم و اون روش بشینه
(بهتره بگیم؛ دوست دارم صندلی‌ای باشم که اون روش می‌شینه)

Ou moins que ça‚ un moins que rien
یا کمتر از آن، کمتر از هیچ چیز دیگه ای(یعنی حتی اگه تو این کار هم بازنده بشم)

Juste une pierre sur son chemin
یا فقط یه تکه سنگ سر راهش

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش بِلا بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش زیبا (بلا) بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Oui‚ c′est un phénomène qui aime hanter nos rêves
آره، اون یه پدیده بود که میخواست رویاهامون رو رام خودش کنه
و به تسخیرش دربیاره
(بهتره بگیم؛ آره، یه پدیده بود که دوست داشت زیاد داخل رویاهامون رفت آمد کنه،
داره میگه یه جوری بود که اصلا نمیشد از فکرش دربیایم)

Cette femme était nommée Bella la peau dorée
زنها اسمشو ” بِلا پوست طلایی” (زیبا و جذاب) گذاشته بودن

Les femmes la haïssaient‚ toutes la jalousaient
زنها ازش متنفر بودن و بقیه هم بهش حسادت میکردن

Mais les hommes ne pouvaient que l′aimer
ولی مردها فقط میتونستن عاشقش باشن
)چون کاری از دستشون بر نمیومد که بتونن دلشو بدست بیارن)

Elle n′était pas d′ici‚ ni facile‚ ni difficile
اون اهل اینجا نبود، راضی کردنش(به خواسته های اونها تن دادن) نه آسون بود و نه سخت

Synonyme de magnifique ‚ à ses pieds‚ que des disciples
اون بی نظیر بود و همه هواخواهاش به پاش می افتادن

Qui devenaient vite indécis‚ tremblants comme des feuilles
و در برابر اون قدرت تصمیم گیریشون رو از دست میدادن و مثه بید میلرزیدن

Elle te caressait sans même te toucher
Elle te caressait sans même te toucher
اون نوازشت کرد، حتی بدون اینکه لمست کنه
(فکر و ذهنتو مال خودش کرده بود تا جسمت)

Mais quand je la vois danser le soir
ولی وقتی عصرها اون رو در حال رقصیدن می بینم

J′aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s′assoit
میخوام مثه یه صندلی باشم و اون روش بشینه
(دوست دارم صندلی‌ای باشم که اون روش می‌شینه)

Ou moins que ça‚ un moins que rien
یا کمتر از آن، کمتر از هیچ چیز دیگه ای

Juste une pierre sur son chemin
یا فقط یه تکه سنگ سر راهش

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش زیبا( بلا) بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش زیبا( بلا) بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait tremblertous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Allez‚ fais moi tourner la tête‚ hé hé
بیا، دیوونم کن

Tourner la tête‚ héhé
دیوونم کن

Rends moi bête comme
mes ieds p′‚ hé hé
مثه یه حیوون منو رام خودت کن

Bête comme mes ieds p′‚ héhé
منو بازیچه خودت کن

Je suis l′ombre de ton ien ch′‚ hé hé
بازیچه خودت کن

L′ombre de ton ien ch′‚ héhé
دیوونم کن

Fais moi tourner la tête‚ hé hé
دیوونه

Tourner la tête‚ héhé
دیوونم کن

Fais moi tourner la tête‚ hé hé
دیوونه

Tourner la tête‚ héhé
مثه یه حیوون منو رام خودت کن

Rends moi bête comme
mes ieds p′‚ hé hé
مثه حیوون رامم کن

Bête comme mes ieds p′‚ héhé
منو بازیچه خودت کن

Je suis l′ombre de ton ien ch′‚ hé hé
بازیچه خودت کن

L′ombre de ton ien ch′‚ héhé
دیوونم کن

Fais moi tourner la tête‚ hé hé
دیوونه

Tourner la tête‚ héhé
مثه یه حیوون منو رام خودت کن

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش زیبا(بلا) بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait tremblertous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش بِلا(زیبا) بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش بِلا(زیبا) بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait trembler tous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”

Elle répondait au nom de Bella
اون مثه اسمش بِلا بود

Les gens du coin ne voulaient pas la cher lâ
آدمای محله نمیخواستن بذارن اون بره

Elle faisait tremblertous les villages
اون همه مردم رو شیفته و مجذوب خودش کرده بود

Les gens me disaient‚ Méfie toi de cette fille là
مردم بهم میگفتن ” مواظب اون دختره باش و بهش اعتماد نکن”


با تشکر از نســرین  و حســین برای ترجمه این آهنگ زیبا 


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️