موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Believe از Cher با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7995 | ارسال توسط: آوریل 17, 2018
موزیک ویدیو Believe از Cher با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Cher – Believe

 

No matter how hard I try
مهم نیست که چقدر سخت تلاش کنم

You keep pushing me aside
تو مدام منو کنار میزنی

And I can’t break through
و من نمیتونم از مانع عبور کنم

There’s no talking to you
هیچ حرف زدنی باهات در کار نیست

It’s so sad that you’re leaving
خیلی غم انگیزه که داری میری

It takes time to believe it
باور کردنش زمان میبره

But after all is said and done
اما بعد از همه ی چیزایی که گفته و انجام شده

You’re gonna be the lonely one
تو اونی که تنها میشه, خواهی بود

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough now
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough now
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

What am I supposed to do
قراره چه کار کنم

Sit around and wait for you
بشینم و منتظر تو بمونم؟

Well I can’t do that
خب من نمیتونم اینکارو بکنم

And there’s no turning back
و هیچ برگشتنی در کار نیست

I need time to move on
به زمان احتیاج دارم تا فراموشت کنم

I need a love to feel strong
به یه عشق نیاز دارم تا احساس قوی بودن کنم

Cause I’ve got time to
think it through
چون وقت دارم که درست حسابی بهش فکر کنم

And maybe I’m too good for you
و شاید من زیادی برای تو خوبم

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

Well I know that I’ll get through this
خب من میدونم که از پسش برخواهم اومد

‘Cause I know that I am strong
چون من میدونم که قوی ام

I don’t need you anymore
دیگه به تو نیازی ندارم

I don’t need you anymore
دیگه به تو نیازی ندارم

I don’t need you anymore
دیگه به تو نیازی ندارم

No I don’t need you anymore
نه, دیگه به تو نیازی ندارم

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough now
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough now
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough now
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

Do you believe in life after love
تو به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say
میتونم یه چیزی رو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re
strong enough now
من واقعا فکر نمیکنم تو الان به اندازه ی کافی قوی باشی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️