موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Beautiful Trauma از Pink با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5758 | ارسال توسط: دسامبر 25, 2017
موزیک ویدیو Beautiful Trauma از Pink با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Pink – Beautiful Trauma

 

We were on fire
ما توی آتش بودیم

I slashed your tires
من لاستیک ماشین تو پنچر کردم

It’s like we burn so bright, we burn out
مثل اینکه گرمای ما ،خیلی داغ بود،
ما سوختیم

I made you chase me
من تو رو دنبال می کنم

I wasn’t that friendly
من اینو دوست نداشتم

My love, my drug, we’re fu*c**k*ed up, oh
عشق من،داروی من.،ما گند زدیم،اوه

‘Cause I’ve been on the run so long they can’t find me
چون مدت هاست که فرار کردم و اون ها نتونن پیدام کنن

You’re waking up to remember I’m pretty
از خواب بیدار شو و اینو بدون که من خیلی خوشگلم

And when the chemicals leave my body
وقتی که هرچی موادشیمایی توی بدنمه ازم خارج میشه
(منظور از مواد شیمیایی سیگار و مشروب )

Yeah, they’re gonna find me in a hotel lobby
آره، اون ها من رو در لابی هتل پیدا می کنن

Mmm, tough
همم ، سختی

Times they keep comin’
آنها است که تموم نمیشه

All night
تمام شب

Laughin’ and fu***n’
خندیدن و لعنت
(خندیدن و کثیف کاری)

Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها من به سختی می تونم نفس بکشم

After we were high and the love dope died it was you
بعد اینکه عشقمون زیاد شد، این تو بودی

The pill I keep takin’
داروی که می خورم

The nightmare I wake in
شب ها با کابوس از خواب بیدار میشم

There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچ چیزی نیست. نه هیچی ،هیچی به جز تو

My perfect rock bottom
بهترین قیمت پایین منی

My beautiful trauma
ضربه روانی زیبای منی

My love, my love, my drug, oh
عشق من، عشق من، دارو من، اوه

My love, my love, my drug, oh, we’re fu***d up,
عشق من، عشق من، دارو من.،ما گند زدیم

You punched a hole in
تو که با(مشت)دیوار رو سوراخ کردی

The wall and I framed it
اون قاب کردم و به دیوار زدم

I wish I could feel things like you
ای کاش می تونستم همه چیزی که حس میکنی رو حس کنم مثل تو

Everyone’s chasing
همه به دنبال اون

That holy feeling
حس مقدس هستن

And if we don’t stay lit we’ll blow out
و اگه نتونیم پرنورباشیم ما حتما ضربه می خوریم و از بین میریم

Blow out
ضربه می خوریم

‘Cause we’ve been on the run so long they can’t find us
چون مدت هاست که فرار کردیم و اون ها نمی تونن مارو پیدا کنن

Who’s gonna have to die to remind us
کی باید بمیره که یادمون بی افته

That it feels like we chose this (chose this) blindly
این احساسی هستش که ما کورکورانه انتخابش کردیم

Now I’m gonna f***k up a hotel lobby
حالا من می خواهم لابی هتل رو به فنا بدم

‘Cause these tough
چون این سختی

Times they keep comin’
آنها است که تموم نمیشه

All night
تمام شب

Laughin’ and f***in’
خندیدن و لعنت
(خندیدن و کثیف کاری)

Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها من به سختی می تونم نفس بکشم

After we were high and the love dope died it was you
بعد اینکه عشقمون زیاد شد، این تو بودی

The pill I keep takin’
داروی که می خورم

The nightmare I wake in
شب ها با کابوس از خواب بیدار میشم

There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچ چیزی نیست. نه هیچی ،هیچی به جز تو

My perfect rock bottom
بهترین قیمت پایین منی

My beautiful trauma
ضربه روانی زیبای منی

My love, my love, my drug, oh
عشق من، عشق من، دارو من، اوه

My love, my love, my drug, oh, we’re fu**ed up,
عشق من، عشق من، دارو من.،ما گند زدیم

These tough
دوران سخت

Times they keep comin’
آنها است که تموم نمیشه
(و اون رو بار ها انجام میدن)

All night
تمام شب

Laughin’ and f***in’
خندیدن و لعنت
(خندیدن و کثیف کاری)

Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها من به سختی می تونم نفس بکشم

After we were high and the love dope died it was you
بعد اینکه عشقمون زیاد شد، این تو بودی

The pill I keep takin’
داروی که می خورم

The nightmare I wake in
شب ها با کابوس از خواب بیدار میشم

There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچ چیزی نیست. نه هیچی ،هیچی به جز تو

My perfect rock bottom
بهترین قیمت پایین منی

My beautiful trauma
ضربه روانی زیبای منی

My love, my love, my drug, oh
عشق من، عشق من، دارو من، اوه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️