موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Beautiful از Akon Ft Colby O’Donis Kardinal Offishall با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4159 | ارسال توسط: فوریه 6, 2018
موزیک ویدیو Beautiful از Akon Ft Colby O’Donis Kardinal Offishall با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Akon Ft Colby O Donis Kardinal Offishall – Beautiful

When I see you
وقتی تو رو می بینم

I run out of words to say (oh oh)
تو حرف زدن گیر می کنم ،اوه.اوه

I wouldn’t leave you
من تو رو ترک نمی کنم

‘Cause you’re that type of
girl to make me stay (oh oh)
چونکه تو دختری هستی که باعث میشه من باقی و پایبند بمونم

I see the guys tryna’ holla
دارم می بینم سعی می کنن به دست بیارن
(پسرها)

Girl I don’t wanna bother you
دختر نمی خوام تو رو ناراحت کنم

‘Cause you’re independent and
you got my attention
چون تو مستقل و از همه چیز آزادی و چشم من تو رو گرفته

Can I be your baby father
می تونم مونس ودل دارت باشم

Girl I just wanna show you
دختر من فقط می خواهم به تو نشان بدم

That I love what you are doin’ hun
من عاشق کارهای که تو انجام میدی هستم

I see you in the club, you
gettin’ down good
من توی کلوپ می بینمت،خیلی خوب پایین میای(باهم می سازی)

I wanna get with you, yeah
می خوام که با تو باشم،آره

I see you in the club, you
showin’ thugs love
من توی کلوپ می بینمت، و تو خوب عشقت رو (به همه)نشون میدی

I wanna get with you, yeah
می خوام که با تو باشم،آره

You’re so beautiful, so damn beautiful
تو خیلی خوشگلی،خیلی زیاد خوشگلی

Said you’re so beautiful, so
damn beautiful
بهت میگم، خیلی خوشگلی،خیلی زیاد خوشگلی

You’re so beautiful,
beautiful, beautiful,
beautiful
تو خیلی خوشگلی، خوشگلی

You’re so beautiful,
beautiful, beautiful,
beautiful
تو خیلی خوشگلی، خوشگلی

You’re so beautiful
تو خیلی خوشگلی

Like the clouds you
مثل ابرها هستی

Drift me away, far away (yeah)
من رو می بری یه جای خیلی دور ،آره

And like the sun you
و تو مثل خورشیدی

Brighten my day, you brighten
my day (yeah)
روز من رو روشن می کنی،تو روزم رو روش می کنی

I never wanna see you cry cry cry
من هرگز نمی خوام ببینم گریه می کنی

And I never wanna tell a lie lie lie
و من هرگز نمی خوام بهت دروغ بگم

I never wanna see you cry cry cry
من هرگز نمی خوام ببینم گریه می کنی

And I never wanna tell a lie lie lie
و من هرگز نمی خوام بهت دروغ بگم

I see you in the club
من توی کلوپ می بینمت

You gettin’ down good
تو خیلی خوب پایین میای

I wanna get with you, yeah
می خوام که با تو باشم،آره

I see you in the club
من توی کلوپ می بینمت

You showin’ thugs love
تو خوب عشقت رو (به همه)نشون میدی

I wanna get with you
می خوام که با تو باشم

You’re so beautiful, so damn beautiful
تو خیلی خوشگلی،خیلی زیاد خوشگلی

Said you’re so beautiful, so
damn beautiful
بهت میگم، خیلی خوشگلی،خیلی زیاد خوشگلی

You’re so beautiful,
beautiful, beautiful,
beautiful
تو خیلی خوشگلی، خوشگلی

You’re so beautiful,
beautiful, beautiful,
beautiful
تو خیلی خوشگلی، خوشگلی

Kardinal told you
کاردینال بهت گفت

Whether the sky blue or yellow
رنگ آسمان هر چی باشه آبی یا زرد

This fella ain’t that mellow
این افراد خیلی باهوش نیستند(اگه می خوایشون)

If it ain’t about you (you)
اگر در مورد تو نیست (تو)
(بهت نمی خوره)

Hourglass shape make the place go (ooh)
شکل مثل ساعت شنیت باعث میشه مردم دیونه بشن

Waistline makes my soldier salute
و چرخش کمرت رو این سرباز جشن میگیره

I’ma brute (brute)
من دیونه ام(دیونه)

High from your high heel game
من برای بازی پاشنه بلند خودم ایستادم

High heels push up ya a*s*s last name
کفش های پاشنه بلندت اسم تو را فشار می ده

And you livin’ in the fast lane
و تو توی خط سریع زندگیت, زندگی می کنی
(همه چیز واسه تو که همه می خوانت فرق می کنه)

Eyes like an angel (goddess)
به چشم های مثل یک فرشته(الهه مانند)

Watch my yellin’ as she undress
وقتی اون لباس زیر رو می پوشی شگفت زدم کن

Spotless (otless) bad to the bone
بی نظر و تک (از نظر هیکل و)حتی استخوان

Make me wanna go put me in the
triple X zone (zone)
من می خوام برم به این (دنیای)سه گانه و اونجا باشم(منظورش جای که دختره اونجا هستش یه دنیای خیالی )

Lames don’t know how to talk to you
زبونم بند میاد و نمی دونم چطور باهات حرف بزنم

So let me walk with you, hold my hand
پس بهم اجاز بده باهات ارتباط داشته باشم(و احساساتم رو بگم و )دستت رو بگیرم

I’mma spend them grands, but
after you undress
من با اون ها با لطافت و بزرگی رفتار می کنم،امابعد اینکه لباست رو در آوردی

Not like a hooker, but more
like a princess
نه اون مثل یک هوکر نیست،اون شبیه شاهزادهاست(هوکر به فاحشه یا زنه بعد کاره می گن که اینجا به بزرگی احساسش و اینکه دوستش داره اشاره می کنه )

Queen, empress, president
ملکه،امپراطور،رئیس

Pull any way ya got my love
به هر راهی بری من عشقم رو پیدا کردم

‘Cause your beautiful (okay?)
به خاطر خوشگلی تو (خوب؟)

I see you in the club
من توی کلوپ می بینمت،

You gettin’ down good
خیلی خوب پایین میای(باهم می سازی)

I wanna get with you, yeah
می خوام که با تو باشم،آره

I see you in the club
من توی کلوپ می بینمت،

You showin’ thugs love
تو خوب عشقت رو (به همه)نشون میدی

I wanna get with you
می خوام که با تو باشم

You’re so beautiful, so damn beautiful
تو خیلی خوشگلی،خیلی زیاد خوشگلی

Said you’re so beautiful, so
damn beautiful
بهت میگم، خیلی خوشگلی،خیلی زیاد خوشگلی

You’re so beautiful,
beautiful, beautiful,
beautiful
تو خیلی خوشگلی، خوشگلی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️