موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو bad idea right از Olivia Rodrigo با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 798 | ارسال توسط: آگوست 11, 2023
موزیک ویدیو bad idea right از Olivia Rodrigo با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو bad idea right از Olivia Rodrigo با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Olivia Rodrigo – bad idea right

♪ HAVEN’T HEARD FROM YOU
IN A COUPLE OF MONTHS ♪
چند ماهه چیزی ازت نشنیدم

♪ BUT I’M OUT RIGHT NOW
AND I’M ALL FUCKED UP ♪
ولی الان بیرونم و خیلی داغونم

♪ AND YOU’RE CALLING MY PHONE ♪
داری به گوشیم زنگ میزنی

♪ YOU’RE ALL ALONE ♪
تنهای تنهایی

♪ AND I’M SENSING
SOME UNDERTONES ♪
حس میکنم حرفات دوپلوئه

♪ AND I’M RIGHT HERE
WITH ALL MY FRIENDS ♪
من اینجام با همه‌ی دوستام

♪ BUT YOU’RE SENDING ME
YOUR NEW ADDRESS ♪
ولی داری برام آدرس جدیدت رو میفرستی

♪ AND I KNOW WE’RE DONE ♪
میدونم که هر چی بینمون بوده تموم شده

♪ I KNOW WE’RE THROUGH ♪
میدونم به تهش رسیدیم

♪ BUT GOD WHEN I LOOK AT YOU ♪
ولی خدایا وقتی بهت نگاه میکنم

♪ MY BRAIN GOES AHHHH ♪
مغزم حالی به حای میشه

♪ CAN’T HEAR MY THOUGHTS ♪
نمیتونم افکارم رو بشنوم

♪ (I CANNOT HEAR MY THOUGHTS) ♪
نمیتونم افکارم رو بشنوم

♪ LIKE BLAH BLAH BLAH ♪
عینِ وِر وِر وِر

♪ (BLAH BLAH BLAH
BLAH BLAH BLAH) ♪
وِر وِر وِر

♪ SHOULD PROBABLY NOT ♪
احتمالا بهتره که

♪ (I SHOULD PROBABLY
PROBABLY NOT) ♪
احتمالا بهتره که

♪ (I SHOULD PROBABLY
PROBABLY NOT) ♪
احتمالا بهتره که

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
تو رو امشب نبینم

♪ IT’S A BAD IDEA RIGHT? ♪
فکرِ بدیه، نه؟

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
امشب دیدنت

♪ IT’S A BAD IDEA RIGHT? ♪
فکرِ بدیه، نه؟

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
امشب دیدنت

♪ IT’S A BAD IDEA RIGHT? ♪
فکرِ بدیه، نه؟

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
امشب دیدنت

♪ FUCK IT, IT’S FINE ♪
لعتت بهش، عیب نداره

♪ YES I KNOW THAT HE’S MY EX ♪
آره میدونم دوست‌پسرِ سابقمه

♪ BUT CAN’T TWO PEOPLE RECONNECT ♪
ولی مگه نمیشه دو تا آدم دوباره با هم ارتباط برقرار کنن؟

♪ I ONLY SEE HIM AS A FRIEND ♪
فقط به عنوان یه دوست میبینمش

♪ THE BIGGEST LIE I EVER SAID ♪
بزرگ‌ترین دروغیه که تا حالا گفتم

♪ OH YES I KNOW THAT HE’S MY EX ♪
آره میدونم دوست‌پسرِ سابقمه

♪ BUT CAN’T TWO PEOPLE RECONNECT ♪
ولی مگه نمیشه دو تا آدم دوباره با هم ارتباط برقرار کنن؟

♪ I ONLY SEE HIM AS A FRIEND ♪
فقط به عنوان یه دوست میبینمش

♪ I JUST TRIPPED AND FELL
INTO HIS BED ♪
فقط پام لیز خورد و افتادم تو تختش

♪ NOW I’M GETTING IN THE CAR
WRECKING ALL MY PLANS ♪
حالا دارم سوار ماشین میشم و همه برنامه‌هام رو خراب میکنم

♪ I KNOW I SHOULD STOP ♪
میدونم باید بیخیال بشم

REPEAT THAT, JIMMY
تکرارش کن جیمی

I’LL BE THERE
SOON, NO HITCHIKERS THIS TIME
خیلی زود میرسم، هیچ مسافری سر راه نزدم

♪ AND I TOLD MY FRIENDS
I WAS ASLEEP ♪
به دوستام میگفتم که خوابم

♪ BUT I NEVER SAID WHERE
OR IN WHOSE SHEETS ♪
ولی نمیگفتم کجا و در تخت چه کسی

♪ AND I PULL UP TO YOUR PLACE
ON THE SECOND FLOOR ♪
دم خونه‌ت پارک میکنم در طبقه دوم

♪ AND YOU’RE STANDING SMILING
AT THE DOOR ♪
و تو دم در داری لبخند بزنی

♪ AND I’M SURE I’VE SEEN
MUCH HOTTER MEN ♪
مطمئنم مردای جذاب‌تر از تو دیدم

♪ BUT I REALLY
CAN’T REMEMBER WHEN ♪
ولی یادم نمیاد کی

♪ MY BRAIN GOES AHHHH ♪
مغزم کار نمیکنه

♪ CAN’T HEAR MY THOUGHTS ♪
نمیتونم افکارم رو بشنوم

♪ (I CANNOT HEAR MY THOUGHTS) ♪
نمیتونم افکارم رو بشنوم

♪ LIKE BLAH BLAH BLAH ♪
عینِ وِر وِر وِر

♪ (BLAH BLAH BLAH
BLAH BLAH BLAH) ♪
وِر وِر وِر

♪ SHOULD PROBABLY NOT ♪
احتمالا بهتره که

♪ (I SHOULD PROBABLY
PROBABLY NOT) ♪
احتمالا بهتره که

♪ (I SHOULD PROBABLY
PROBABLY NOT) ♪
احتمالا بهتره که

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
تو رو امشب نبینم

♪ IT’S A BAD IDEA RIGHT? ♪
فکرِ بدیه، نه؟

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
امشب دیدنت

♪ IT’S A BAD IDEA RIGHT? ♪
فکرِ بدیه، نه؟

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
امشب دیدنت

♪ IT’S A BAD IDEA RIGHT? ♪
فکرِ بدیه، نه؟

♪ SEEING YOU TONIGHT ♪
امشب دیدنت

♪ FUCK IT, ITS FINE ♪
لعتت بهش، عیب نداره

♪ YES I KNOW THAT HE’S MY EX ♪
آره میدونم دوست‌پسرِ سابقمه

♪ BUT CAN’T TWO PEOPLE RECONNECT ♪
ولی مگه نمیشه دو تا آدم دوباره با هم ارتباط برقرار کنن؟

♪ I ONLY SEE HIM AS A FRIEND ♪
فقط به عنوان یه دوست میبینمش

♪ THE BIGGEST LIE I EVER SAID ♪
بزرگ‌ترین دروغیه که تا حالا گفتم

♪ OH YES I KNOW THAT HE’S MY EX ♪
آره میدونم دوست‌پسرِ سابقمه

♪ BUT CAN’T TWO PEOPLE RECONNECT ♪
ولی مگه نمیشه دو تا آدم دوباره با هم ارتباط برقرار کنن؟

♪ I ONLY SEE HIM AS A FRIEND ♪
فقط به عنوان یه دوست میبینمش

♪ I JUST TRIPPED AND FELL
INTO HIS BED ♪
فقط پام لیز خورد و افتادم تو تختش

♪ OH YES I KNOW THAT HE’S MY EX ♪
آره میدونم دوست‌پسرِ سابقمه

♪ CAN’T TWO PEOPLE RECONNECT ♪
ولی مگه نمیشه دو تا آدم دوباره با هم ارتباط برقرار کنن؟

♪ THE BIGGEST LIE I EVER SAID ♪
بزرگ‌ترین دروغیه که تا حالا گفتم

♪ I JUST TRIPPED AND FELL
INTO HIS BED ♪
فقط پام لیز خورد و افتادم تو تختش

♪ MY BRAIN GOES AHHH ♪
مغزم حالی به حای میشه

♪ CAN’T HEAR MY THOUGHTS ♪
نمیتونم افکارم رو بشنوم

♪ THE BIGGEST LIE I EVER SAID ♪
بزرگ‌ترین دروغیه که تا حالا گفتم

♪ MY BRAIN GOES AHHH ♪
مغزم حالی به حای میشه

♪ CAN’T HEAR MY THOUGHTS ♪
نمیتونم افکارم رو بشنوم

♪ I JUST TRIPPED AND FELL
INTO HIS BED ♪
فقط پام لیز خورد و افتادم تو تختش

♪ THOUGHTS ♪
افکارم

♪ BLAH ♪
وِر وِر

♪ THOUGHTS ♪
افکارم

♪ BLAH ♪
وِر وِر


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️