موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bad Boy از Red Velvet با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2512 | ارسال توسط: نوامبر 5, 2019
موزیک ویدیو Bad Boy از Red Velvet با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Bad Boy از Red Velvet با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Red Velvet – Bad Boy

Hey! Who dat who dat who dat is
هی، اون کیه؟

Coming in the back back talking slick
بیا این پشت تا خیلی راحت باهم حرف بزنیم

Tell me cuz I like that
( رازت رو) بهم بگو، چون من ( از شنیدن راز ) خوشم میاد

I like that
آره، خوشم میاد

Ye I know what you do with trouble (Uh huh Uh huh)
من میدونم تو با مشکلاتت چیکار میکنی

Oh he don’t he don’t he don’t know
ولی اون پسر نمیدونه
( چون درکی از تو نداره)

I can take him head to head go toe to toe
من میتونم شونه به شونه ،پا به پا با اون پسر رقابت کنم

Oh if you play i fight back
اوه پسر، اگه تو بازی کنی من بیشتر تلاش میکنم

I fight back
آره، بیشتر تلاش میکنم

I’ll show you who’s in control
من بهت نشون میدم کی قابل کنترله

Cause I
چون من

I know how to make the devil cry
میدونم چطور اشک شیطان رو درارم

Break em down looking in my eyes
اون پسرا رو بزن زمین، به چشمای من نگاه کن

That’s what I’m doing here tonight
که بفهمی من امشب اینجا چیکار میکنم

Everytime i come around
همیشه میام این اطراف

‘Nother bad boy down
تا یه پسر آشغال دیگه رو زمین بزنم

Got em like ooh ooh (oh-eh-oh-eh-oh)
مثل (موم) اونا رو تو مشتم گرفتم

Hit em with my love like ooh ooh (oh-eh-oh-eh-oh)
با عشقم بهشون ضربه میزنم
( چون میدونن هیچوقت بهشون نگاهم نمیکنم.آررره)

But they come back another round
اما اونا دوباره برمیگردن اینجا

Just one look from me lights out
چون فقط یه نگاه من خمارشون میکنه

Watch ’em hit the ground
ببین چطور زمین میخورن
( وقتی منو میبینن دست پاچه میشن)

Got ’em like ooh ooh (oh-eh-oh-eh-oh)
مثل(موم) اون پسرا رو تو مشتم گرفتم

Hit ’em with my love like ooh ooh (oh-eh-oh-eh-oh)
با عشقم بهشون ضربه میزنم

I shot another bad boy down
یه پسر آشغال دیگه رو زمین میزنم

Woah
اوه اوه

I shot another bad boy down
به یه پسر آشغال دیگه ضربه میزنم

woah
اوه

Put you ’round my finger, ‘Imma tell you what you wanna hear
با یه اشاره میکشونمت اینجا، بهت میگم چی باید بشنوی

Running through your mind, get you hooked I’ll have you shedding tears
اینو تو ذهنت داشته باش، تو رو با قلابم میگیرم، اشکتو درمیارم
( انگشت کوچیکه ی منم نیستی)

ooh
اوه

Oh no boy, this ain’t a fair fight
اوه، پسر جون، این جنگ منصفانه نیست

I’m winning you over, alright
من برنده میشم، فهمیدی؟!!

Baby, my apologies
عزیزم، معذرت خواهی من

I don’t mean to leave you hanging on a string
معنیش این نیست که تو رو از جنگیدن منصرف کنم

The more you wanna fight that (Fight that)
تو می خوای بیشتر بجنگی

you fight that (Fight that)
و تو بیشتر میجنگی

The more I will pull you right back
ولی من بیشتر مانع تو میشم

(Cause I) ‘Cause I, I know how to make the devil cry
چون من میدونم چطور اشک شیطان رو درارم

Break him down looking in my e-e-eyes
اون پسرو ولش کن، به چشمای من نگاه کن

That’s what I’ll do to you toni-i-ight
تا بفهمی امشب برات چیکار میکنم

Every time I come around
همیشه میام این اطراف

‘Nother bad boy down
تا یه پسر آشغال دیگه رو زمین بزنم

got ’em like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
اون پسرا رو مثل ( موم) تو مشتم گرفتم

Kill them with my love like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
اونا رو با عشقم میکشم

But think I’ll make another round
ولی فک کنم دوباره بیام این اطراف

Just one look from me, lights out
آخه با یه نگام، همشون خمار میشن

Watch them hit the ground
ببین چطور زمین میخورن

got ’em like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
مثل (موم) اونا رو تو مشتم گرفتم

Hit them with my love like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
با عشقم بهشون ضربه میزنم
( چون میدونن هیچ ارزشی برام ندارن)

I shot another bad boy down
یه پسر آشغال دیگه رو زمین میزنم

You’re gonna know what it feels like, to be free and open your mind
تو باید بفهمی چه حسی داره، تا ذهنت آزاد شه
( باید از زمین زدن همچین پسرایی لذت ببری)

Falling in deep, so hard to breathe, it’s only a matter of time
وقتی عاشق میشی، طوری که نفس کشیدن هم برات سخت میشه( از بس لطمه میخوری و نمی تونی کاری کنی)، بدون مشکل فقط زمانه
( با گذر زمان همه چی رو فراموش میکنی دختر جون)

Baby I think you should know
عزیزم فکر کنم تو باید بفهمی

that I ain’t like all the others
که من مثل بقیه نیستم

(ain’t like others)
نه، مثل بقیه نیستم

I’m making you fall, I’m making you fall to your knees
کاری میکنم زمین بخوری، کاری میکنم رو زانوهات زمین بخوری

Every time I come around
همیشه میام این اطراف

Nother bad boy down, got ’em like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
یه پسر آشغال دیگه رو زمین میزنم، مثل( موم) اونا رو تو مشتم گرفتم

Kill them with my love like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
با عشقم اونا رو میکشم

But think I’ll make another round
اما فکر کنم دوباره بیام اینجا

Just one look from me, lights out
چون یه نگاه من خمارشون میکنه
( همشون دست و پا خودشونو گم میکنن، هههه)

Watch them hit the ground, got ’em like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
ببین چطور زمین میخورن، مثل ( موم) اونا رو تو مشتم گرفتم

Kill them with my love like ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
با عشقم اونا رو میکشم

Shot another bad boy down
یه پسر آشغال دیگه رو زمین میزنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️