موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات – سوتی زنونه 😅

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Baby از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1654 | ارسال توسط: می 18, 2021
موزیک ویدیو Baby از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Baby از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Madison Beer – Baby

Baby‚ baby‚ tell me‚ what′s
the antidote?
عزیزم عزیزم بهم بگو پادزهر چیه؟

Wouldn′t text you this late ′less
there′s somethin′ wrong
هیچوقت انقدر دیر وقت بهت پیام نمیدم مگر اینکه یه چیزی به مشکل خورده باشه

I look too good to be in this bedroom
برای بودن تو این اتاق خواب زیادی خوب به نظر میام

Without someone to touch
me like you do
بدون اینکه کسی منو همونطور که تو لمس میکنی لمس کنه

Maybe there is something
I can take for this
شاید چیزی باشه که بتونم خودمو باهاش گول بزنم

How much longer I gotta wait for this?
دیگه چقدر بیشتر باید صبر کنم؟

I can see my body on your lips
میتونم بدنم رو روی لبات ببینم

On your lips‚ yeah
روی لبات

You know once you get a taste for it
خودتم میدونی اگه یه بار طمعش رو بچشی

You will need it‚ you would pay for it
بهش نیاز پیدا میکنی و باید بهاش رو بپردازی

Go and empty out the bank for this
برو و حساب بانکی ت رو برایش خالی کن

If you wanna be my baby
اگه میخوای عشق من باشی

Know I am gona drive you mad
میدونی که تو رو دیوونه میکنم

Probably gona call me crazy
احتمالا به من میگی دیوونه

I am the best you ever had‚ yeah
من بهترین کسی هستم که تا حالا داشتی

I can turn you on‚ on‚ on
میتونم تو رو تحریک کنم

Why your clothes still on‚ on‚ on?
چرا هنوز لباس تنته؟

If you wanna be my baby
اگه میخوای عشق من باشی

Know I am gona drive you mad
میدونی که تو رو دیوونه میکنم

Probably gona call me crazy
احتمالا به من میگی دیوونه

I am the best you ever had‚ yeah
من بهترین کسی هستم که تا حالا داشتی

I can turn you on‚ on‚ on
میتونم تو رو تحریک کنم

Why your clothes still on‚ on?
چرا هنوز لباس تنته؟

Keep you comin′ back for more
کاری میکنم برای بیشتر و بیشتر برگردی پیشم

Baby‚ baby‚ do I taste like candy?
عزیزم عزیزم من طمع آبنبات میدم؟

Sugarcoated‚ he say I
am the most sweet
با شکر پوشیده شدم؛ اون میگه که من شیرین ترینم

I am a handful‚ but that′s
what hands are for
من شیطونم ولی اگه شیطون نباشم که حال نمیده

Pin me to the floor‚ treat
it like It is yours
من به زمین بچسبون و با بدنم جوری رفتار کنه انگار برای خودته

Maybe there is something
I can take for this
شاید چیزی باشه که بتونم خودمو باهاش گول بزنم

How much longer I gotta wait for this?
دیگه چقدر بیشتر باید صبر کنم؟

I can see my body on your lips
میتونم بدنم رو روی لبات ببینم

On your lips‚ yeah
روی لبات

You know once you get a taste for it
خودتم میدونی اگه یه بار طمعش رو بچشی

You will need it‚ you would pay for it
بهش نیاز پیدا میکنی و باید بهاش رو بپردازی

Go and empty out the bank for this
برو و حساب بانکی ت رو برایش خالی کن

If you wanna be my baby
اگه میخوای عشق من باشی

Know I am gona drive you mad
میدونی که تو رو دیوونه میکنم

Probably gona call me crazy
احتمالا به من میگی دیوونه

I am the best you ever had‚ yeah
من بهترین کسی هستم که تا حالا داشتی

I can turn you on‚ on‚ on
میتونم تو رو تحریک کنم

Why your clothes still on‚ on‚ on?
چرا هنوز لباس تنته؟

If you wanna be my baby
اگه میخوای عشق من باشی

Know I am gona drive you mad
میدونی که تو رو دیوونه میکنم

Probably gona call me crazy
احتمالا به من میگی دیوونه

I am the best you ever had‚ yeah
من بهترین کسی هستم که تا حالا داشتی

I can turn you on‚ on‚ on
میتونم تو رو تحریک کنم

Why your clothes still on‚ on?
چرا هنوز لباس تنته؟

Keep you comin′ back for more
کاری میکنم برای بیشتر و بیشتر برگردی پیشم

Alone and I am feelin′ myself‚
but‚ ooh‚ baby
تنهام و حالم خیلی هم خوبه ولی عزیزم

It is better when I have
some help from my baby
حالم بهتر میشه وقتی بتونم به عشقم یه کم کمک کنم

I got that love you can′t
handle‚ but maybe
من عشقی دارم که تو نمیتونی از پسش بر بیای ولی شاید

You can try
بتونی سعیت رو بکنی

I look too good to be
up in this bedroom
برای بیدار بودن تو این اتاق خواب زیادی خوب به نظر میام

With someone like you to
touch me like you do
بدون اینکه کسی مثل تو، منو همونطور که تو لمس میکنی لمس کنه

Whisper my name in my ear‚
that′s like music
اسمم رو دم گوشم زمزمه کن عین موسیقی میمونه

You know just what I wanna
hear‚ yeah‚ yeah‚ yeah
خودت میدونی من چی دوست دارم بشنوم

If you wanna be my baby
اگه میخوای عشق من باشی

Know I am gona drive you mad
میدونی که تو رو دیوونه میکنم

Probably gona call me crazy
احتمالا به من میگی دیوونه

I am the best you ever had‚ yeah
من بهترین کسی هستم که تا حالا داشتی

I can turn you on‚ on‚ on
میتونم تو رو تحریک کنم

Why your clothes still on‚ on‚ on?
چرا هنوز لباس تنته؟

If you wanna be my baby
اگه میخوای عشق من باشی

Know I am gona drive you mad
میدونی که تو رو دیوونه میکنم

Probably gona call me crazy
احتمالا به من میگی دیوونه

I am the best you ever had‚ yeah
من بهترین کسی هستم که تا حالا داشتی

I can turn you on‚ on‚ on
میتونم تو رو تحریک کنم

Why your clothes still on‚ on?
چرا هنوز لباس تنته؟

Keep you comin′ back for more
کاری میکنم برای بیشتر و بیشتر برگردی پیشم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها
  • HONEST

    ممنون کارتون عالیه

    • Saeed Avril

      ♥🌹

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید