موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Around The World از Aqua با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7359 | ارسال توسط: آگوست 11, 2017
موزیک ویدیو Around The World از Aqua با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Aqua – Around The World

I’ve been around the World – hey hey
من دور دنیا گشتم

I’ve been around the World – hey hey
من دور دنیا گشتم

In the kitchen where I’m cooking what is good for me
داخل آشپزخونه،جایی که چیزی که برام خوبه رو مبپزم

Spices from the Globe
ادویه جات مختلف از سراسر دنیا

Little by little is the finest meal
یکم،یکم بهترین وعده ی غذاییه

It’s half the type for hope,Come and see
نصفش برای امید است،بیا و ببین

You mix it all together in your dreams
همه ی اینارو تو رویات با هم مخلوط میکنی

Ingredients from the Seven Seas, and I
مواد لازم از هفت جای مختلف

I’m realizing things ain’t what they seem
فهمیدم خیلی چیزا با ظاهرشون فرق دارند

That’s the riddle of it,That’s the spirit of it
این معماست،همه ی موضوع همینه

That’s the power of life
این قدرت زندگیه

I’ve been around the World (round the world)
من دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)
همه اش رو دیدم

I’ve been around the World (round the world)
من دور دنیا گشتم

‘Cause the wind will always rise or fall
چون باد همیشه صعود یا سقوط خواهد کرد

I’ve been around the World (round the world)
من دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)
همه اش رو دیدم

I’ve been the only girl ( round the world )
تنها دختری در دنیا بودم

All surrounded by mystery
که با معما محاصره شده

In the living room I’m cleaning up from top to floor
کل پذیرایی رو تمیز میکنم

Place I love the most
مکانی که بیشتر از همه دوستش دارم

Wall is covered up with all my souvenirs
اتاق پر از یادگاری های من از جاهای مختلفه

I got from coast to coast,Come and see
من از این سر دنیا به اون سر دنیا رفتم،بیا و ببین

You mix it all together in Your dreams
همه ی اینارو تو رویات با هم مخلوط میکنی

Ingredients from the Seven Seas, and I
مواد لازم از 7 کشور مختلف

I’m realizing things ain’t what they seem
متوجه شدم که هیچ چیز مثل ظاهرش نیست

That’s the riddle of it,That’s the spirit of it
این معماست،کل موضوع اینه

That’s the power of life
این قدرت زندگیه

I’ve been around the World (round the world)
من دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)
همه اش رو دیدم

I’ve been around the World (round the world)
دور دنیا گشتم

‘Cause the wind will always rise or fall
چون باد همیشه صعود یا سقوط خواهد کرد

I’ve been around the World (round the world)
دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)
همه اش رو دیدم

I’ve been the only girl ( round the world )
در دنیا تنها دختری هستم که

All surrounded by mystery
با معما محاصره شده

I’m still coming around
همچنان همین دور و بر میام

I keep chasing dreams
رویاهام رو دنبال میکنم

Girl I keep coming around
دختر،همچنان میام این دور و بر

Hey hey

I keep coming around And I can never stop
میام این دورو و بر و نمیتونم دست از این کار بردارم

Girl I keep coming around , ‘Cause if I do a lot
دختر،میام این دور و بر چون اگر زیادی این کار رو کنم

(Around around)And around the World
دور دور دور دنیا

I’ve been around the World (round the world)
من دور دنیا گشتم

Hey hey (seen it all)
هی هی همه ی دنیا رو دیدم

I’ve been around the World (round the world)
من دور دنیا گشتم

All surrounded by mystery
توسط معما محاصره شدم

I’ve been around the World (round the world)
دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)
همه ی دنیارو دیدم

I’ve been around the World (round the world)
دور دنیا گشتم

Sun will always rise and fall (round the world)
در سراسر دنیا خورشید همیشه طلوع و غروب میکنه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها