موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Arms از Christina Perri با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 994 | ارسال توسط: ژوئن 28, 2022
موزیک ویدیو Arms از Christina Perri با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Arms از Christina Perri با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Christina Perri – Arms

I never thought that you would
be the one to hold my heart
هیچوقت فکرشم نمیکردم که تو کسی باشی که قلبمو به دست میاره

But you came around and you knocked
me off the ground from the start
ولی از همون شروع اومدی و منو غرق احساسات کردی

You put your arms around me
دستات رو دورم حلقه کردی

And I believe that It is easier
for you to let me go
و من مطمئنم که گذشتن از من برات راحت تره

You put your arms around
me and I am home
تو دستات رو دورم حلقه میکنی و من به آرامش میرسم

How many times will you let me change
my mind and turn around?
چند بار دیگه میخوای کاری کنی نظرم عوض بشه و اوضاعو عوض کنی؟

I can′t decide if I will let you save
my life or if I will drown
نمیتونم مطمئن باشم که جونم رو نجات میدی یا من غرق میشم

I hope that you see right
through my walls
امیدوارم منو از داخل دیوارایی که دورم کشیدم ببینی

I hope that you catch me ′cause
I am already falling
امیدوارم منو بگیری چون من دارم سقوط میکنم

I will never let our love get so close
هرگز نمیذارم عشقمون خیلی زیاد بشه

You put your arms around
me and I am home
تو دستات رو دورم حلقه میکنی و من به آرامش میرسم

The world is coming down on me and I
can′t find a reason to be loved
دنیا داره منو مجازات میکنه و من نمیتونم دلیلی بیارم که کسی عاشقم باشه

I never wanna leave you but I can′t
make you bleed if I am alone
هیچوقت نمیخوام ترکت کنم اما تا وقتی که انقدر تنهام نمیتونم بهت آسیب بزنم

You put your arms around me
دستات رو دورم حلقه کردی

And I believe that It is easier
for you to let me go
و من مطمئنم که گذشتن از من برات راحت تره

I hope that you see right
through my walls
امیدوارم منو از داخل دیوارایی که دورم کشیدم ببینی

I hope that you catch me‚ ′cause
I am already falling
امیدوارم منو بگیری چون من دارم سقوط میکنم

I will never let our love get so close
هرگز نمیذارم عشقمون خیلی زیاد بشه

You put your arms around
me and I am home
تو دستات رو دورم حلقه میکنی و من به آرامش میرسم

I try my best to never let
you in to see the truth
تمام تلاشم رو میکنم تا هیچ وقت نذارم حقیقت رو ببینی

And I have never opened up
هرگز حرف دلمو نزدم

I have never truly loved till
you put your arms around me
هرگز عاشق نشدم تا این که دستات رو دورم حلقه کردی

And I believe that It is easier
for you to let me go
و من مطمئنم که گذشتن از من برات راحت تره

I hope that you see right
through my walls
امیدوارم منو از داخل دیوارایی که دورم کشیدم ببینی

I hope that you catch me‚ ′cause
I am already falling
امیدوارم منو بگیری چون من دارم سقوط میکنم

I will never let our love get so close
هرگز نمیذارم عشقمون خیلی زیاد بشه

You put your arms around
me and I am home
تو دستات رو دورم حلقه میکنی و من به آرامش میرسم

You put your arms around
me and I am home
تو دستات رو دورم حلقه میکنی و من به آرامش میرسم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️