موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Always از Bon Jovi با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2954 | ارسال توسط: جولای 18, 2018
موزیک ویدیو Always از Bon Jovi با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bon Jovi – Always

(زیرنویس کامل به ویدیو چسبیده است)


(کیفیت 720 اجرای زنده )


This romeo is bleeding
این رومئو داره خونریزی میکنه

But you can′t see his blood
ولی تو خونشو نمیتونی ببینی

It is nothing but some feelings
چیزی جز احساسات یه سگ

That this old dog kicked up
پیر لگد خورده نیست

It is been raining since you left me
از وقتی رفتی داره میباره

Now I am drowning in the flood
و حالا من دارم تو این سیل غرق میشم

You see I have always been a fighter
تو میدونی که من همیشه یه جنگنده بودم

But without you I give up
ولی بدون تو کم میارم

Now I can′t sing a love song
حالا نمیتونم آهنگ عاشقانه رو همونطور

Like the way It is meant to be
که باید(مثل موقعی که تو کنارم بودی)بخونم

Well‚ I guess I am not
that good anymore
خب،فکر کنم دیگه به اون خوبیا نیستم

But baby‚ that′s just me
ولی عزیزم، اون فقط منم

And I will love you‚ baby always
ومن دوست خواهم داشت،عزیزم همیشه

And I will be there forever
and a day always
و من تا ابد و یه روز کنارت خواهم بود همیشه

I will be there till the
stars don′t shine
من تا زمانی که ستاره ها دیگه ندرخشن کنارت خواهم بود

Till the heavens burst and
تا زمانی که بهشت از هم بپاشه

The words don′t rhyme
تا زمانی کلمات قافیه نداشته باشن

And I know when I die‚
you′ll be on my mind
و میدونم وقتی که بمیرم تو تو ذهنم خواهی بود

And I will love you Always
و من همیشه دوست خواهم داشت

Now your pictures that you left behind
حالا عکسایی که ازت به جا موندن

Are just memories of a different life
خاطراتی از یه زندگی متفاوتن

Some that made us laugh‚
some that made us cry
خاطراتی که تو بعضیاشون خندونیم و تو بعضیاشون گریون

One that made you have to say goodbye
تو یکی از خاطرات مجبوری بگی خداحافظ

What I had give to run my fingers
through your hair
چه بهایی باید بدم که بتونم انگشتامو لای موهات ببرم

To touch your li*p*s‚ to hold you near
که لب*اتو لمس کنم،که تو رو در آغوش بگیرم

When you say your prayers
try to understand
وقتی داری دعا میخونی سعی میکنم بفهمم

I have made mistakes‚ I am just a man
من اشتباهاتی کردم(ولی)من فقط یه آدمم

When he holds you close‚
when he pulls you near
وقتی کنارته و بغلت میکنه

When he says the words You
have been needing to hear
وقتی چیزایی که دوست داری بشنویو بهت میگه

I will wish I was him ′cause
those words are mine
آرزومه که من جای اون باشم چون اون اونا حرفای منن

To say to you till the end of time
که میخوام تا آخر عمرم بهت بگم

Yeah‚ I will love you baby always
من همیشه دوست خواهم داشت

And I will be there forever
and a day always
و من تا ابد و یه روز کنارت خواهم بود همیشه

If you told me to cry for you
اگه بهم میگفتی واسم گریه کن

I could
من میتونستم(گریه میکردم)

If you told me to die for you
اگه بهم میگفتی برام بمیر

I would
من میمردم

Take a look at my face
یه نگاه به صورتم بنداز

There′s no price I won′t pay
هیچ بهایی نیست که حاضر نباشم بپردازم

To say these words to you
تا این حرفا رو بهت بگم

Well‚ there ain′t no luck
خب،هیچ شانسی نیست

In these loaded dice
در برابر سرنوشت تعیین شده

But baby if you give me
just one more try
ولی عزیزم اگه فقط یه فرصت دیگه بهم میدادی

We can pack up our old dreams
ما همه ی رویاهای قدیمیمون و زندگی گذشته مونو

And our old lives
جمع میکردیم(ومیرفتیم)

We′ll find a place where
the sun still shines
و یه جایی رو پیدا میکردیم که هنوز خورشید اونجا میتابه

And I will love you‚ baby always
ومن دوست خواهم داشت،عزیزم همیشه

And I will be there forever
and a day always
و من تا ابد و یه روز کنارت خواهم بود همیشه

I will be there till the
stars don′t shine
من تا زمانی که ستاره ها دیگه ندرخشن کنارت خواهم بود

Till the heavens burst and
تا زمانی که بهشت از هم بپاشه

The words don′t rhyme
تا زمانی کلمات قافیه نداشته باشن

And I know when I die‚
you′ll be on my mind
و میدونم وقتی که بمیرم تو تو ذهنم خواهی بود

And I will love you always
و من همیشه دوست خواهم داشت

کامنت ها