موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Alive از Empire of the Sun با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4145 | ارسال توسط: می 14, 2018
موزیک ویدیو Alive از Empire of the Sun با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Empire of the Sun – Alive

Days slow by my window
روزها از پنجره ی من به آرامی میگذرند

World slows down as it goes
جهان در حالی که میگذرد, سرعتش را کم میکند

Goodbye to last night
خداحافظ شب گذشته

Lost my eyesight
بینایی ام را از دست دادم

Can′t you help me see?
نمیتوانی به من کمک کنی تا ببینم؟

They won′t get right
آنها درست متوجه نمیشوند

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Alive‚ alive
زنده, زنده

Waking in the snow
بیدار شدن در برف

Tracing steps with you
دنبال کردن قدم ها با تو

Swimming through the snow
شنا کردن در میان برف

Wrapped in blow we go
پیچیده شده در باد, میرویم

Can′t you help me see?
نمیتوانی به من کمک کنی تا ببینم؟

They won′t get right
آنها درست متوجه نمیشوند

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Alive‚ alive
زنده زنده

Can you describe to me
میتوانی برایم توصیف کنی

All the world that you see?
همه ی دنیایی که میبینی را؟

Oh‚ I need it so much
اوه من خیلی به آن نیاز دارم

I am just waiting
من منتظر هستم

Freedom is within you
آزادی درون توست

Giving makes us feel good
بخشیدن باعث میشود که احساس خوبی داشته باشیم

Hello to more people
سلام به آدم های بیشتر

Say hello to the future
به آینده سلام کن

Freedom is within you
آزادی درون توست

Giving makes us feel good
بخشیدن باعث میشود که احساس خوبی داشته باشیم

Hello to more people
سلام به آدم های بیشتر

Say hello to the future
به آینده سلام کن

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Alive‚ alive
زنده زنده

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Loving every minute ′Cos you make
me feel so alive‚ alive
دوست داشتن هر دقیقه را, چون تو باعث می شوی که من احساس زنده بودن کنم

Alive‚ alive
زنده زنده

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️