موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Alessia Cara بنام How Far I’ll Go با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 11672 | ارسال توسط: نوامبر 21, 2016
موزیک ویدیو Alessia Cara بنام How Far I’ll Go با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Alessia Cara – How Far I’ll Go


(دانلود نسخه انیمیشن Mona داخل کانال تلگرام سابریکا)


 

I’ve been standing at the edge of the water
كنار آب ايستادم

Long as I can remember, never really knowing why
تا جايي كه يادمه،هيچوقت نميدونم چرا

I wish I could be the perfect daughter
ارزو ميكنم كه اي كاش میتونستم يه دختره فوق العاده ميبودم

But I come back to the water, no matter how hard I try
اما برمیگردم تو آب،مهم نيست چقدر سخت تلاش میكنم

Every turn I take, every trail I track
هرچرخي كه ميزنم،هر راهي كه ميرم

Every path I make, every road leads back
هر مسيري كه طي ميكنم،همه ي مسير ها منو برميگردونن

To the place I know, where I can not go, though I long to be
به مكاني كه ميشناسمش،جايي كه نميتونم برم،

See the line where the sky meets the sea? It calls me
ميبيني خطي رو كه دريا به اسمان ميرسه؟منو صدا میکنه

And no one knows, how far it goes
و هيچكس نميدونه،چقدر دور ميره

If the wind in my sail on the sea stays behind me
اگر طوفان بادبان من داخله دريا بمونه پشت سرم

One day I’ll know, if I go there’s just
no telling how far I’ll go
يه روز خواهم فهميد،اگر برم هيچ گفتني وجود نداره چقدر دور خواهم رفت

I know everybody on this island,
همه ي افراد اين جزيره و ميشناسم

seems so happy on this island
خيلي خوشحال به نظر ميان داخله اين جزيره

Everything is by design
همه چيز طراحي شده

I know everybody on this island has a role on this island
ميدونم همه تو اين جزيره يه نقشي به عهده دارن

So maybe I can roll with mine
پش شايد منم بتونم نقش خودم بازي كنم

I can lead with pride, I can make us strong
ميتونم غرورم رو در الويت قرار بدم،اين ميتونه مارو قوي كنه

I’ll be satisfied if I play along
راضي خواهم بود اگه بتونم مداوم بازي كنم

But the voice inside sings a different song
اما صداي داخله اهنگا يه صداي متفاوته

What is wrong with me?
من چمه؟

See the light as it shines on the sea?
نورو ميبيني وقتي كه ميتابه به دريا؟

It’s blinding
But no one knows, how deep it goes
داره ميره،اما كسي نميدونه چقدر دور ميره

And it seems like it’s calling out to me, so come find me
مثل اين ميمونه كه داره منو صدا ميزنه پس بيا پيدام كن

And let me know, what’s beyond that line, will I cross that line?
و ميذاره بدونم چي پشت اون خطه،ايا ازش عبور خواهم كرد؟

See the line where the sky meets the sea?
ميبيني اون خطي رو كه دريا و اسمان به هم ميرسن؟

It calls me
منو صدا ميزنه

And no one knows, how far it goes
و هيچكس نميدونه چقدر دووووور ميره

If the wind in my sail on the sea stays behind me
اگر طوفان بادبان من بمونه پست سرم

One day I’ll know, how far I’ll go
يه روز خواهم فهميد چقدر دور خواهم رفت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️