موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Akilli ol از Ebru Gundes با زیرنویس فارسی و ترکی استانبولی
دفعات اجرا شده: 2050 | ارسال توسط: ژانویه 7, 2020
موزیک ویدیو Akilli ol از Ebru Gundes با زیرنویس فارسی و ترکی استانبولی

Ebru Gündeş – Akıllı ol

Bu aralar Sanki sana bir haller oldu
این روزها انگار واست چیزهایی پیش اومده

Tavırların çok değişti
رفتارهات خیلی تغییر کرده

Bilmediğim birşey mi var
چیزی هست که من ازش بیخبر باشم؟

Aklında ayrılık varsa
اگر توی فکر جدایی هستی…ـ

Bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye
حتی اگر یک عمر تو رو دوست داشته باشم،
دوست داشتنت کافی نیست

Kolay mı benden kurtulmak
.ساده است از دست من راحت شی؟

Bilmediğim birşey mi var
چیزی هست که من ازش بیخبر باشم؟

Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar
وقتی عشقم تموم بشه، نفرتم شروع میشه

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah kapına dayanırım
اگه نداشته باشمت، به خدا جلوی در خونه‌ات وامی‌ایستم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah dediğimi yaparım
اگه نداشته باشمت، به خدا کاری رو که گفتم انجام می‌دم

Bu aralar Sanki sana bir haller oldu
این روزها انگار واست چیزهایی پیش اومده

Tavırların çok değişti
رفتارهات خیلی تغییر کرده

Bilmediğim birşey mi var
چیزی هست که من ازش بیخبر باشم؟

Aklında ayrılık varsa
اگر توی فکر جدایی هستی…ـ

Bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye
حتی اگر یک عمر تو رو دوست داشته باشم،
دوست داشتنت کافی نیست

Kolay mı benden kurtulmak
.ساده است از دست من راحت شی؟

Bilmediğim birşey mi var
چیزی هست که من ازش بیخبر باشم؟

Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar
وقتی عشقم تموم بشه، نفرتم شروع میشه

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah kapına dayanırım
اگه نداشته باشمت، به خدا جلوی در خونه‌ات وامی‌ایستم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah dediğimi yaparım
اگه نداشته باشمت، به خدا کاری رو که گفتم انجام می‌دم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah kapına dayanırım
اگه نداشته باشمت، به خدا جلوی در خونه‌ات وامی‌ایستم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah dediğimi yaparım
اگه نداشته باشمت، به خدا کاری رو که گفتم انجام می‌دم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah kapına dayanırım
اگه نداشته باشمت، به خدا جلوی در خونه‌ات وامی‌ایستم

Akıllı ol senin aklını alırım
عاقل باش، وگرنه عقلت رو از سر میبرم

Benim olmazsan vallah dediğimi yaparım
اگه نداشته باشمت، به خدا کاری رو که گفتم انجام می‌دم

کامنت ها