موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Adorn از Miguel با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 748 | ارسال توسط: آگوست 18, 2020
موزیک ویدیو Adorn از Miguel با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Adorn از Miguel با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Miguel – Adorn

Hello
سلام

I am your subconcious
من ناخودآگاه تو هستم

Don′t be afraid
نترس

I am yours
من بخشی از تو هستم

I am the projector
من خیالات هستم

and you the projection
و تو تصویر واقعی هستی

and I am always supreme
و من همیشه مهم تر هستم

She is art dealer chic
اون دختره از مدل دخترای فروشنده آثار هنریه

Would you be my friend‚ my freak?
میشه دوستم باشی، عزیزم؟

She is art dealer chic
اون دختره از مدل دخترای فروشنده آثار هنریه

Would you be my friend‚ my freak?
میشه دوستم باشی، عزیزم؟

These lips
این لبها

Can′t wait to taste your skin‚ baby
نمیتونم برای چشیدن طمع پوستت صبر کنم عزیزم

No‚ no
نه نه

And these eyes‚ yeah
و این چشم ها

Can′t wait to see your grin
نمیتونم برای دیدن لبخندت صبر کنم

Ooh‚ ooh‚ baby
عزیزم

Just let my love
فقط بذار عشق من

Just let my love adorn you
فقط بذار عشق من زینت تو باشه

Please‚ baby
لطفا عزیزمم

Yeah‚ you gotta know
باید بدونی

You gotta know
باید بدونی

You know that I adore you
باید بدونی که من تو رو میپرستم

Yeah‚ baby
آره عزیزم

Baby‚ these fists
عزیزم این دستها

Will always protect ya‚ lady
همیشه از تو مراقبت خواهم کردم خانمم

And this mind
و این ذهن

Ooh‚ will never neglect you
هر گز از تو غفلت نمیکنه

Yeah‚ baby
آره عزیزم

Ooh ooh‚ ooh

And as they trying to break us down
هر موقع که مردم خواستن میونمون رو شکر آب کنن

Don′t let that affect us
نذار روی ما تاثیر بذارن

No‚ baby
نه عزیزم

You just gotta let my love
تا فقط باید بذاری که عشق من

Let my love
بذاری عشق من

Let my love adorn you
بذاری عشق من تو رو زیبا کنه

Ah‚ le le le let it dress you down
بذار عشق من لباس تن تو باشه

You gotta know‚ you gotta know
باید بدونی

Know that I adore ya
باید بدونی که من تو رو میپرستم

Just that‚ baby
فقط همین، عزیزم

Let my love adorn you‚ baby
بذاری عشق من تو رو زیبا کنه عزیزم

Don′t you ever
هرگز نذار

Don′t you let nobody tell
you different‚ baby
هرگز نذار هیچ کس بهت جور دیگه ای بگه

I I will always adore you
من همیشه تو رو ستایش میکنم

You gotta know now‚ you gotta
know‚ know‚ know
دیگه باید بدونی

Now
حالا

The same way that the stars
adorn the skies‚ yeah
همونطور که ستاره ها زینت آسمون ها هستن

Every night‚ baby
هر شب عزیزم

Oh‚ and look up‚ sugar
شیرینم بالا رو نگاه کن

Every night‚ baby
هر شب عزیزم

Now‚ hey‚ hey‚ hey
حالا

The same way that my whole
world′s in your eyes
همون طور که تمام دنیای من در چشمای تو خلاصه میشه

When I look in your eyes‚ baby
وقتی که تو چشمات نگاه میکنم عزیزم

Ooh‚ and It is time now
و حالا دیگه وقتشه

Oh‚ let
پس بذار

Let my love adorn you‚ baby
بذاری عشق من تو رو زیبا کنه عزیزم

Hey‚ le le le let it press you down
بذار عشقم روی تو تکیه کنه

You gotta know‚ baby

Oh‚ You have gotta know
باید بدونی

Know that I adore you‚ yeah
باید بدونی که من تو رو میپرستم

Oh‚ love ain′t never looked
so good on ya
عشق هرگز انقدر بهت نیومد

Oh‚ put it on‚ baby
بپوشش عزیزم

Let my love adorn
بذار عشقم تو رو زینت بده


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها