موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو About a Girl از Sugababes با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2223 | ارسال توسط: نوامبر 13, 2019
موزیک ویدیو About a Girl از Sugababes با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sugababes – About a Girl

Girls bring the fun of life, sugar like apple pie, let’s have a party
دخترا یه کم تفریح به زندگیتون بیارین
شیرین مثل پای سیب، بیاین مهمونی بگیریم

Let’s have a party y’all
بیاین مهمونی بگیریم

Let’s have a party y’all
بیاین مهمونی بگیریم

You think I’m sexy, huh?
فکر میکنی من جذابم؟

I’m international, think you can make me fall?
من یه خواننده ی جهانی هستم، فکر میکنی
میتونی منوزمین بزنی؟

What do you know?
تو چی میدونی؟

I’m in my Louis Vuitton’s, fire like a bomb
من لباس لویی ووتان(برند لباس) پوشیدم
و مثل یه بمب آتیش گرفتم(خیلی جذاب شدم)

And I’ll be ducking calls ’til I go home
من تلفن هامو جواب نمیدم تا برسم خونه

We like them lights ( Yeah we love it)
ما عاشق چراغا هستم

Stars and stripes ( L-L-love it)
ستاره ها و برهنه شدن

All night (Yeah we love it)
همه ی شب

I can see
میتونم ببینم

You don’t know about a girl
I’ll take over the world, and I’m gonna party like
تو درباره دخترا هیچی نمیدونی، من همه دنیا رو
صاحب میشم، و هر جور بخوام مهمونی میگیرم

You don’t know about a girl
The meaning of the word
تو درباره دخترا هیچی نمیدونی
اونا به دنیا معنا میدن

‘Cause we just wanna party like
So we gon’ sing it
چون هر جور بخوایم مهمونی میگیریم
و درباره اش میخونیم

I like the games you play, why can’t I play that way
من از بازی هات خوشم میاد
چرا من نتونم اینجوری بازی کنم؟

I’ll break your heart and then I’ll mend it up
من قلبتو میشکنم و بعدش ترمیمش میکنم

Shine like a disco ball Your intuition calls
همونطور که حس شیشمت میگه مثل یه توپ دیسکویی بدرخش

But to me them all is not enough
ولی واسه من همه اینا هم کافی نیستن

We like them lights (Yeah we love it)
ما عاشق چراغا هستم

Stars and stripes (L-L-love it)
ستاره ها و برهنه شدن

All night (Yeah we love it)
همه ی شب

I can see
میتونم ببینم

You don’t know about a girl
I’ll take over the world, and I’m gonna party like
تو درباره دخترا هیچی نمیدونی، من همه دنیا رو
صاحب میشم، و هر جور بخوام مهمونی میگیرم

You don’t know about a girl
The meaning of the word
تو درباره دخترا هیچی نمیدونی
اونا به دنیا معنا میدن

‘Cause we just wanna party like
So we gon’ sing it
چون هر جور بخوایم مهمونی میگیریم
و درباره اش میخونیم

Girls bring the fun of life
Sugar like apple pie
دخترا یه کم تفریح به زندگیتون بیارین
شیرین مثل پای سیب

Take a trip to paradise
Let’s have a party y’all
بیاین به بهشت سفر کنیم
بیاین مهمونی بگیریم

Beauty like you never saw
Take your number never call
زیبایی که هرگز ندیدی
به شماره هایی زنگ بزن که تا حالا نزدی

Bite the apple take your heart
Let’s have a party y’all
از فرصت استفاده کن و ببین قلبت چی میگه
بیاین مهمونی بگیریم

Girls bring the fun of life
Sugar like apple pie
دخترا یه کم تفریح به زندگیتون بیارین
شیرین مثل پای سیب

Take a trip to paradise
Let’s have a party y’all
بیاین به بهشت سفر کنیم
بیاین مهمونی بگیریم

Beauty like you never saw
Take your number never call
زیبایی که هرگز ندیدی
به شماره هایی زنگ بزن که تا حالا نزدی

Bite the apple take your heart
So we gon’ sing it
از فرصت استفاده کن و ببین قلبت چی میگه
و درباره اش میخونیم

So we gon’ sing it
و درباره اش میخونیم

You don’t know about a girl
I’ll take over the world And I’m gonna party like
تو درباره دخترا هیچی نمیدونی، من همه دنیا رو
صاحب میشم، و هر جور بخوام مهمونی میگیرم

You don’t know about a girl
The meaning of the word ‘Cause we just wanna party like
تو درباره دخترا هیچی نمیدونی، اونا به دنیا معنا
میدن، چون هر جور بخوایم مهمونی میگیریم

So we gon’ sing it
و درباره اش میخونیم

So we gon’ sing it
و درباره اش میخونیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️