موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو 7 Years & 50 Days از Groove Coverage با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 179 | ارسال توسط: مارس 28, 2024
موزیک ویدیو 7 Years & 50 Days از Groove Coverage با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو 7 Years & 50 Days از Groove Coverage با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Groove Coverage – 7 Years & 50 Days

Seven years and fifty days
هفت سال و پنجاه روز

The time is passing by
زمان همينطور ميگذره

Nothing in this world could be As nice as you and I
هيچي تو اين دنيا نميتونه به اندازه با هم بودن منو تو معرکه باشه

And how could we break up like this
چه طور شد که اينطوري به هم زديم؟

And how could we be wrong
چطور ممکنه رابطه منو تو اشتباه باشه؟

So many years, so many days
سالهاي زيادي و روزهاي زيادي گذشتن

And I still sing my song
ولي من هنوزم همون آهنگ عاشقانه ام رو ميخونم

Now I run to you Like I always do
همش دلم مثل هميشه هواتو ميکنه

When I close my eyes I think of you
وقتي چشمامو ميبندم فقط تو تو فکرم شکل ميگيري

Such a lonely girl,Such a lonely world
يه دختر تنها در اين دنياي تنهايي

When I close my eyes I dream
وقتي چشمامو ميبندم روياتو ميبينم

I’ll return to you Like I always do
همش مثل هميشه برميگردم پيش تو

When I close my eyes I think of you
وقتي چشمامو ميبندم فقط تو تو فکرم شکل ميگيري

Such a lonely girl,Such a lonely world
يه دختر تنها در اين دنياي تنهايي

When I close my eyes I dream of you
وقتي چشمامو ميبندم روياتو ميبينم

Seven years and fifty days
هفت سال و پنجاه روز

Now just look at me
حالا يه نگاه به من بنداز

Another girl I used to be
قبلا آدم ديگه اي بودم

So then what do you see
اون موقع منو چطور ميديدي

And how could we break up like this
چه طور شد که اينطوري به هم زديم؟

And how could we be wrong
چطور ممکنه رابطه منو تو اشتباه باشه؟

So many years, so many days
سالهاي زيادي و روزهاي زيادي گذشتن

And I still sing my song
ولي من هنوزم همون آهنگ عاشقانه ام رو ميخونم

Now I run to you Like I always do
همش دلم مثل هميشه هواتو ميکنه

When I close my eyes I think of you
وقتي چشمامو ميبندم فقط تو تو فکرم شکل ميگيري

Such a lonely girl,Such a lonely world
يه دختر تنها در اين دنياي تنهايي

When I close my eyes I dream
وقتي چشمامو ميبندم روياتو ميبينم

I’ll return to you Like I always do
همش مثل هميشه برميگردم پيش تو

When I close my eyes I think of you
وقتي چشمامو ميبندم فقط تو تو فکرم شکل ميگيري

Such a lonely girl,Such a lonely world
يه دختر تنها در اين دنياي تنهايي

When I close my eyes I dream of you
وقتي چشمامو ميبندم روياتو ميبينم

Seven years and fifty days
هفت سال و پنجاه روز

The time is passing by
زمان همينطور ميگذره

Nothing in this world could be As nice as you and I
هيچي تو اين دنيا نميتونه به اندازه با هم بودن منو تو معرکه باشه

And how could we break up like this
چه طور شد که اينطوري به هم زديم؟

And how could we be wrong
چطور ممکنه رابطه منو تو اشتباه باشه؟

So many years, so many days
سالهاي زيادي و روزهاي زيادي گذشتن

And I still sing my song
ولي من هنوزم همون آهنگ عاشقانه ام رو ميخونم

Now I run to you Like I always do
همش دلم مثل هميشه هواتو ميکنه

When I close my eyes I think of you
وقتي چشمامو ميبندم فقط تو تو فکرم شکل ميگيري

Such a lonely girl,Such a lonely world
يه دختر تنها در اين دنياي تنهايي

When I close my eyes I dream
وقتي چشمامو ميبندم روياتو ميبينم

I’ll return to you Like I always do
همش مثل هميشه برميگردم پيش تو

When I close my eyes I think of you
وقتي چشمامو ميبندم فقط تو تو فکرم شکل ميگيري

Such a lonely girl,Such a lonely world
يه دختر تنها در اين دنياي تنهايي

When I close my eyes I dream of you
وقتي چشمامو ميبندم روياتو ميبينم

موزیک ویدیو 7 Years & 50 Days از Groove Coverage با زیرنویس چسبیده


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️