موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو 11Minutes از YUNGBLUD, Halsey ft. Travis Barker با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4607 | ارسال توسط: فوریه 28, 2019
موزیک ویدیو 11Minutes از YUNGBLUD, Halsey ft. Travis Barker با زیرنویس فارسی و انگلیسی

YUNGBLUD, Halsey – 11 Minutes ft. Travis Barker

I’M 11 MINUTES AWAY AND I
HAVE MISSED YOU ALL DAY
من یازده دقیقه باهات فاصله دارم و همه ی روز دل تنگت بودم

I’M 11 MINUTES AWAY, SO
WHY AREN’T YOU HERE?
من یازده دقیقه باهات فاصله دارم ، پس چرا اینجا پیشم نیستی؟

I THINK I MISSED YOU CALLIN’
ON THE OTHER LINE
فکر کنم دلم برای این که به اون یکی خطم زنگ بزنی تنگ شده

I’M JUST THINKIN’ ALL THESE
THOUGHTS UP IN MY MIND
فکر میکنم همه ی این تفکرات فقط تو ذهن منه

TALKIN’ LOVE BUT I CAN’T EVEN
READ THE SIGNS
درباره عشق حرف میزنم اما حتی نمیدونم نشونه های عشق چیه

I WOULD SELL MY SOUL FOR A
BIT MORE TIME
برای اینکه یه کم بیشتر با تو باشم روحمو میفروشم

YOU STAIN ALL ON MY BODY LIKE
YOU’RE RED WINE
روی همه ی بدنم لک انداختی انگار که شراب قرمزی

YOU’RE THE FUCKIN’ ACID TO MY
ALKALINE
تو برای وجود قلیایی من مثل یه اسید میمونی
(هم دیگه رو نابود میکنیم)

YOU RUN YOUR MIDDLE FINGER UP
AND DOWN MY SPINE
انگشت وسطت رو روی پشتم بالا و پایین میبری

I’M SORRY THERE WAS NO ONE TO
APOLOGIZE
متاسفم که کسی عذر خواهی نکرد

I’M SO FUCKIN’ SORRY, I’M SO
FUCKIN’ SORRY
من خیلی پشیمونم ، خیلی متاسفم

I’VE BEEN PLAYING SOMEBODY
AND IT’S HELPING NOBODY
من داشتم بازی میکردم و این به کسی کمک نکرد

AND HER LIPSTICK ARITHMETIC
DIDN’T STICK
و جذابیت رژ لبش هم فایده نداشت

AND NOW I’M SICK,
THROWING FITS
و حالا من عصبانی و غیر منطقی شدم

AND YEAH, I’VE SEEN YOU IN MY
HEAD EVERY FUCKIN’ DAY SINCE
من تو رو هر روز تو سرم میبینم از زمانی که

I LEFT YOU ON THE FLOOR WITH
YOUR HANDS ‘ROUND YOUR HEAD
تو رو وقتی کف زمین بودی و دستات رو سرت بود ولت کردم

AND I’M DOWN AND DEPRESSED
دارم داغون میشم و افسرده ام

ALL I WANT IS YOUR HEAD
ON MY CHEST
تمام خواسته ام اینه که سرت رو سینه ام باشه

TOUCHIN’ FEET
پاهات رو حس کنم

I’M 11 MINUTES AWAY AND I HAVE
MISSED YOU ALL DAY
من یازده دقیقه باهات فاصله دارم و همه ی روز دل تنگت بودم

I’M 11 MINUTES AWAY, SO
WHY AREN’T YOU HERE?
من یازده دقیقه باهات فاصله دارم ، چرا اینجا پیشم نیستی؟

YOU’RE 11 MINUTES AWAY AND I
HAVE MISSED YOU ALL DAY
تو یازده دقیقه باهام فاصله داری و همه ی روز دل تنگت بودم

YOU’RE 11 MINUTES AWAY, SO WHY
AREN’T YOU HERE?
تو یازده دقیقه باهام فاصله داری ، پس چرا اینجا پیشم نیستی؟

TELL ME WHAT YOU NEED
بگو چی میخوای

I CAN MAKE YOU MORE THAN
WHAT YOU ARE
میتونم از تو آدم بهتری بسازم

COME AND LAY THE ROSES
ON THE FLOOR
بیا و روی این گل های رو زمین (کنارم)بخواب

EVERY SINGLE SUNDAY,
DON’T GET BORED
هر یکشنبه
ازم خسته نشو

I JUST WANT TO FREEZE
میخوام همه چی همینطوری بمونه

I CAN GIVE YOU MORE THAN
WHAT YOU ARE
میتونم بیشتر از چیزی که هستی بهت بدم

NOW I SEE YOU STANDING
ALL ALONE
حالا که میبینم که تنهای تنها وایسادی

I NEVER THOUGHT THE WORLD
WOULD TURN TO STONE
هیچ وقت فکرشم نمیکردم که دنیا تبدیل به سنگ بشه

SO CALL ME STUPID,
CALL ME SAD
منو احمق و پژمرده خطاب کن

YOU’RE THE BEST
I’VE EVER HAD
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا داشتم

YOU’RE THE WORST
I’VE EVER HAD
تو بدترین چیزی هستی که تاحالا داشتم

AND THAT KEEPS FUCKIN’
WITH MY HEAD
و این افکار داره منو دیوونه میکنه

CALL ME STUPID, CALL ME SAD
منو احمق و پژمرده خطاب کن

YOU’RE THE BEST
I’VE EVER HAD
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا داشتم

YOU’RE THE WORST
I’VE EVER HAD
تو بدترین چیزی هستی که تاحالا داشتم

AND THAT KEEPS FUCKIN’
WITH MY HEAD
و این افکار داره منو دیوونه میکنه

CALL ME STUPID, CALL ME SAD
منو احمق و پژمرده خطاب کن

YOU’RE THE BEST
I’VE EVER HAD
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا داشتم
(مرحله ی پنج : پذیرفتن)

YOU’RE THE WORST
I’VE EVER HAD
تو بدترین چیزی هستی که تاحالا داشتم

AND THAT KEEPS FUCKIN’
WITH MY HEAD
و این افکار داره منو دیوونه میکنه

I’M 11 MINUTES AWAY AND I HAVE
MISSED YOU ALL DAY
من یازده دقیقه باهات فاصله دارم و همه ی روز دل تنگت بودم

I’M 11 MINUTES AWAY, SO
WHY AREN’T YOU HERE?
من یازده دقیقه باهات فاصله دارم ، چرا اینجا پیشم نیستی؟

YOU’RE 11 MINUTES AWAY AND I
HAVE MISSED YOU ALL DAY
تو یازده دقیقه باهام فاصله داری و همه ی روز دل تنگت بودم

YOU’RE 11 MINUTES AWAY, SO WHY
AREN’T YOU HERE?
تو یازده دقیقه باهام فاصله داری ، پس چرا اینجا پیشم نیستی؟

SO CALL ME STUPID,
CALL ME SAD
منو احمق و پژمرده خطاب کن

YOU’RE THE BEST
I’VE EVER HAD
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا داشتم

YOU’RE THE WORST
I’VE EVER HAD
تو بدترین چیزی هستی که تاحالا داشتم

AND THAT KEEPS FUCKIN’
WITH MY HEAD
و این افکار داره منو دیوونه میکنه

CALL ME STUPID, CALL ME SAD
منو احمق و پژمرده خطاب کن

YOU’RE THE BEST
I’VE EVER HAD
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا داشتم

YOU’RE THE WORST
I’VE EVER HAD
تو بدترین چیزی هستی که تاحالا داشتم

AND THAT KEEPS FUCKIN’
WITH MY HEAD
و این افکار داره منو دیوونه میکنه

YOU’RE 11 MINUTES AWAY AND I
HAVE MISSED YOU ALL DAY
تو یازده دقیقه باهام فاصله داری و همه ی روز دل تنگت بودم

SO WHY AREN’T YOU HERE?
پس چرا اینجا پیشم نیستی؟

WHY AREN’T YOU HERE?
چرا اینجا پیشم نیستی؟

WHY AREN’T YOU HERE?
چرا اینجا پیشم نیستی؟

کامنت ها

سرور دانلود وصل شد

با تشکر از صبر و شکیبایی شما همراهان سابریکا

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️