موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

لیریک ویدیو This is me از Alan Walker, Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3567 | ارسال توسط: آگوست 29, 2018
لیریک ویدیو This is me از Alan Walker, Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Alan Walker, Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble – This is me

I am not a stranger to the dark
من برای تاریکی غریبه نیستم

Hide away‚ they say
اونا میگن پنهان شو (غایم شو)

′Cause we don′t want your broken parts
چونکه ما تکه های شکسته ی تو رو نمیخوایم (به آدمی که استعداد هاش کمه نیاز نداریم)

I have learned to be ashamed
of all my scars
یاد گرفتم که از تمام زخم هام خجالت زده باشم

Run away‚ they say
اونا میگن، فرار کن

No one′ll love you as you are
هیچکسی تو رو به خاطر خودت دوست نخواهد داشت. (آنطور که هستی دوست نخواهد داشت)

(شخصیت اول آهنگ دائما ترد شده و با این فضا آشناست. اطرافیان پیوسته او را شخصی معیوب می دانسته اند.)

But I won′t let them break
me down to dust
اما به اونا اجازه نمیدم که منو با خاک یکسان کنن (شکستم بدن و نابودم کنن)

I know that there′s a place for us
میدونم که یه جایی برای ما وجود داره

For we are glorious
چونکه ما باشکوهیم

(این تحقیرها باعث تسلیم شدنش نمی شوند او می داند توان درخشیدن را دارد.)

When the sharpest words
wanna cut me down
زمانیکه تیز ترین کلمات میخوان منو بکشن (به من سرکوفت بزنن)

I am gonna send a flood‚
gonna drown them out
من سیلی روانه میکنم تا اونارو غرق کنم

I am brave‚ I am bruised
من شجاعم، من کبود شده ام (زخم خورده ام، منظور این است که سختی بسیاری کشیده است)

I am who I am meant to be‚ this is me
من کسی ام که میخواستم (باید) باشم، این منم

Look out ′cause here I come
مواظب باشید، چون من دارم میام

And I am marchin′ on
to the beat I drum
و من با صدای تبلی که میزنم قدم برمیدارم ( من به ساز خودم میرقصم)

I am not scared to be seen
من از دیده شدن نمیترسم

I make no apologies‚ this is me
هیچ کاری رو اشتباه انجام نمیدم (از انجام هیچ چیزی پشیمان نمیشم)، این منم

(This is me)
(این منم)

( آنقدر شجاعت دارد که در برابر تیغ انتقادات می ایستد و آنطور که خودش می خواهد زندگی می کند.)

Another round of bullets
hits my skin
یه دور دیگه از گلوله ها با پوستم برخورد میکنن

Well‚ fire away ′cause today
خب، آماده پاسخ دادن باشین چونکه امروز

I won′t let the shame sink in
نمیخوام بزارم خجالتم بروز داده بشه

We are bursting through the barricades
and reachin′ for the sun
داریم به سنگر ها و مانع ها هجوم میاریم (مانع هارو از پیشرو بر میداریم) و بدنبال نور خورشید میریم (تا بدستش بیاریم)

(We are warriors)
(ما جنگجو هستیم)

Yeah‚ that′s what we′ve become
آره، این چیزیه که ما شدیم (به آن تبدیل شدیم)

(Yeah‚ that′s what we′ve become)
(آره، این چیزیکه ما شدیم)

I won′t let them break me down to dust
اما به اونا اجازه نمیدم که منو با خاک یکسان کنن (شکستم بدن و نابودم کنن)

I know that there′s a place for us
میدونم که یه جایی برای ما وجود داره

For we are glorious
چونکه ما باشکوهیم

When the sharpest words
wanna cut me down
زمانیکه تیز ترین کلمات میخوان منو بکشن (به من سرکوفت بزنن)

I am gonna send a flood‚
gonna drown them out
من سیلی روانه میکنم تا اونا رو غرق کنم

I am brave‚ I am bruised
من شجاعم، من کبود شده ام (زخم خورده ام، منظور این است که سختی بسیاری کشیده است)

I am who I am meant to be‚ this is me
من کسی ام که میخواستم (باید) باشم، این منم

Look out ′cause here I come
مواظب باشید، چون من دارم میام

And I am marchin′ on
to the beat I drum
و من با صدای تبلی که میزنم قدم برمیدارم (من به ساز خودم میرقصم)

I am not scared to be seen
من از دیده شدن نمیترسم

I make no apologies‚ this is me
هیچ کاری رو اشتباه انجام نمیدم (از انجام هیچ چیزی پشیمان نمیشم)، این منم

(This is me)
(این منم)

When the sharpest words
wanna cut me down
زمانیکه تیز ترین کلمات میخوان منو بکشن (به من سرکوفت بزنن)

I am gonna send a flood‚
gonna drown them out
من سیلی روانه میکنم تا اونا رو غرق کنم

This is brave‚ this is bruised
این شجاعته، این زخم خوردنه (کبود شدنه، سختی کشیدنه)

This is who I am meant
to be‚ this is me
این کسی که میخواستم (باید) باشم، این منم

Look out ′cause here I come
مراقب باشید چونکه من دارم میام

And I am marching on
to the beat I drum
و من با صدای تبلی که میزنم قدم برمیدارم

(Marching on‚ marching‚ marching on)
(قدم برمیدارم، قدم برمیدارم، قدم برمیدارم)

I am not scared to be seen
از دیده شدن نمیترسم

I make no apologies‚ this is me
هیچ کاری رو اشتباه انجام نمیدم (از انجام هیچ کاری پشیمان نمیشم)، این منم

When the sharpest words
wanna cut me down
زمانیکه تیز ترین کلمات میخوان منو بکشن (به من سرکوفت بزنن)

I am gonna send a flood‚
to drown them out
من سیلی روانه میکنم، تا اونا رو غرق کنم

I am gonna send a flood‚
gonna drown them out
من سیلی روانه میکنم، تا اونا رو غرق کنم

(This is me)
(این منم)

کامنت ها