موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

لیریک ویدیو She’s My Collar از Gorillaz با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 849 | ارسال توسط: سپتامبر 29, 2023
لیریک ویدیو She’s My Collar از Gorillaz با زیرنویس فارسی و انگلیسی

لیریک ویدیو She’s My Collar از Gorillaz با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Gorillaz – She’s My Collar (feat. Kali Uchis)

If I could take her down and run, then I’d call her
اگه میتونستم باهاش رابطه داشته باشم و بعدش برم، اونوقت بهش زنگ میزدم

‘Cause she’s standing drama, she know I’ll call her
چون اون دراماهای رابطه رو داشت میدونه بهش زنگ میزنم

She getting on the sun and then she order
سوار خورشید میشه و دستور میده

Imagine me, imagine me now (She’s my collar)
حالا منو تصور کن(منو گرفتار خودش کرده)ا

I don’t take her number, just don’t think I’d call her
شماره‌شو نمیگیرم چون فکر نکنم بهش زنگ بزنم

I take her down to somewhere drab and naughty
میبرمش یه جایی که بتونیم شیطونی کنیم

I clear my system, I don’t need no other
فکرمو آزاد میکنم و به کس دیگه ای نیاز ندارم

This is my persona, secret lover (She’s my collar)
این شخصیت ساختگیِ منه؛ عاشق پنهانی
(منو گرفتار خودش کرده)

Nothing to be justified in, just one thing, you should feel nada
چیزی برای توجیه وجود نداره فقط یه چیز هست، نباید هیچی حس کنی

I know she lies alone, she’s my caller
میدونم که تنها میخوابه مگر این بهم زنگ بزنه که پیشش باشم

I sense her in my mind, she’s my collar
توی ذهنم حسش میکنم؛ منو گرفتار خودش کرده

She’s the serpentine, she’s my collar
خیلی فریبنده‌ست؛ منو گرفتار خودش کرده

I send a message, never call her
بهش پیام میدم هیچ‌وقت بهش زنگ نمیزنم

And now I wanna taste another
حالا میخوام رابطه با یکی دیگه رو تجربه کنم

And it’s safe in a persona, she’s my collar (She’s my collar)
با یه شخصیت ساختگی خطری نداره؛ منو گرفتار خودش کرده

Nothing to be justified in, She the first I’m running with
چیزی برای توجیه وجود نداره، اولین کسیه که باهاش فرار میکنم

She the one that get my collar
کسیه که منو گرفتار خودش کرده

She the one I’m running with (She’s my collar)
کسیه که باهاش فرار میکنم
(منو گرفتار خودش کرده)

She’s the one I’m running with
کسیه که باهاش فرار میکنم

She’s my collar
منو گرفتار خودش کرده

I’m yellow, he was blue
من زردم(سرخوشم)اون آبی بود(سرخورده‌ بود)ا

It’s nothing that he could hide
چیزیو نمیتونم قایم کنم

We made a green meadow
Whenever we would collide (She’s my collar)
هربار که با هم هستیم سبز چمنی میسازیم
(منو گرفتار خودش کرده)

I died a thousand times, I did what I had to do
هزار بار مُردم، کاری که لازم بود رو انجام دادم

Hey, that’s just how it goes
I’m still coming back to you
همینطوری میگذره دیگه، من هنوزم پیش تو برمیگردم

If I could take her down and run, then I’d call her
اگه میتونستم باهاش رابطه داشته باشم و بعدش برم، اونوقت بهش زنگ میزدم

‘Cause she’s standing drama, she know I’ll call her
چون اون دراماهای رابطه رو داشت میدونه بهش زنگ میزنم

She getting on the sun and then she order
سوار خورشید میشه و دستور میده

Imagine me, imagine me now (She’s my collar)
حالا منو تصور کن(منو گرفتار خودش کرده)ا

I don’t take her number, just don’t think I’d call her
شماره‌شو نمیگیرم چون فکر نکنم بهش زنگ بزنم

I take her down to somewhere drab and naughty
میبرمش یه جایی که بتونیم شیطونی کنیم

I clear my system, I don’t need no other
فکرمو آزاد میکنم و به کس دیگه ای نیاز ندارم

This is my persona, secret lover (She’s my collar)
این شخصیت ساختگیِ منه؛ عاشق پنهانی
(منو گرفتار خودش کرده)

She’s the one I’m running with
کسیه که باهاش فرار میکنم

She’s my collar
منو گرفتار خودش کرده


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

4/5 (1 نظر)
کامنت ها