موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده See You Again از Miley Cyrus با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4342 | ارسال توسط: مارس 16, 2019
اجرای زنده See You Again از Miley Cyrus با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Miley Cyrus – See You Again

I got my sight set on you and I’m ready to aim
نگاهمو به تو دوختم و آماده ام که تو رو بدست بیارم

I have a heart that will never be tamed
یه قلبی دارم که هیچ وقت مال کسی نبوده

I knew you were something special when you spoke my name
موقعی که اسممو به زبون آوردی فهمیدم تو یه آدم خاصی(برام)هستی

Now I can’t wait to see you again
حالا نمیتونم صبر کنم تا دوباره ببینمت

I’ve got a way of knowing when something is right
من میدونستم که تو همون نیمه گم شده ی منی

I feel like a must’ve known you in another life
حس میکنم انگار تو رو از یه زندگی دیگه میشناسم(منظور از زندگی دیگه همون اعتقاد به تناسخه)

’cause I felt this deep connection when you looked in my eyes
چون از موقعی که تو چشمات نگاه کردم یه ارتباط عمیقو بین خودمون حس کردم

(Can’t wait)Oh, I can’t wait to see you again
(نمیتونم صبر کنم)نمیتونم صبر کنم تا دوباره ببینمت

The last time I freaked out,I just kept looking down
آخرین باری که از خود بی خود شده بودم و به تو خیره شده بودم

I st-st-stuttered when you asked me what I’m thinking bout
وقتی ازم پرسیدی به چی داری فکر میکنی زبونم بند اومد و به تته پته افتادم

Like I couldn’t breathe you asked what’s wrong with me
احساس میکردم دیگه نمیتونم نفس بکشم و تو پرسیدی که چم شده؟

My best friend Leslie said, ?Oh she’s just being Miley?
بعدش بهترین دوستم لزلی (برای جمع کردن قضیه) گفت که مایلی کلا ای مدلیه

The next time we hang out, I will redeem myself
My heart, it can’t rest till then
دفعه بعد که ببینمت حرف دلمو بهت میزنم اینطوری قلبم هم میتونه آروم بگیره

oh, woah woah
I can’t wait to see you again
نمیتونم واسه دیدنت صبر کنم

I got this crazy feeling deep inside
این احساس دیوانه وار همه وجودمو گرفته

When you called and asked to see me tomorrow night
وقتی بهم زنگ زدی و گفتی میخوای فردا شب همو ببینیم

I’m not a mind reader but I’m reading the signs
That you can’t wait to see me again
با این که علم غیب ندارم ولی میتونستم این نشونه ها رو ببینم که تو هم واسه دیدن دوباره ی من بیقراری

The last time I freaked out, I just kept looking down
I st-st-stuttered when you asked me what I’m thinking bout
آخرین باری که از خود بی خود شده بودم و به تو خیره شده بودم،وقتی ازم پرسیدی به چی داری فکر میکنی زبونم بند اومد و به تته پته افتادم

Like I couldn’t breathe you asked what’s wrong with me
My best friend Leslie said, ?Oh she’s just being Miley?
احساس میکردم دیگه نمیتونم نفس بکشم و تو پرسیدی که چم شده؟

بعدش بهترین دوستم لزلی (برای جمع کردن قضیه) گفت که مایلی کلا ای مدلیه

The next time we hang out, I will redeem myself
My heart, it can’t rest till then
دفعه بعد که ببینمت حرف دلمو بهت میزنم اینطوری قلبم هم میتونه آروم بگیره

oh, woah woah
I can’t wait to see you again
نمیتونم برای دوباره دیدنت صبر کنم

I got my sight set on you and I’m ready to aim
نگاهمو به تو دوختم و آماده ام که تو رو بدست بیارم

The last time I freaked out, I just kept looking down
I st-st-stuttered when you asked me what I’m thinking bout
آخرین باری که از خود بی خود شده بودم و به تو خیره شده بودم،وقتی ازم پرسیدی به چی داری فکر میکنی زبونم بند اومد و به تته پته افتادم

Like I couldn’t breathe you asked what’s wrong with me
My best friend Leslie said, ?Oh she’s just being Miley?
احساس میکردم دیگه نمیتونم نفس بکشم و تو پرسیدی که چم شده؟

بعدش بهترین دوستم لزلی (برای جمع کردن قضیه) گفت که مایلی کلا ای مدلیه

The next time we hang out, I will redeem myself
My heart, it can’t rest till then
دفعه بعد که ببینمت حرف دلمو بهت میزنم اینطوری قلبم هم میتونه آروم بگیره

oh, woah woah
I can’t wait to see you again
نمیتونم برای دوباره دیدنت صبر کنم

to see you again
تا دوباره ببینمت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️