موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Savages از MARINA AND THE DIAMONDS با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 162 | ارسال توسط: ژوئن 27, 2024
اجرای زنده Savages از MARINA AND THE DIAMONDS با زیرنویس فارسی و انگلیسی

اجرای زنده Savages از MARINA AND THE DIAMONDS با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ مارینا: در این چندسالِ اخیر فرهنگ تجاوز در تمام اخبار به چشم میخوره و این بحث رو پیش آورده که چرا اینا خصلتِ بشره، چون اینا طبیعی هستن با این که شنیدنش واسمون سخته، هیچ کس نمیخواد بگه که تجاوز جزئی از طبیعته و در وجودمون نهادینه شده با این که خیلی وحشت‌ناکه.


⚠️ 👈 تماشا و دانلود اجرای زنده مارینا در سال 2015


MARINA AND THE DIAMONDS  – Savages (Lollapalooza Brasil 2016)

Murder lives forever and so does war
قتل و جنگ از روز ازل تا ابد وجود داره

It’s survival of the fittest, rich against the poor
برترین‌ها زنده میمونن(نظریه‌ی داروین)ثروتمندان دربرابر فقرا

At the end of the day, it’s a human trait
مخلص کلام اینه که اینا خصلتِ بشره

Hidden deep down inside of our DNA
در اعماق وجودمون در د‌ی‌ان‌ای ما مخفی شده

One man can build a bomb, another, run a race
یه انسان میتونه بمب بسازه و یکی‌دیگه میتونه پیروزِ میدون باشه

To save somebody’s life and have it blow up in his face
در نجاتِ زندگی کسی و بعدش خودش بهش آسیب بزنه

I’m not the only one who finds it hard to understand
من تنها کسی نیستم که درک اینا واسم سخته

I’m not afraid of God, I am afraid of man
من از خدا نمیترسم من از بشر میترسم

Is it running in our blood, is it running in our veins?
توی خونمونه؟ در رگهامون جریان داره؟

Is it running in our genes, is it in our DNA?
در ژنهامون جریان داره؟ روی دی‌ان‌ای ما نوشته‌شده؟

Humans aren’t gonna behave as we think we always should
انسان‌ها همونجوری که فکر میکردیم باید همیشه رفتار کنن رفتار نمیکنن

Yeah, we can be bad as we can be good
همونطور که میتونیم خوب باشیم بد هم میتونیم باشیم

Underneath it all, we’re just savages
در اعماق وجودمون ماها فقط درنده‌خو هستیم

Hidden behind shirts, ties, and marriages
پشت پیراهن‌ها و کربات‌ها و ازدواج‌ها قایم شدیم

How can we expect anything at all?
چطور میتونیم اصلا انتظار چیزی رو داشته‌باشیم؟

We’re just animals still learning how to crawl
ما فقط حیواناتی هستیم که داریم یاد میگیرم بخزیم

We live, we die, we steal, we kill, we lie
زندگی میکنیم میمیریم میدزدیم میکُشیم دروغ میگیم

Just like animals, but with far less grace
ما مثل حیوونا هستیم با این تفاوت که از معصومیتِ خیلی کمتری برخورداریم

We laugh, we cry, like babies in the night
میخندیم گریه‌میکنیم مثلِ نوزادی در شب

Forever running wild in the human race
تا ابد در این چشم و هم‌چشمی انسان‌ها بی‌هدف ادام میدیم

Another day, another tale of rape
روزی دیگر و داستانِ تجاوزی یگر

Another ticking bomb to bury deep and detonate
یه بمبِ ساعتی دیگه تا در اعماق دفن‌بشه و منفجر بشه

I’m not the only one who finds it hard to understand
من تنها کسی نیستم که درک اینا واسم سخته

I’m not afraid of God, I am afraid of man
من از خدا نمیترسم من از بشر میترسم

You can see it on the news
میتونی تو اخبار ببینی

You can watch it on TV
میتونی تو تلویزیون تماشا کنی

You can read it on your phone
میتونی تو گوشی‌ت بخونی

You can say it’s troubling
میتونی بگی که دردآوره

Humans aren’t gonna behave as we think we always should
انسان‌ها همونجوری که فکر میکردیم باید همیشه رفتار کنن رفتار نمیکنن

Yeah, we can be bad as we can be good
همونطور که میتونیم خوب باشیم بد هم میتونیم باشیم

Underneath it all, we’re just savages
در اعماق وجودمون ماها فقط درنده‌خو هستیم

Hidden behind shirts, ties, and marriages
پشت پیراهن‌ها و کربات‌ها و ازدواج‌ها قایم شدیم

How can we expect anything at all?
چطور میتونیم اصلا انتظار چیزی رو داشته‌باشیم؟

We’re just animals still learning how to crawl
ما فقط حیواناتی هستیم که داریم یاد میگیرم بخزیم

Underneath it all, we’re just savages
در اعماق وجودمون ماها فقط درنده‌خو هستیم

Hidden behind shirts, ties, and marriages
پشت پیراهن‌ها و کربات‌ها و ازدواج‌ها قایم شدیم

Truth is in us all, cradle to the grave
We’re just animals still learning to behave
حقیقت در وجودِ همه‌مونه، از گهواره تا گور
ما فقط حیواناتی هستیم که داریم یاد میگیرم چطور رفتار کنیم

All the hate coming out from a generation
تمام این نفرت از همون نسلی ناشی‌مشه

Who got everything and nothing, guided by temptation
که همه‌چی و هیچی نداشت و توسط وسوسه‌ها هدایت‌میشد

Were we born to abuse, shoot a gun and run
برای آزاردیدن به دیا اومدیم؟ تیراندازی کنیم و فرار کنیم؟

Or has something deep inside of us come undone?
یا این‌که چیزی در اعماق وجودمون هست که میشه به حالتِ اول برگرده؟

Is it a human trait or is it learned behaviour?
این خصلتِ بشره یا یاد گرفتیم اینجوری رفتار کنیم؟

Are you killing for yourself or killing for your saviour?
داری به‌خاطر لذتِ خودت میکُشی یا برای نجاتِ خود میکُشی؟

Underneath it all, we’re just savages
Hidden behind shirts, ties, and marriages
در اعماق وجودمون ماها فقط درنده‌خو هستیم
پشت پیراهن‌ها و کربات‌ها و ازدواج‌ها قایم شدیم

How can we expect anything at all?
We’re just animals still learning how to crawl
چطور میتونیم اصلا انتظار چیزی رو داشته‌باشیم؟
ما فقط حیواناتی هستیم که داریم یاد میگیرم بخزیم

Underneath it all, we’re just savages
Hidden behind shirts, ties, and marriages
در اعماق وجودمون ماها فقط درنده‌خو هستیم
پشت پیراهن‌ها و کربات‌ها و ازدواج‌ها قایم شدیم

How can we expect anything at all?
We’re just animals still learning how to crawl
چطور میتونیم اصلا انتظار چیزی رو داشته‌باشیم؟
ما فقط حیواناتی هستیم که داریم یاد میگیرم بخزیم

دانلود اجرای زنده درنده خو Savages از مارینا  MARINA با زیرنویس چسبیده


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها