موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Rebel Rebel از David Bowie با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 536 | ارسال توسط: نوامبر 23, 2023
اجرای زنده Rebel Rebel از David Bowie با زیرنویس فارسی و انگلیسی

اجرای زنده Rebel Rebel از David Bowie با زیرنویس فارسی و انگلیسی


David Bowie – Rebel Rebel (A Reality Tour)

♪ You’ve got your mother in a whirl ♪
ذهن مادرت رو مشوش کردی

♪ She’s not sure if
you’re a boy or a girl ♪
مطمئن نیست تو دختری یا پسر

♪ Hey babe your hair’s alright ♪
عزیزم موهات خوب شده

♪ Hey babe let’s stay out tonight ♪
عزیزم بیا امشب تا صبح بیرون باشم

♪ You like me and I like it all ♪
ازم خوشت میاد و منم همه‌شو دوست دارم

♪ We like dancing and we look divine ♪
عاشق رقصیدن هستیم خیلی قشنگ بنظر میایم

♪ You love bands when
they’re playing hard ♪
عاشق بند موسقی هستی وقتی آهنگ شاد میزنن

♪ You want more and you want it fast ♪
من بیشتر میخوام و تو تندتر میخوای

♪ They put you down they say I’m wrong ♪
ناراحتت میکنن و میگن که من اشتباه میکنم

♪ You tacky thing you put them on ♪
لباسای از مد افتاده‌ای که میپوشی

♪ Rebel rebel you’ve torn your dress ♪
کله‌شق کله‌شق؛ لباست رو پاره کردی

♪ Rebel rebel your face is a mess ♪
کله‌شق کله‌شق؛ صورتت داغون شده

♪ Rebel rebel how could they know ♪
کله‌شق کله‌شق؛ چطور ممکنه بدونن

♪ Hot tramp I love you so ♪
آواره‌ی جذاب؛ خیلی دوست دارم

♪ You’ve got your mother in a whirl ♪
ذهن مادرت رو مشوش کردی

♪ She’s not sure if
you’re a boy or a girl ♪
مطمئن نیست تو دختری یا پسر

♪ Hey babe your hair’s alright ♪
عزیزم موهات خوب شده

♪ Hey babe let’s stay out tonight ♪
عزیزم بیا امشب تا صبح بیرون باشم

♪ You like me and I like it all ♪
ازم خوشت میاد و منم همه‌شو دوست دارم

♪ You love dancing and look divine ♪
عاشق رقصیدن هستی خیلی قشنگ بنظر میای

♪ You love bands when
they’re playing hard ♪
عاشق بند موسقی هستی وقتی آهنگ شاد میزنن

♪ You want more and you want it fast ♪
بیشتر میخوای تندتر میخوای

♪ They put you down they say I’m wrong ♪
ناراحتت میکنن و میگن که من اشتباه میکنم

♪ You tacky thing you put them on ♪
لباسای از مد افتاده‌ای که میپوشی

♪ Rebel rebel you’ve torn your dress ♪
کله‌شق کله‌شق؛ لباست رو پاره کردی

♪ Rebel rebel your face is a mess ♪
کله‌شق کله‌شق؛ صورتت داغون شده

♪ Rebel rebel how could they know ♪
کله‌شق کله‌شق؛ چطور ممکنه بدونن

♪ Hot tramp I love you so ♪
آواره‌ی جذاب؛ خیلی دوست دارم

♪ You bet ♪
مطمئن باش

♪ You’ve got your mother in a whirl ♪
ذهن مادرت رو مشوش کردی

♪ She’s not sure if
you’re a boy or a girl ♪
مطمئن نیست تو دختری یا پسر

♪ Hey baby your hair’s all right ♪
عزیزم موهات خوب شده

♪ Hey baby let’s stay out tonight ♪
عزیزم بیا امشب تا صبح بیرون باشم

♪ Hey baby let’s stay out tonight ♪
عزیزم بیا امشب تا صبح بیرون باشم

♪ Hey baby let’s stay out tonight ♪
عزیزم بیا امشب تا صبح بیرون باشم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️