موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Only Teardrops از Emmelie De Forest با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3240 | ارسال توسط: ژانویه 3, 2019
اجرای زنده Only Teardrops از Emmelie De Forest با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Emmelie De Forest – Only Teardrops (Denmark) 2013


کیفیت 480 و 1080 اجرای زنده

کیفیت 720 موزیک ویدیو رسمی


The sky is red tonight
آسمان امشب گلگون است
(آسمان هم برایمان خون میگرید، چون شب جدایی مان است)

We’re on the edge tonight
امشب در لبه ی پرتگاهی ایستاده ایم (نگران و مضطربیم)

No shooting star to guide us
هیچ ستاره ی دنباله داری (امشب) دیده نمیشود که دنبالمان کند (راهنمایی مان کند)

Eye for an eye, why tear each other apart?
چشمی در ازای چشم، چرا یکدیگر رو ناراحت کنیم

Please tell me why, why do we make it so hard?
خواهش میکنم بهم بگو چرا، چرا اینقدر رابطه ی مان را سخت کردیم؟

Look at us now, we only got ourselves to blame
حالا بهمون نگاه کن، فقط خودمون رو میتونیم مقصر (این جدایی) بدونیم

It’s such a shame
این واقعا شرم آوره

How many times can we win and lose?
چند بار دیگه میتونیم ببریم یا ببازیم؟
(قطع رابطه کنیم و دوباره با کسی رابطه داشته باشیم، مگر عمرمان چقدر کفاف میدهد، کنارم بمان و تنهایم نگذار)

How many times can we break the rules between us?
چند بار دیگه میتونیم قوانین (حرمت) بینمون رو بشکنیم؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (تعدادشان را مشخص میکند که چند بار دیگر این قضایا قرار است اتفاق بیفتند)

How many times do we have to fight?
چند بار دیگه مجبوریم بجنگیم؟

How many times till we get it right between us?
چند بار دیگه تا اینکه بفهمیم چه چیزی بینمون درسته؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

So come and face me now
پس بیا و مرا حالا ببین

Here on the stage tonight
اینجا روی صحنه امشب

Let’s leave the past behind us
بزار گذشته یمان را فراموش کنیم

Eye for an eye, why tear each other apart?
چشمی در ازای چشم، چرا یکدیگر رو ناراحت کنیم؟

Please tell me why, why do we make it so hard?
خواهش میکنم بهم بگو چرا، چرا اینقدر رابطه ی مان را سخت کردیم؟

Look at us now, we only got ourselves to blame
حالا بهمون نگاه کن، فقط خودمون رو میتونیم مقصر (این جدایی) بدونیم

It’s such a shame
این واقعا شرم آوره

Tell me
بهم بگو

How many times can we win and lose?
چند بار دیگه میتونیم ببریم یا ببازیم؟
(قطع رابطه کنیم و دوباره با کسی رابطه داشته باشیم، مگر عمرمان چقدر کفاف میدهد، کنارم بمان و تنهایم نگذار)

How many times can we break the rules between us?
چند بار دیگه میتونیم قوانین (حرمت) بینمون رو بشکنیم؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

How many times do we have to fight?
چند بار دیگه مجبوریم بجنگیم؟

How many times till we get it right between us?
چند بار دیگه تا اینکه بفهمیم چه چیزی بینمون درسته؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

(Tell me now) What’s gone between us has come between us?
(همین حالا بگو) چه چیزی بینمون اتفاق افتاده و چیزی بینمون اومده؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند)

(Tell me now) What’s gone between us has come between us?
(همین حالا بگو) چه چیزی بینمون اتفاق افتاده و چیزی بینمون اومده؟

How many times can we win and lose?
چند بار دیگه میتونیم ببریم یا ببازیم؟
(قطع رابطه کنیم و دوباره با کسی رابطه داشته باشیم، مگر عمرمان چقدر کفاف میدهد، کنارم بمان و تنهایم نگذار)

How many times can we break the rules between us?
چند بار دیگه میتونیم قوانین (حرمت) بینمون رو بشکنیم؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

How many times do we have to fight?
چند بار دیگه مجبوریم بجنگیم؟

How many times till we get it right between us?
چند بار دیگه تا اینکه بفهمیم چه چیزی بینمون درسته؟

Only teardrops, only teardrops
تنها قطرات اشکم، تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

Only teardrops
تنها قطرات اشکم

Only teardrops
تنها قطرات اشکم

How many times can we win and lose?
چند بار دیگه میتونیم ببریم یا ببازیم؟
(قطع رابطه کنیم و دوباره با کسی رابطه داشته باشیم، مگر عمرمان چقدر کفاف میدهد، کنارم بمان و تنهایم نگذار)

How many times can we break the rules between us?
چند بار دیگه میتونیم قوانین (حرمت) بینمون رو بشکنیم؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

How many times do we have to fight?
چند بار دیگه مجبوریم بجنگیم؟

How many times till we get it right between us?
چند بار دیگه تا اینکه بفهمیم چه چیزی بینمون درسته؟

Only teardrops
تنها قطرات اشکم (مشخص میکند که چند بار دیگر)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️