موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Martin Garrix & Dua Lipa بنام Scared To Be Lonely با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 9467 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
اجرای زنده Martin Garrix & Dua Lipa بنام Scared To Be Lonely با زیرنویس

Martin Garrix & Dua Lipa – Scared To Be Lonely

(دانلود موزیک ویدیو رسمی داخل کانال تلگرام )

 

It was great at the very start
‎‎اولش همه چيز خيلي خوب بود

Hands on each other
‎‎دستامون تو دست هم

Couldn’t stand to be far apart
تحمل دوري همو نداشتيم

Closer the better
‎‎هرچي بهم نزديك تر بودیم بهتر بود

Now we’re picking fights
اما حالا داريم با هم ميجنگيم

And slamming doors
‎‎و درو محكم ميكوبيم به هم

Magnifying all our flaws
‎‎ايراد هامون رو بزرگ ميكنيم

And I wonder why
‎‎و از خودم ميپرسم چرا؟

Wonder what for
‎‎اين همه دعوا واسه چي و چرا رابطه اينطور شد؟

Why we keep coming back for more
‎‎چرا همش به هم عقب برميگرديم؟

Is it just our bodies?
‎‎اين فقط جسم هاي ماست؟

Are we both losing our minds?
‎‎دوتامون داريم عقلمون رو از دست ميديم؟

Is the only reason you’re holding me tonight
‎‎ایا تنها دليلی كه امشب منو بغل ميكني…

‘Cause we’re scared to be lonely?
‎‎اینه که ما از تنها بودن ميترسيم؟

Do we need somebody
Just to feel like we’re alright?
‎‎ايا ما فقط به يه شخص نياز داريم تا احساس كنيم حالمون خوبِ؟

Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?
ایا تنها دليلی كه امشب منو بغل ميكني
‎‎ اینه که ما از تنها بودن ميترسيم؟

Too much time, losing track of us
Where was the real?
‎خيلي وقته كه ديگه از هم خبر نداريم
‎‎حقيقت كجا بود؟

Undefined, spiraling out of touch
Forgot how it feels
تعريف نشده،همه چيز اين از دستمون خارج شده
يادمون رفته كه(عشق) چه حسي داره

All the messed up fights
‎‎همه اون دعوا های گند

And slamming doors
‎‎و در كوبيدن ها

Magnifying all our flaws
‎‎عيب هامون رو بزرگ ميكنيم

And I wonder why
‎‎و از خودم ميپرسم چرا؟

Wonder what for
‎‎براي چي اين رابطه اينطور شد؟

like we keep coming back for more
‎‎ چرا همش به عقب بر ميگرديم

Is it just our bodies?
‎‎اين فقط جسم هاي ماست؟

Are we both losing our minds?
‎‎دوتامون داريم عقلمون رو از دست ميديم؟

Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?
‎ایا تنها دليلی كه امشب منو بغل ميكني
‎‎اینه که چون ما از تنها بودن ميترسيم؟

Do we need somebody
Just to feel like we’re alright?
‎‎ما به وجود كسي (تو زندگيمون) نياز داريم تا احساس كنيم حالمون خوبه؟؟

Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?
ایا تنها دليلی كه امشب منو بغل ميكني
‎‎اینه که چون ما از تنها بودن ميترسيم؟

Scared to be lonely
‎‎از تنهايي ميترسيم

Even when we know it’s wrong
Been somebody better for us all along
‎حتي وقتي ميدونيم اين رابطه اشتباهه
‎‎تمام این مدت یه نفر بهتر برامون بوده

Tell me, how can we keep holding on?
بهم بگو،چطور میتونیم همچنان ادامه بديم؟

Holding on tonight
امشب ادامه بديم

‘Cause we’re scared to be lonely
چون ما از تنهايي ميترسيم

Even when we know it’s wrong
Been somebody better for us all along
‎حتي وقتي ميدونيم اين رابطه اشتباهه
‎‎تمام این مدت یه نفر بهتر برامون بوده

Tell me, how can we keep holding on?
‎‎بهم بگو،چطور میتونیم همچنان ادامه بديم؟

Holding on tonight
امشب ادامه بديم

‘Cause we’re scared to be lonely
چون ما از تنهايي ميترسيم

Is it just our bodies?
‎‎اين فقط جسم هاي ماست؟

Are we both losing our minds?
‎‎دوتامون داريم عقلمون رو از دست ميديم؟

Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?
ایا تنها دليلی كه امشب منو بغل ميكني
‎‎اینه که چون ما از تنها بودن ميترسيم؟

Scared to be lonely
‎‎از تنهايي ميترسيم

Scared to be lonely
‎‎از تنهايي ميترسيم

کامنت ها