موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Human Nature از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3119 | ارسال توسط: آگوست 29, 2019
اجرای زنده Human Nature از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Human Nature

Looking out, across the nighttime
بیرون رو نگاه میکنم، در طول شبانگاه

The city winks a sleepless eye
شهر با چشمای بیخواب برق میزنه

Hear her voice, shake my window
Sweet seducing sighs
صداش رو میشنوم، پنجره ام رو به لرزه در میاره، آه اغولکننده شیرین

Get me out, into the nighttime
Four walls won’t hold me tonight
تو این شبانگاه منو بیرون ببر، چهار دیوار نمیتونن امشب منو تو خودشون نگهدارن

If this town is just an apple
Then let me take a bite
اگه این شهر یه سیبه پس بذار من یه گاز ازش بزنم

If they say why (why?), why (why?)
Tell them that it’s human nature
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟
بهشون بگو که این طبیعت انسانه

Why (why?), why (why?), does he do me that way?
If they say why (why?), why (why?)
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟

Tell them that it’s human nature
Why (why?), why (why?), does he do me that way?
بهشون بگو که این طبیعت انسانه
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟

Reaching out to touch a stranger
Electric eyes are everywhere
میرم بیرون بگردم که با یه غریبه ها آشنا بشم
چشمای کهربایی همه جا هستن(هم منظورش میتونه دخترای غریبه باشه و هم دوربین پاپاراتزیا)

See that girl, she knows I’m watching
She likes the way I stare
اون دختر رو ببین، میدونه دارم نگاهش میکنم، از این که اینجوری بهش خیره شدم خوشش میاد

If they say why (why?), why (why?)
Tell them that it’s human nature
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟
بهشون بگو که این طبیعت انسانه

Why (why?), why (why?), does he do me that way?
If they say why (why?), why (why?)
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟

Tell them that it’s human nature
Why (why?), why (why?), does he do me that way?
بهشون بگو که این طبیعت انسانه
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟

I like livin’ this way, I like lovin’ this way
دوست دارم اینجوری زندگی کنم و عشق برورزم

Why? Oh, why?
چرا؟ چرا؟

Reaching out
میگردم

across the morning
در طول صبح

The city’s heart begins to beat
قلب شهر دوباره به تپش افتاده

Reaching out, I touch her shoulder
I’m dreaming of the street
(دنبال دختری که دیشب باهاش بود)میگردم، شونه اش رو لمس میکنم
دارم رویای شب تو خیابونو میبینم

If they say why (why?), why (why?)
Tell them that it’s human nature
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟
بهشون بگو که این طبیعت انسانه

Why (why?), why (why?), does he do me that way?
If they say why (why?), why (why?)
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟

Tell them that it’s human nature
Why (why?), why (why?), does he do me that way?
بهشون بگو که این طبیعت انسانه
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟

If they say why (why?), why (why?)
Why (why?), why (why?), does he do me that way?
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟
چرا، چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟

If they say why (why?), why (why?)
Ooh-ooh, tell ’em!
اگه اونا گفتن:چرا؟ چرا؟
بهشون بگو

does he do me that way?
چرا اون این طوری با من رفتار میکنه؟

I like living this way
من دوست دارم اینجوری زندگی کنم

Why? Oh, why?
چرا؟ چرا؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️