موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Fly To The Moon از Modern Talking با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5472 | ارسال توسط: آوریل 27, 2018
اجرای زنده Fly To The Moon از Modern Talking با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Modern Talking – Fly To The Moon

I’m lost in you, I’m lost in love
من در تو گم شده ام, در عشق گم شده ام

What can I do, words not enough
چه کار می توانم بکنم؟ کلمات کافی نیستند

I’m lost in space, I’m lost in you
من در فضا گم شده ام, در تو گم شده ام

Oh my babe, what can I do?
اوه عزیز من, چه کار میتوانم بکنم؟

I’m lost in your eyes, in your disguise
من در چشمانت گم شده ام, در جامه ات

Oh you can run but you can’t hide
اوه تو می توانی فرار کنی اما نمیتوانی پنهان شوی

I’m lost in space, I’m lost in you
من در فضا گم شده ام, در تو گم شده ام

Oh my babe, what can I do?
اوه عزیز من, چه کار میتوانم بکنم؟

Fly to the moon
به سوی ماه پرواز کن

I’m coming soon
به زودی می آیم

I swear to you
به جان تو قسم میخورم

My baby blue
عزیز آبی من

Fly to the moon for your sweet love
به سوی ماه پرواز کن برای عشق شیرینت

What can I do can’t turn it off
چه کار میتوانم بکنم؟ نمیتوانم خاموشش کنم

I die for you and your sweet love tonight
من برای تو و عشق شیرینت امشب میمیرم

ترجمه و زیرنویس سابریکا
subrica.com

We two are one and I’m still here
ما دو نفر یکی هستیم و من همچنان اینجا هستم

Together strong, don’t disapear
در کنار هم قوی هستیم, ناپدید نمیشویم

I’m lost in space, I’m lost in you
من در فضا گم شده ام, در تو گم شده ام

Oh my babe what can I do
اوه عزیز من, چه کار میتوانم بکنم؟

Don’t tell me lies under the sky
زیر آسمان به من دروغ نگو

Where we had love, don’t say goodbye
جایی که عشق داشتیم, نگو خداحافظ

I’m lost in space, I’m lost in you
من در فضا گم شده ام, در تو گم شده ام

Oh my babe, what can I do
اوه عزیز من, چه کار میتوانم بکنم؟

Fly to the moon
به سوی ماه پرواز کن

I’m coming soon
به زودی می آیم

I swear to you
به جان تو قسم میخورم

My baby blue
عزیز آبی من

Fly to the moon for your sweet love
به سوی ماه پرواز کن برای عشق شیرینت

What can I do can’t turn it off
چه کار میتوانم بکنم؟ نمیتوانم خاموشش کنم

I die for you and your sweet love tonight
من برای تو و عشق شیرینت امشب میمیرم

Fly to the moon
به سوی ماه پرواز کن

I’m coming soon
به زودی می آیم

I swear to you
به جان تو قسم میخورم

My baby blue
عزیز آبی من

Fly to the moon for your sweet love
به سوی ماه پرواز کن برای عشق شیرینت

What can I do can’t turn it off
چه کار میتوانم بکنم؟ نمیتوانم خاموشش کنم

I die for you and your sweet love tonight
من برای تو و عشق شیرینت امشب میمیرم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️